Yıl: 2007 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması

Öz:
Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) sıklığı ile bu infeksiyonlarda sıklıkla kullanılan bazı antibiyotiklere karşı direnç sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Üriner sistem yakınmaları ile ayaktan başvuran hastaların idrar örneklerinden izole edilen E.coli suşlarının CLSI önerileri doğrultusunda çeşitli antibiyotiklere duyarlılık testi yapılmıştır. Bu suşların GSBL üretimi çift disk sinerji testiyle taranmış ve kombine disk kullanılarak fenotipik doğrulama testi yapılmıştır. Taranan 267 E.coli suşunun dokuzunun (% 3.4) GSBL pozitif olduğu tespit edilmiştir. Üriner sistem infeksiyonlarında sıkça kullanılan gentamisine % 10.1, amikasine % 1.8, siprofloksasine % 16.8 ve trimetoprim/sulfametoksazole % 30.3 oranında direnç saptanmıştır. Sonuçlarımıza göre, hastane kaynaklı infeksiyonların tedavisinde problem oluşturan GSBL üreten kökenlerin, artık toplum kaynaklı infeksiyonlar için de etken olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, toplum kaynaklı üriner infeksiyonlarda, uygun antibiyotik tedavisine rağmen klinik düzelme saptanamayan olgularda, GSBL varlığı etyolojide düşünülmelidir.
Anahtar Kelime: Mikrobiyal duyarlılık testleri Toplum kökenli enfeksiyonlar İlaç direnci Escherichia coli beta-Laktam direnci İdrar tahlili İdrar yolu enfeksiyonları

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Farmakoloji ve Eczacılık

The frequency of extended spectrum beta-lactamase production and antibiotic susceptibility of Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections

Öz:
In this study, it was aimed to investigate the frequency of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production and resistance to frequently used antibiotics in Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections. Antibiotic susceptibility tests were performed according to the recommendations of the Clinical and Laboratory Standards Institute. ESBL production of these strains was investigated by double disk synergy test, and phenotypically confirmed by combined disk test. Extended spectrum beta-lactamase was detected in nine (3.4 %) of 267 E.coli strains. Resistance to tested antibiotics were found as follows: 10.1 % to gentamicin, 1.8 % to amikacin, 16.8 % to ciprofloxacin and 30.3 % to trimethoprim/sulfametoxazole. Our results show that extended spectrum beta-lactamase production that causes problems in the treatment of hospital-acquired infections can also cause troubles in the treatment of community-acquired infections. For this reason, ESBL production should be considered in the etiology of community-acquired urinary tract infections, if clinical improvement can not be achieved in spite of suitable antibiotic therapy.
Anahtar Kelime: Drug Resistance Escherichia coli beta-Lactam Resistance Urinalysis Urinary Tract Infections Microbial Sensitivity Tests Community-Acquired Infections

