Yıl: 2020 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 460 - 471 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.16984/saufenbilder.612826 İndeks Tarihi: 17-12-2021

Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods

Öz:
In this study, the dynamic behavior of a single-span four-storey steel model structure is tried to determine by using 2 different methods. Connections between beams and columns are produced as rigid and the structure is connected to the shake table by a fixed support. In order to measure the forced vibration values applied to the model structure with the help of the shaking table, the smartphone was placed on the shaking table base and the top of the steel model structure and acceleration records were taken. After the records have been processed, structural algorithm is created using MATLAB autoregressive ARX and autoregressive moving average ARMAX models. Smartphone records from the shake table are defined as inputs and smartphone from the top of the structure are defined as outputs in MATLAB autoregressive ARX and autoregressive moving average ARMAX models. By doing this, structure’s dynamic behavior is to be obtained by MATLAB autoregressive ARX and autoregressive moving average ARMAX models when only vibrating table acceleration record is inputted. Dynamic characteristics obtained by ARX and ARMAX were tried to be confirmed by finite element method using Sap2000 software. In order to determine the dynamic characteristics of the building, the earthquake records of Kobe, Sakarya, Loma-Priate and El-Centro were used as forced vibration. At the end of the study, dynamic properties obtained by numeric models (ARX and ARMAX) using input acceleration record are compared to the dynamic properties obtained by Sap2000 analysis. By doing this it was determined whether dynamic properties can be reliably obtained using autoregressive ARX and autoregressive moving average ARMAX models. Advantages and disadvantages of using this method to define structural behavior are discussed.Keywords: Shaking table, ARX and ARMAX, Smartphone
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
0
 • [1] T. Baran, et al. “Deney ve Eğitim Amaçlı, Mekanik Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı ve Performansının Araştırılması” , Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 605-616, 2007.
 • [2] Ö. Özçelik, İ.S.Mısır, U. Yücel, “Model bir yapının hasar tanımlaması ve Model-Sarsıcı etkileşiminin azaltılması için kullanılan offline iterasyon tekniği”, 2. Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, 2013.
 • [3] H. Türker, C. Mertayak, H.Çolak, “Peryot hesaplanmasında P-Δ etkisi: Sarsma tablası deneyi”, 1. Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, 2011.
 • [4] E. Aydın, B. Öztürk, M. Gökdemir, H. Çetin, “Sarkaç tipi ayarlı kütle sönümleyicilerin harmonik etkiler altındaki davranışı: Deneysel bir çalışma”, 3. Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, 2015.
 • [5] F. Birdal, F. Altun, A.K. Tanrıkulu, “Sarsma tablası deney sonuçlarına göre dinamik karakteristikleri belirlenmiş ölçekli betonarme bir yapının nonlineer dinamik ve statik analizlerinin karşılaştırılması”, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 2015.
 • [6] J. Goggins, B.M. Broderick, A.Y. Elghazouli, S. Salawdeh, A. Hunt, P. Mongabure, “Shake table testing of concentrically braced steel structures with realistic connection details subjected to earthquakes”, In Structures, vol. 13, pp. 102- 118, 2018.
 • [7] Y. Yan, Z. Xuefeng, H. Ruicong, Q. Jiping, “Design and Initial Validation of External Sensors Board of Smart Phones for Mobile Structural Health Monitoring System”, In Proceedings of the 7th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 2015.
 • [8] X. Zhao, K. Ri, R. Han, Y. Yu, M. Li, J. Ou, “Experimental research on quick structural health monitoring technique for bridges using smartphone” , Advances in Materials Science and Engineering, 2016.
 • [9] E. Mari, D. Shideh, R. Jack, D. B. Jonathan, B. Alexandre, G. Steven, “I-Shake:Mobile Phones as Seismic Sensors User Study Findings”, Proceedings of the 10th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, 2011.
 • [10] K. Qingkai, M. A. Richard, S. Louis, K. Young-Woo, “My Shake: A smartphone seismic network for earthquake early warning and beyond”, 2016.
 • [11] Nasery, Mohammad Manzoor, et al. "Damage effect on experimental modal parameters of haunch strengthened concreteencased composite column–beam connections", International Journal of Damage Mechanics, 2019.
 • [12] Hüsem, Metin, et al. "Experimental evaluation of damage effect on dynamic characteristics of concrete encased composite column-beam connections." Engineering Failure Analysis 91, 2018.
 • [13] H. S. Küyük, Z. D. Yaman, “Eşik Seviyesine Bağlı Protatip bir Deprem Erken Uyari Sistemi Geliştirilmesi”, 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 2015.
 • [14] H. S. Ulusoy, Q. Maria, J. F. Paul, “System identification of a building from multiple seismic records”, 2010.
 • [15]https://www.mathworks.com/products/sysid. html Erişim Tarihi: 14.05.2019.
 • [16] Ü. M. Kahraman, “Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma,” Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
 • [17] M. Ay Ali, Y.Wang, “Structural damage identification based on self-fitting ARMAX model and multi-sensor data fusion”, Struct. Health Monit, vol. 13(4), pp. 445–460, 2014.
APA UYAR H, Ağcakoca E (2020). Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. , 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
Chicago UYAR Hidayet,Ağcakoca Elif Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. (2020): 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
MLA UYAR Hidayet,Ağcakoca Elif Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. , 2020, ss.460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
AMA UYAR H,Ağcakoca E Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. . 2020; 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
Vancouver UYAR H,Ağcakoca E Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. . 2020; 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
IEEE UYAR H,Ağcakoca E "Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods." , ss.460 - 471, 2020. 10.16984/saufenbilder.612826
ISNAD UYAR, Hidayet - Ağcakoca, Elif. "Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods". (2020), 460-471. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.612826
APA UYAR H, Ağcakoca E (2020). Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(3), 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
Chicago UYAR Hidayet,Ağcakoca Elif Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24, no.3 (2020): 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
MLA UYAR Hidayet,Ağcakoca Elif Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.3, 2020, ss.460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
AMA UYAR H,Ağcakoca E Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 24(3): 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
Vancouver UYAR H,Ağcakoca E Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 24(3): 460 - 471. 10.16984/saufenbilder.612826
IEEE UYAR H,Ağcakoca E "Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods." Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, ss.460 - 471, 2020. 10.16984/saufenbilder.612826
ISNAD UYAR, Hidayet - Ağcakoca, Elif. "Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods". Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24/3 (2020), 460-471. https://doi.org/10.16984/saufenbilder.612826