Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 201 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada enterokok ve A grubu beta hemolitik streptokok (Streptococcus pyogenes) izolatlarının fusidik asit ve bazı antibakteriyel ajanlara karşı duyarlılıklarının Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: Çalışmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce ve İzzet Baysal Tıp Fakültelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, 2003-2005 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden klasik yöntemlerle izole edilen 85 Enterococcus faecalis, 7 Enterococcus faecium ve 25 Streptococcus pyogenes izolatinin fusidik asit ve antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemi kullanılarak araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan enterokok suşlarından altısı (% 7) fusidik asite duyarlı, 38'i (%41) orta derecede duyarlı, 48' i (%52) dirençli bulundu. Streptococcus pyogenes suşlarının altısının (%64) fusidik asite duyarlı olduğu, yedisinin (%28) orta derecede duyarlı ve ikisinin (%8) de fusidik asite dirençli olduğu saptandı. Sonuç: Enterokok suşlarının fusidik asit direncinin yüksek olduğu, bu nedenle fusidik asitin enterokok infeksiyonlarında alternatif bir tedavi seçeneği olamayacağı, Streptococcus pyogenes infeksiyonlarında fusidik asitin etkinliğinin daha geniş seriler ile araştırılmasının uygun olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelime: Mikrobiyal duyarlılık testleri Antibiyotik duyarlılığı Streptococcus pyogenes Fusidik asit Enterococcus

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları

Assessment of susceptibility of Enterococci and Streptococcus pyogenes to fusidic acid

Öz:
Aim: This study was aimed to evaluate the susceptibility of Enterococcus species arid Streptococcus pyogenes to fusidic acid and some other antimicrobial agents using Kirby Bayer disc diffusion method. Method: In this study, 85 Enterdcoccus faeCalis, 7 Enterococcus faecium ve 25 Streptococcus pyogenes isolates that were identified in microbiological laboratory of Duzce Medical Faculty and izzet Baysal Medical Faculty of Abant izzet Baysal University between. the years of 2003 and 2005, were studied. The susceptibility of isolates to fusidic acid and to some other antibiotics was investigated by using Kirby Bauer disc diffusion method. Results: Six (7%) Enterococcus species that were assessed in this study were found to be susceptible to fusidic acid, 38 (41%) strains showed intermediate susceptibility. Forty eight (%52) enterococcus isolates were resistant[to fusidic acid. Of the Streptococcus pyogenes species, 6 isolates (%64) were susceptible to fusidic acid, 7 (%28) showed intermediate, susceptibility, and 2 (%8) isolates were resistant to fusidic acid. Conclusion: Our results indicate that fusidic acid may not be an alternative treatment modality in eriterococcdl infections since the susceptibility was found, to be low in these species. Further studies with larger series may be helpful to investigate the effectiveness of fuşidic aş an alternative therapy in Streptococcus pyogenes infections.
Anahtar Kelime: Fusidic Acid Enterococcus Microbial Sensitivity Tests Antibiotic susceptibility Streptococcus pyogenes

