Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışma, tonsillektomi yapılan hastalarda baktereminin süresini ve spektrumunu araştırmak ve baktereminin, akut faz reaktanları, tonsil kültürleri, ateş varlığı ile ilişkisini incelemek üzere tasarlanmıştır. Çalışma Planı: Prospektif klinik çalışmadır. Hastalar ve Yöntemler: Tonsillektomi yapılan (15 erkek, 16 kadın) toplam 31 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tonsillerin yüzeyinden ve derin dokularından sürüntü yapılarak kültürler alınmıştır. Tüm hastalardan preoperatif dönemde ve ameliyattan sonraki 1., 3. ve 5. saatlerde venöz kan örnekleri, kan kültürü için alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein seviyeleri karşılaştırılmıştır. Kültür sonuçları ve bakteremi varlığı araştırılmıştır. Bulgular: Tonsillektomi sonrası bakteremi sadece üç hastada tespit edilmiştir. On yedi (%54,8) hastanın tonsil derin doku kültürlerinde üreme olduğu görülmüştür. Bakteremi gelişen üç hastada tonsil yüzey ve derin doku kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve bakteremi arasında her hangi bir ilişki bulunamamıştır. Akut faz reaktanlarının preoperatif ve postoperatif seviyeleri arasındaki fark çalışma grubumuzda anlamlı değildir. Sonuç: Baktereminin geçici olması ve düşük oranlarda tespit edilmesi; tonsillektomi sonrası rutin antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu ve sadece yüksek riskli hastalarda kullanılabileceği sonuçlarını çıkarmıştır.
Anahtar Kelime: Akut faz proteinleri Tonsillektomi Bakteriyemi

Konular: Mühendislik, Biyotıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Geriatri ve Gerontoloji

Comparison of tonsillar surface and core cultures with bacteremia secondary to tonsillectomy

Öz:
Objectives: This study was designed to investigate the duration and spectrum of bacteremia and its relation with acute phase reactants and fever in patients who underwent tonsillectomy. Study Design: A prospective clinical trial Patients and Methods: Thirty one patients (15 male, 16 female) who underwent tonsillectomy were included. Swab cultures from surface and core of tonsils were performed. All patients underwent venous blood sampling preoperatively and 1, 3 , 5 hours after the operation for blood cultures. Preoperative and postoperative erythrocyte sedimentation rates and C Reactive Protein levels were compared. Results of bacteriological research and bacteremia were investigated. Results: Post-tonsillectomy bacteremia was determined only in three patients. In 17 (54.8%) patients various microorganisms were isolated from cultures of tonsil core. There was no relation between the microorganisms which were isolated from tonsil core or tonsil surface and the bacteremia in three patients. The preoperative and postoperative difference between the levels of acute phase reactants was not found to be significant in our study group. Conclusion: The transient pattern and low ratios of bacteremia after tonsillectomy indicates that routine antibiotic use is unnecessary and may be used only in high risk patients.
Anahtar Kelime: Tonsillectomy Bacteremia Acute-Phase Proteins

Konular: Mühendislik, Biyotıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Geriatri ve Gerontoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Brook I, Foote PA. Comparison of microbiology of recurrent tonsillitisbetween children and adults. Laryngoscope 1986; 96: 1385-1388 PMID: 3784743
 • 2. Francois M, Bingen EH, Lambert-Zechovsky NY ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118(11): 1229-1231 PMID: 1418902
 • 3. Rosen G, Samuel J, Vered I. Surface tonsillar microflora versus deep tonsillar microflora in recurrent acute tonsillitis. J Laryngol Otol 1977; 91: 911-913 PMID: 925499
 • 4. Durack DT. Current issues in prevention of infective endocarditis. Am J Med 1985; 28: 149-156 PMID: 4014277
 • 5. Soldado L, Estaban F, Delgado-Rodrigez M ve ark. Bacteremia during tonsillectomy: a study of the factors involved and clinical implications. Clin Otolaryngol 1998; 23(1): 63-66 PMID: 9563668
 • 6. Anand VT, Phillips JJ, Allen D ve ark. A study of postoperative fever following pediatric tonsillectomy. Clin Otolaryngol 1999; 24(4): 360-364 PMID: 10472475
 • 7. Kaygusuz İ, Gök Ü, Yalçın Ş ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 58: 69-73 PMID: 11249983
 • 8. Kocatürk S, Yıldırım A, Demiray T ve ark. Cold dissection versus bipolar cauterizing tonsillectomy for bacteremia. Am J Otolaryngol 2005; 26: 51-53 PMID: 15635582
 • 9. Yıldırım İ, Okur E, Çıragil P ve ark. Bacteremia during tonsillectomy. J Laryngol Otol 2003; 117: 619-623 PMID: 12956916
 • 10. Silk KL, Ali MB, Cohen BJ ve ark. Absence of bacteremia during nasal septoplasty. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(1): 54-55 PMID: 1986761
 • 11. Lohr JA, Sloop FB, Sydnor A ve ark. Bacteremia associated with tympanostomy tube insertion. J Infect Dis 1989; 159(3): 594-595 PMID: 2915175
 • 12. Gaffney RJ, Walsh MA, McShane DP ve ark. Post tonsillectomy bacteremia. Clin Otolaryngol 1992; 17(3): 208-210 PMID: 1505085
 • 13. Olina M, Garavelli PL, Grosso E ve ark. Bacteremia in tonsillectomy: Sluder’s technique versus dissection. Recenti Prog Med 2001; 92(2): 121 PMID: 11294101
APA KÖYBAŞI S, KARABAY O, Süslü A, TUNÇEZ AKYÜREK F, YILMAZ F (2006). Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. , 21 - 24.
Chicago KÖYBAŞI Serap,KARABAY OĞUZ,Süslü Ahmet Emre,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,YILMAZ Fahrettin Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. (2006): 21 - 24.
MLA KÖYBAŞI Serap,KARABAY OĞUZ,Süslü Ahmet Emre,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,YILMAZ Fahrettin Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. , 2006, ss.21 - 24.
AMA KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. . 2006; 21 - 24.
Vancouver KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. . 2006; 21 - 24.
IEEE KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F "Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması." , ss.21 - 24, 2006.
ISNAD KÖYBAŞI, Serap vd. "Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması". (2006), 21-24.
APA KÖYBAŞI S, KARABAY O, Süslü A, TUNÇEZ AKYÜREK F, YILMAZ F (2006). Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. KBB-Forum, 5(1), 21 - 24.
Chicago KÖYBAŞI Serap,KARABAY OĞUZ,Süslü Ahmet Emre,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,YILMAZ Fahrettin Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. KBB-Forum 5, no.1 (2006): 21 - 24.
MLA KÖYBAŞI Serap,KARABAY OĞUZ,Süslü Ahmet Emre,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,YILMAZ Fahrettin Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. KBB-Forum, vol.5, no.1, 2006, ss.21 - 24.
AMA KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. KBB-Forum. 2006; 5(1): 21 - 24.
Vancouver KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması. KBB-Forum. 2006; 5(1): 21 - 24.
IEEE KÖYBAŞI S,KARABAY O,Süslü A,TUNÇEZ AKYÜREK F,YILMAZ F "Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması." KBB-Forum, 5, ss.21 - 24, 2006.
ISNAD KÖYBAŞI, Serap vd. "Tonsillektomiye sekonder gelişen baktereminin tonsil yüzeyel ve derin doku kültürleri ile karşılaştırılması". KBB-Forum 5/1 (2006), 21-24.