Yıl: 2007 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 64 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri

Öz:
Giriş: Asemptomatik bakteriüri huzurevlerinde kalan yaşlılarda toplumda yaşayan yaşlılara göre daha fazladır. Bu çalışmanın amacı, Bolu'da huzurevinde kalan yaşlılar arasında asemptomatik bakteriürinin sıklığı ve ilişkili risk ortaya çıkarmaktır. Yöntem ve Gereç: Huzurevinde kalan 42 kişi ziyaret edilerek çalışma için yazılı onayları alınmıştır. Toplam iki hasta çalışma dışı kalmıştır. Kalan 40 kişiden 6'sının idrar yolu infeksiyonu şikayeti olduğu için çalışma dışı bırakılmıştır. Huzurevinde kalan yaşlılardan 24 saat ara ile steril kaplar içinde toplanan iki idrar örneğinin kültürü yapılmış ve 10(5)cfu/ml ve daha fazla üremesi olanlar pozitif olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Yaş ortalaması 74.9 olan 40 hastadan altısının idrar yolu infeksiyonu şikayeti olduğundan çalışma dışı bırakılmıştır ve kalan 34 yaşlıda asemptomatik bakteriüri sıklığı %17.6 ve en sık izole edilen etken Escherichia coli olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, uygunsuz antibiyotik kullanımı, inkontinans, diyabet ve invaziv ürolojik girişimlerle ile ASB arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.Sonuç: Sonuç olarak asemptomatik bakteriürinin 60 yaş üzerinde sık rastlanan bir durum olduğu ve tedavi amacıyla antibiyotik uygulanmasına gerek olmadığı, ancak konunun daha geniş serilerle araştırılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelime: Yaşlı Risk faktörleri Bakteriüri Huzur evi Yaygınlık İdrar tahlili

Konular: Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

The incidence of bacteriurıa and related risk factors in elderly livıig in nursey home

Öz:
Introduction: The aim of this study was to explore the prevalence and related risk factors of asymptomatic bacteriuria among the institutionalized elderly in Bolu. Materials and Method: Forty two instituonalized elderly were visited, and written informed consent were received from each for his study. Those individuals who have the symptoms of urinary tract infection were excluded from the study. Two urinary samples collected to the sterile container from contributors with the interval of 24 hours were cultured, and it was accepted as positif when 10 (5)cfu/ml microorganism has grown.Results: Two individuals did not accept to be included in the study. Six patients having urinary tract infection symptoms were excluded from the study. The asymptomatic bacteriuria among the remaining thirty four patients was found to be 17.6%, and the most common organism was Escherichia coli. There was no relation between the presence of asymptomatic bacteriuria and related factors such as age, sex, inappropriate antibiotic usage, incontinans, diabetes mellitus and invasive urological procedures.Conclusion: As a result, it was concluded that asymptomatic bacteriuria is common above the age of sixty, and unnecessary use of antibiotic should be avoided in this type of patients, although this needs to be confirmed with the studies of larger series.
Anahtar Kelime: Bacteriuria Housing for the Elderly Prevalence Urinalysis Aged Risk Factors

Konular: Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Temel Sağlık Hizmetleri Geriatri ve Gerontoloji Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R(eds): Principle and Practice of Infectious Disease. 6th edition. Churchill Livingstone, Philadelphia. 2005; pp 875.
 • 2. Schrier RW. Manual of Nephrology. Sixth Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2005; pp 93.
 • 3. Nicolle LE. Asymptomatic bacteriuria in the elderly. Infect Dis Clin North Am 1997;11:647–62.
 • 4. Boscia JA, Kobasa WD, Knight RA, Abrutyn E, Levison ME, Kaye D. Epidemiology of bacteriuria in an elderly ambulatory population. Am J Med 1986; 80: 208–214.
 • 5. Hedin K, Petersson C, Wideback K, Kahlmeter G, Molstad S. Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly in municipal institutional care. Scand J Prim Health Care 2002; 20:166–168.
 • 6. Nicolle LE. Asymptomatic bacteriuria: when to screen and when to treat. Infect Dis Clin North Am 2003; 17: 367–394.
 • 7. Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, Rice JC, Schaeffer A, Hooton TM. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 2005;40: 643–54.
 • 8. Raz R.Asymptomatic bacteriuria. Clinical significance and management. Int J Antimicrob Agents 2003:22(Suppl 2): 45–7.
 • 9. Gazzani M, Willis P, Guy SP, Carney TA. The prevalence of bacteriuria in older institutionalized patients. Br J Community Nurs 2001; 6(12): 624–6, 628.
 • 10. Lin YT, Chen LK, Lin MH, Hwang SJ. Asymptomatic bacteriuria among the institutionalized elderly. J Chin Med Assoc 2006; 69(5): 213–7.
 • 11. Nicolle LE. Urinary tract infection in geriatric and institutionalized patients. Curr Opin Urol 2002;12(1): 51–5.
 • 12. Yaylı G. Asemptomatik bakteriüri. Klimik Derg 2000; 13:83–85.
 • 13. Wagenlehner FM,Naber KG, Weidner W. Asymptomatic bacteriuria in elderly patients: significance and implications for treatment. Drugs Aging 2005;22(10): 801–7.
 • 14. Shortliffe LM, McCue JD. Urinary tract infection at the age extremes: pediatrics and geriatrics. Am J Med 2002; 113: 55S-66S.
APA KOÇOĞLU M, KARABAY O, İNCE N (2007). Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. , 61 - 64.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Nevin Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. (2007): 61 - 64.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Nevin Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. , 2007, ss.61 - 64.
AMA KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. . 2007; 61 - 64.
Vancouver KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. . 2007; 61 - 64.
IEEE KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N "Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri." , ss.61 - 64, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri". (2007), 61-64.
APA KOÇOĞLU M, KARABAY O, İNCE N (2007). Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi, 10(2), 61 - 64.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Nevin Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi 10, no.2 (2007): 61 - 64.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,KARABAY OĞUZ,İNCE Nevin Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi, vol.10, no.2, 2007, ss.61 - 64.
AMA KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi. 2007; 10(2): 61 - 64.
Vancouver KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri. Türk Geriatri Dergisi. 2007; 10(2): 61 - 64.
IEEE KOÇOĞLU M,KARABAY O,İNCE N "Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri." Türk Geriatri Dergisi, 10, ss.61 - 64, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Huzurevi sakinlerinde bakteriüri sıklığı ve risk faktörleri". Türk Geriatri Dergisi 10/2 (2007), 61-64.