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Farmakoloji ve Eczacılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arpin C, Dubois V, Coulange L et al: Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in community and private health care centers, Antimicrob Agents Chemother 2003;47(11):3506-14.
 • Arslan H, Azap OK, Ergonul O, Timurkaynak F and Urinary Tract Infection Study Group:.Risk factors for ciprofloxacin resistance among Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey, J Antimicrob Chemother 2005;56(5):914-8.
 • Astal Z, Sharif FA, Abdallah SA, Fahd MI: Extended spectrum beta-lactamases in Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract infections in the Gaza Strip, Paletsine, Ann Saudi Med 2004;24(1):55-7.
 • Bhattacharya S: ESBL- from getri dish to the patient, Indian J Med Microbiol 2006;24(1):20-4.
 • Bradford PA: Extended-spectrum beta-lactamases in the 21st century: characterization, epidemiology, and detection of this important resistance threat, Clin Microbiol Rev 2001;14(4):933-51.
 • Calbo E, Romani V, Xercavins M et al: Risk factors for community-onset urinary tract infections due to Escherichia coli harbouring extended-spectrum beta-lactamases, J Antimicrob Chemother 2006;57(4):780-3.
 • Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Fifteenth Informational Supplement M100-S15, CLSI, Wayne; PA (2005).
 • De Champs C, Sirot D, Chanal C, Bonnet R, Sirot J: A 1998 survey of extended-spectrum beta-lactamases in Enterobacteriaceae in France. The French Study Group, Antimicrob Agents Chemother 2000;44(11):3177-9.
 • Del Carmen Rodriguez M, Vera DE, Ramirez-Ronda CH, Saavedra S: Phenotypic confirmation of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) in clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae at the San Juan Veterans Affairs Medical Center, P R Health Sci J 2004;23(3):207-15.
 • Dimitrov TS, Udo EE, Emara M, Awni F, Passadilla R: Etiology and antibiotic susceptibility patterns of com­munity-acquired urinary tract infections in a Kuwait hospital, Med Princ Pract 2004;13(6):334-9.
 • Ertugrul MB, Çolak N: İdrardan izole edilen toplum kökenli Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg 2004;18(3):161-5.
 • Esen Ş: ESBL'lerin epidemiyolojik özellikleri, "Köksal İ (ed): Yeni ve Yeniden Gündeme Gelen İnfeksiyonlar; Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar (ESBL)" kita­bında s.26-30, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara (2004).
 • Gülay Z: ESBL'lerin tanı yöntemleri, "Koksal İ (ed): Yeni ve Yeniden Gündeme Gelen İnfeksiyonlar; Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar (ESBL)" kitabında s.13-25, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara (2004).
 • Lau SM, Peng MY, Chang FY: Resistance rates to commonly used antimicrobials among pathogens of both bacteremic and non-bacteremic community-acquired urinary tract infection, J Microbiol Immunol Infect 2004;37(3):185-91.
 • Matute AJ, Hak E, Schurink CA et al: Resistance of uropathogens in symptomatic urinary tract infections in Le­on, Nicaragua, Int J Antimicrob Agents 2004;23(5):506-9.
 • Ozden M, Kalkan A, Demirdag K, Kilic SS, Ozdarendeli A: Ciprofloxacin and co-trimoxazole resistance and extended spectrum beta-lactamase production in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections, Int J Antimicrob Agents 2003;21(5):492-3.
 • Özsüt H: İdrar yolları infeksiyonları, "Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds): İnfeksiyon Hastalıkları, 2. baskı" kitabında s. 1059-64, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul (2002).
 • Paterson DL: Resistance in gram-negative bacteria: Enterobacteriaceae, Am.J Infect Control 2006;34(5 Suppl 1):S20-8.
 • Pullukçu H, Taşbakan M, Aydemir Ş ve ark: İdrar kültürlerinden soyutlanan bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere in-vitro. duyarlılıklarının değerlendirilmesi, ANKEM Derg 2006;20(1):26-30.
 • Sobel JD, Kaye D: Urinary tract infections, "Mandell GL,Bennett JE, Dolin R(eds): Principle and Practice of Infectious Disease, 6th ed." kitabında s.875-905, Churchill Livingstone, Philadelphia (2005).
 • Şencan İ, Sevinç ME: Toplum kökenli üropatojen Escherichia coli izolatlarmda antimikrobiyal direncin izlemi, Klinik Derg 2002;15(3):85-8.
 • Uzunovic-Kamberovic S: Antibiotic resistance of coliform organisms from community-acquired urinary tract infections in Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzego­vina, J Antimicrob Chemother 2006;58(2):344-8.
APA KOÇOĞLU M, KARABAY O, İNCE K, ÖZKARDEŞ F, YILDIRIM R (2007). Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. , 5 - 9.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,ÖZKARDEŞ Fatma,YILDIRIM Rasime Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. (2007): 5 - 9.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,ÖZKARDEŞ Fatma,YILDIRIM Rasime Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. , 2007, ss.5 - 9.
AMA KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. . 2007; 5 - 9.
Vancouver KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. . 2007; 5 - 9.
IEEE KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R "Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması." , ss.5 - 9, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması". (2007), 5-9.
APA KOÇOĞLU M, KARABAY O, İNCE K, ÖZKARDEŞ F, YILDIRIM R (2007). Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi, 21(1), 5 - 9.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,ÖZKARDEŞ Fatma,YILDIRIM Rasime Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi 21, no.1 (2007): 5 - 9.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,ÖZKARDEŞ Fatma,YILDIRIM Rasime Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi, vol.21, no.1, 2007, ss.5 - 9.
AMA KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi. 2007; 21(1): 5 - 9.
Vancouver KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması. ANKEM Dergisi. 2007; 21(1): 5 - 9.
IEEE KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE K,ÖZKARDEŞ F,YILDIRIM R "Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması." ANKEM Dergisi, 21, ss.5 - 9, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Toplum kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz ve bazı antibiyotiklere direnç sıklığının araştırılması". ANKEM Dergisi 21/1 (2007), 5-9.