Yıl: 2004 Cilt: 10 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 620 - 623 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu

Öz:
Demir yüklenmesi; doku hasarı olup olmadığına bakılmaksızın vucut demir depolarında artış olarak tanımlanır. Oral demir alımına bağlı sekonder demir yüklenmesi çok nadirdir. İç hastalıkları polikliniğine halsizlik yakınması ile başvuran, kliniğimizde yapılan tetkikler sonrası ß talasemi minör tanısı alan, 67 yaşında bayan hastaya demir eksikliği düşünülerek uzun süreli demir tedavisi verilmesine bağlı sekonder demir yüklenmesi saptanan olgunun literatür ışığında sunulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak özellikle hipokrom mikrositer anemi nedeni dikkatlice irdelenmelidir. Ülkemizde talasemi taşıyıcılığı sıklığı göz önüne alınırsa demir tedavisine cevap vermeyen hipokrom mikrositer anemili hastalarda ayırıcı tanıda talasemi akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelime: beta-Talasemi Demir aşırı yüklemesi Anemi, hipokromik Tanı, ayırıcı

Konular: Genel ve Dahili Tıp

-

Öz:
Iron overload is defined as an increase on iron storage with or without tissue damage. Secondary iron overload induced by prolonged oral administration of iron-containing compounds are exceptionally rare. Sixty seven years old female patient admitted to our hospital with the complaint of weakness. She was diagnosed as ß thalassemia minor after laboratory evaluation. We determined secondary iron overload in this patient due to oral ingestion for a long time although not indicated. Iron deficiency anemia was misdiagnosed in place of thalassemia. In this report; This case was presented in the light of the literature. As a result; the cause of hypochromic microcyter anemia was carefully investigated. Thalassemia should be kept in mind for the differantial diagnosis of hypochrome microcyter anemia resistant to ıron therapy in our country that thalassemia carriage is frequent, like Turkey.
Anahtar Kelime: Iron Overload Anemia, Hypochromic Diagnosis, Differential beta-Thalassemia

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Sekonder demir yüklenmesi tedavisinde; demirden yoksun diyet, flebotomi, şelatör ajanlar (desferroksamin, deferiprone) kullanılmaktadır.13 Bizim vakamızda hemo­globin _____1 lgr/dl olduğu için flebotomi yapılmadı. Hastaya demir içeren gıdalardan yoksun diyet programı verildi.
 • 1.Demir M, Özden V, Yorulmaz F, Özer H. Prevalence of talasemia trait in turkey. Haema 1999; 2:135-8.
 • 2.Pignatti CB, Galanello R. Thalassemia and related disordeı Quantitative disorders of hemoglobin synthesis. İn Greer J Foerster J, Lukens JN, Rodger GM, Paraskevas F, Glader editors. 11 th Wintrobe's Clinical Hematology. Lippipc Williams& Wilkins, Philadelphia, 2004:1346.
 • 3.Piperno A. Classification and diagnosis of iron overloa Haematologica 1998; 83:447-55.
 • 4.Harrison SA, Bacon BR. Hereditary hemochromatosi: update for 2003. J Hepatol 2003; 38:14-23.
 • 5.Barut G, Balci H, Bozdayi M, Hatemi I, Ozcelik D, Senturk f- Screening for iron overload in the Turkish population. Dig Di 2003; 21:279-85.
 • 6.Barton JC, Acton RT, Rivers CA, et al. Genotypic an phenotypic heterogeneity of African Americans with primary iro overload. Blood Cells Mol Dis 2003; 31:310-9.
 • 7.Hannuksela J, Niemela O, Leppilampi M, et al. Clinical utilit and outcome of HFE-genotyping in the search for hereditar hemochromatosis. Clin Chim Acta 2003; 331:61 -7.
 • 8.Townsend A, Drakesmith H. Role of HFE in iron metabolism hereditary haemochromatosis, anaemia of chronic disease, an_____ secondary iron overload. Lancet. 2002; 359:786-90.
 • 9.Barton JC, McDonnell SM, Adams PC, et al. Management o hemochromatosis. Hemochromatosis Management Workinc Group. Ann Intern Med 1998; 129:932-9.
 • 10.Chitturi S, George J. Interaction of iron, insulin resistance, and nonalcoholic steatohepatitis. Curr Gastroenterol Rep 2003; 5:18-25.
 • 11.Cario H, Holl RW, Debatin KM, Köhne E. Insulin sensitivity and beta-cell secretion in thalassaemia major with secondary haemochromatosis: assessment by oral glucose tolerance test. Eur J Pediatr 2003; 162:139-46.
 • 12.Furutani M, Nakashima T, Sumida Y, et al. Insulin resistance /beta-cell function and serum ferritin level in non-diabetic patients with hepatitis C virus infection. Liver Int 2003; 23:294-9.
 • 13.Kirking MH. Treatment of chronic iron overload. Clin Pharrfl 1991; 10:775-83.
APA TAMER A, ÇELEBİ H, BORAN Ç, KARABAY O, TAHTACI M, ARINÇ H, Gunduz H (2004). Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. , 620 - 623.
Chicago TAMER ALİ,ÇELEBİ Harika,BORAN Çetin,KARABAY OĞUZ,TAHTACI Mustafa,ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. (2004): 620 - 623.
MLA TAMER ALİ,ÇELEBİ Harika,BORAN Çetin,KARABAY OĞUZ,TAHTACI Mustafa,ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. , 2004, ss.620 - 623.
AMA TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. . 2004; 620 - 623.
Vancouver TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. . 2004; 620 - 623.
IEEE TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H "Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu." , ss.620 - 623, 2004.
ISNAD TAMER, ALİ vd. "Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu". (2004), 620-623.
APA TAMER A, ÇELEBİ H, BORAN Ç, KARABAY O, TAHTACI M, ARINÇ H, Gunduz H (2004). Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 10(6), 620 - 623.
Chicago TAMER ALİ,ÇELEBİ Harika,BORAN Çetin,KARABAY OĞUZ,TAHTACI Mustafa,ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 10, no.6 (2004): 620 - 623.
MLA TAMER ALİ,ÇELEBİ Harika,BORAN Çetin,KARABAY OĞUZ,TAHTACI Mustafa,ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, vol.10, no.6, 2004, ss.620 - 623.
AMA TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor. 2004; 10(6): 620 - 623.
Vancouver TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor. 2004; 10(6): 620 - 623.
IEEE TAMER A,ÇELEBİ H,BORAN Ç,KARABAY O,TAHTACI M,ARINÇ H,Gunduz H "Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu." Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 10, ss.620 - 623, 2004.
ISNAD TAMER, ALİ vd. "Sekonder demir yüklenmesi ile başvuran talasemi minör'lü olgu". Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 10/6 (2004), 620-623.