Yıl: 2007 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 100 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma

Öz:
Yaygın ve düzensiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak antibiyotiklere rezistans oranı giderek artmaktadır. Direnç bakımından bölgeler arasında da büyük farklılıklar vardır. Bölgemizdeki direnç oranlarını gösteren bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı bölgemizdeki toplum kaynaklı erişkin idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen enterobakteriacea türlerinin bazı antibiyotiklere olan direnç oranlarını araştırmaktır. Bu çalışmada Ağustos 2004-2006 arası dönemde AİBÜ hastanesinde polikliniklerden mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen erişkin hastalara ait idrar kültür örnekleri çalışılmıştır. Kültürlerde 100.000 koloni/ml ve üzerinde üreme gösteren Enterobacteriacea suşlarının antibiyotik duyarlılıkları araştırılmıştır. Ampisilin, siprofloksasin, gentamisin, amikasin, nitrofurantoin ve SXT direnç oranları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının değerlendirilmede 2006 yılı Clinical and Laboratory Standards Institute kriterleri esas alınmıştır.Çalışmaya alınan 3575 hastadan kontaminasyonu olan 305 hasta değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalanların 697’sinde (%21,3) üreme olmuştur. Üreme olanların 529’u (%75,9) Enterobacteriacae ailesindendir. En sık izole edilen mikroorganizma Escherichia coli (%87,1) olmuştur. Bunu %9,6 sıklıkla Klebsiella pneumoniae izlemektedir. Bölgemizde E. coli suşlarının en yüksek direnci %41,0 ile ampisilin’e en düşük direnci ise %0,05 nitrofurantoin’e karşı gösterdikleri bulunmuştur. Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisi, kullanılan antibiyotiklere karşı gelişen direnç nedeniyle her geçen gün biraz daha problemli hale gelmektedir. Üropatojenlerin antibiyotiklere direnç oranları ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmektedir. Hekimler bölgesel direnç oranlarını bilmeli ve tedavilerini bu oranlara göre yönlendirmelidirler.
Anahtar Kelime: İlaç direnci, bakteriyel Anti-bakteriyel ajanlar Mikrobiyal duyarlılık testleri Escherichia coli İdrar tahlili Enterobacteriaceae İdrar yolu enfeksiyonları Geriyedönük çalışma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1- Gupta K: Addressing antibiotic resistance. Am J Med. 113: Suppl 1A: 29-34, 2002.
 • 2- Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, et al: Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated strains isolated from urinary tract infections in Poland. J Antimicrob Chemother. 47: 773-780, 2001.
 • 3- Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, et al: Guidelines for the treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Clin Infect Dis. 29: 745- 758, 1999.
 • 4- Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, 16th informational supplement. Document M100–S16 LS. Wayne, PA: CLSI, 2006.
 • 5- Stamm WE, Norrby SR: Urinary tract infections: Disease panorama and challenges. J Infect Dis. 183 suppl 1: 1-4, 2001.
 • 6- Alos JI, Serrano MG, Gomez-Garces JL, et al: Antibiotic resistance of Escherichia Coli from community-acquired urinary tract infections in relation to demographic and clinical data. Clin Microbiol Infect 11: 199-203, 2005.
 • 7- Farrell DJ, Morrissey I, De Rubeis D, et al: A UK multicentre study of the antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens causing urinary tract infection. Journal of Infection. 46: 94-100, 2003.
 • 8- Arslan H, Azap ÖK, Ergönül Ö, et al: Risk factors for ciprofloxacin resistance among Escherichia Coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey. J Antimicrob Chemother. 56: 914-8, 2005.
 • 9- Yılmaz E, Özakın C, Sınırtaş M, et al: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bakteriyoloji laboratuarında 1999- 2002 yılları arasında idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklar. İnfeksiyon dergisi. (Turkish Journal of Infection) 19: 91-96, 2005.
 • 10- Demirtürk N, Demirdal T, Eldemir H, et al: İdrar örneklerinden izole edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiol Cem Derg. 35: 275-8, 2005.
 • 11- Şamlı M, Dinçel Ç, Karalar M, et al: Üriner sistem enfeksiyonlarının klinik ve laboratuar bulguları açısından değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi. 29: 87-94, 2002.
 • 12- Savaş L, Güvel S, Turunç T, et al: Toplum kökenli ve nazokomiyal üriner sistem enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 29: 95-100, 2003.
 • 13- Carson C, Naber KG: Role of fluoroquinolones in the treatment of serious bacterial urinary tract infections. Drugs 64: 1359-1373, 2004.
 • 14- Kayaalp Oğuz: Tıbbi Farmakoloji, Tüberküloz ve diğer mikobakteri enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar. 10. Baskı, 313-324, 2002.
APA Eroğlu M, KOÇOĞLU E, KARABAY O, Semerciöz A (2007). Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. , 100 - 103.
Chicago Eroğlu Muzaffer,KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,Semerciöz Atilla Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. (2007): 100 - 103.
MLA Eroğlu Muzaffer,KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,Semerciöz Atilla Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. , 2007, ss.100 - 103.
AMA Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. . 2007; 100 - 103.
Vancouver Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. . 2007; 100 - 103.
IEEE Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A "Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma." , ss.100 - 103, 2007.
ISNAD Eroğlu, Muzaffer vd. "Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma". (2007), 100-103.
APA Eroğlu M, KOÇOĞLU E, KARABAY O, Semerciöz A (2007). Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 33(1), 100 - 103.
Chicago Eroğlu Muzaffer,KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,Semerciöz Atilla Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology 33, no.1 (2007): 100 - 103.
MLA Eroğlu Muzaffer,KOÇOĞLU Esra,KARABAY OĞUZ,Semerciöz Atilla Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, vol.33, no.1, 2007, ss.100 - 103.
AMA Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2007; 33(1): 100 - 103.
Vancouver Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2007; 33(1): 100 - 103.
IEEE Eroğlu M,KOÇOĞLU E,KARABAY O,Semerciöz A "Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma." Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 33, ss.100 - 103, 2007.
ISNAD Eroğlu, Muzaffer vd. "Toplum kaynaklı erişkin üriner sistem enfeksiyonlarında izole edilen enterobaktericea türlerinin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları: geriye dönük çalışma". Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology 33/1 (2007), 100-103.