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Gürler N: Hastanede sorun olan mikroorganizmalar: Gram pozitif koklar. 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongre Kitapçığı, Samsun, 2003;36-39.
 • 2. Ulusoy Ş.Dirençli Gram pozitif kok infeksiyonlarında arîtimikrobiyal tedavi ve gliköpeptid antibiyotikler. Edited by Ulusoy S. Gram pozitif kok infieksiyonları sorun ve çözümler. Ankara. Güneş Kitabevi, 2003; 59-67.
 • 3. Çınar T, Leblebicioglu H, Eroğlu C, Sünbül M, Esen Ş, Günaydın M.Enterokoklarda penisilin ve aminoglikozit sinerjisinin araştırılması. Klimik Dergisi. 12:39-42,1999.
 • 4. İnan D, Gunseren F, Çolak D, Saba R, Kazan S, Mamikoğlu L. First confirmed,case,of vancomycin-resist'ant Enterococcus faecium meningitis in Turkey: case report and literature review. J Chemother. 16: 608-611,2004.
 • 5. Kobayashi I, Hasegawa M, Kanayama A, Sajka T, Shimada J. Alarming trend of clarithromycin-resistant Streptococcus pyogenes in Japan (19(98-2002). J Infect Chemother. 11: 56-58, 2005.
 • 6. Korten V: Hastane infeksiyonlarma yol açan Gram pozitif bakterilerde direnç durumu, Jn: Gram Pozitif Kok İnfeksiyonları Sorun ve Çözümleri. Edited by Ulusoy S. Ankara, Güneş Kitabeyi, 2003, pp 11-15.
 • 7. Godtfredsen W, Roholt K, Tybrıng L. Fucidin: a new orally active antibiotic. Lancet. 1: 928-931,1962.
 • 8. Mandell LA. Fusidic acid. In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Edited by Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. 4th ed., New York; Churchill Livingstone, 1995, pp: 278.
 • 9. Toma E, Barriault D. Antimicrobial activity of fusidic acid and disk diffusion susceptibility testing criteria for gram-positive cocci. J Clin Miçrobiol. 33: 1712-1715, 1995.
 • 10. Coutant C, Olden D, Bell J, Turnidge JD. Disk diffusion interpretive criteria for fusidic acid susceptibility testing of staphylococci by the National Committee for Clinical Laboratory Standards method. Diagn Microbiol Infect Dis. 25: 9-13,1996.
 • 11. Smith H. Intravenous penicillin: the use of large doses in the treatment of endocarditis. Postgrad Med J. 43: 785-796, 1967.
 • 12. Collignon P, Turnidge J. Fusidic acid in vitro activity. Int J Antimicrob Agents. 12: S45-58,1999.
 • 13. Leclercq R, Bismuth R, Casin I, Cavallp JD, Croize J, Felten A, Goldstein F, Monteil H, Quehtin-Noury C, Reverdy M, Vergnaud M, Roiron R. In vitro activity of fusidic acid against streptococci isolated from skin and soft tissue infections. J Antimicrob Chemother. 45:27-29,2000.
 • 14. Akata F, Ozturk D, Tansel O, fatman-Otkun M, Otkun M, Fitoussi F, Bingen E, Tuğrul M. Resistance to macrolides in Group A streptococci from the European section of Turkey: genetic and phenotypic characterization. Int J Antimicrob Agents. 20: 461-463,2002.
 • 15. Gazi H, Kurutepe S, Surucuoğlu S, Teker A, Özbakkaloğlu B. Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens in the oropharynx of healthy school children in Turkey. Indian J Med Res. 120:489-494,2004.
 • 16. Bellahsene A, Forsgren A. Effect of fusidic acid on the immune response in mice. Infect Immun. 29: 873-878, 1980.
APA KOÇOĞLU E, KARABAY O, İNCE K, Şahin İ (2005). Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. , 201 - 205.
Chicago KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,Şahin İdris Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. (2005): 201 - 205.
MLA KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,Şahin İdris Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. , 2005, ss.201 - 205.
AMA KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. . 2005; 201 - 205.
Vancouver KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. . 2005; 201 - 205.
IEEE KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ "Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması." , ss.201 - 205, 2005.
ISNAD KOÇOĞLU, Esra vd. "Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması". (2005), 201-205.
APA KOÇOĞLU E, KARABAY O, İNCE K, Şahin İ (2005). Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. Van Tıp Dergisi, 12(3), 201 - 205.
Chicago KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,Şahin İdris Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. Van Tıp Dergisi 12, no.3 (2005): 201 - 205.
MLA KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,Şahin İdris Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. Van Tıp Dergisi, vol.12, no.3, 2005, ss.201 - 205.
AMA KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. Van Tıp Dergisi. 2005; 12(3): 201 - 205.
Vancouver KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması. Van Tıp Dergisi. 2005; 12(3): 201 - 205.
IEEE KOÇOĞLU E,KARABAY O,İNCE K,Şahin İ "Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması." Van Tıp Dergisi, 12, ss.201 - 205, 2005.
ISNAD KOÇOĞLU, Esra vd. "Fusidik asitin enterokoklar ve Streptococcus pyogenes suşlarına etkinliğinin araştırılması". Van Tıp Dergisi 12/3 (2005), 201-205.