Yıl: 2007 Cilt: 37 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 209 - 212 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları

Öz:
Yaşlı nüfusun önemli sağlık sorunlarından biri olan mantar infeksiyonları birçok malzemenin ortak kullanıldığı kapalı topluluklarda sık görülmektedir. Huzurevi sakinlerinde mantar infeksiyonlarının sıklığının bilinmesi ve takibi infeksiyon yayılımını ve olası komplikasyonları engelleyecektir. Bu araştırmada huzurevinde kalan yaşlılarda dermatofitoz sıklığı ile buna neden olan etkenlerin sıklığının belirlenmesi amaçlandı. Huzurevlerinde kalan 80 kişiye ulaşılarak dermatolojik muayeneleri yapılarak 65 şüpheli lezyondan alınan kazıntı örneklerinin mikroskopik değerlendirmesi ve mikolojik kültürleri yapıldı. Alınan örneklerden 23'ünde (% 35,4) direkt mikroskobide mantar elemanları görüldü. Toplam 17(% 26,2) kültürde üreme oldu. Bunların altısında (% 35,3) Trichophyton rubrum, beşinde (% 29,5) Epidermophyton floccosum, iki örnekte (% 11,8) Fusarium spp., iki örnekte (% 11,8) Candida spp. ve birer örnekte (% 5,8) Trichophyton tonsurans ve Trichophyton mentagrophytes üredi. Bu bulgular doğrultusunda huzurevlerinde yaşayan yaşlı insanlardaki dermatofitoz sıklığı ve etken dağılımının diğer yaşlı popülasyondan farklı olmadığı, huzurevlerinin ek bir risk oluşturmadığı kanısına varıldı.
Anahtar Kelime: Mikrobiyolojik teknikler Huzur evi Mikolojik tiplendirme teknikleri Arthrodermataceae Dermatomikozlar

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji

Dermatophyte infections in nursing home residents

Öz:
One of the important health issues of elderly people is fungal infections and these infections are mostly encountered in closed communities in which use of shared items is frequent. Detection and follow-up the rate of fungal infections among nursing home residents may prevent spreading and complications. In this study we aimed to determine the rate of fungal infections and types of causative agents among nursing home residents. Dermatologic examinations of 80 residents were performed. Fungal infection was suspected and skin scrapings for mycological examination and fungal culture were taken in 65 of them. Hyphae or spores were seen in 23 (35.4 %) by direct microscopic examination, and mycological cultures were positive in 17 (26.2 %) of them. Isolated agents from mycological culture were Trichophyton rubrum in 6 (35.3 %) samples, Epidermophyton floccosum in 5 (29.5 %) samples, Fusarium spp. in 2 (11.8 %) samples, Candida spp. in 2 (11.8 %) samples, Trichophyton tonsurans in 1 (5.8 %) sample and Trichophyton mentagrophytes in 1 (5.8 %) sample. As a conclusion, the rate of fungal infections and distribution of causative agents in nursing home residents were not different from other elderly population. We think nursing homes were not a risk factor for fungal infections.
Anahtar Kelime: Housing for the Elderly Mycological Typing Techniques Arthrodermataceae Dermatomycoses Microbiological Techniques

Konular: Mantar Bilimi Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Hay, RJ. Dermatophytosis and other superficial mycoses, In: Mandel GL,. Bennett JE and Dolin R eds. Principles and Practice of Infectious Diseases, Sixth edition New York: Churchill Livingston, 2005: 3051-3062.
 • 2. Yaar M, Gilchrest BA. Aging of Skin. In: Freedberg MI, Eisen AZ, Wollf K et al editors. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 6th edition, New York, Mc Grawe-Hill Book Company, 2003: 1386-1398.
 • 3. Loo DS. Cutaneous fungal infections in the elderly. Dermatol Clin. 2004;22: 33-50.
 • 4. Perea S, Ramos MJ, Garau M, Gonzalez A, Noriega AR, del Palacio A. Prevalence and risk factors of tinea unguium and tinea pedis in the general population in Spain. J Clin Microbiol. 2000;38: 3226-30.
 • 5. Gupta AK. Onychomycosis in the elderly. Drugs Aging 2000;16: 397-407.
 • 6. Scheinfeld N. Infections in the elderly. Dermatology Online Journal 2005; 11: 8.
 • 7. Yalçın B, Tamer E, Toy G, Öztaş P, Hayran M, Allı N, The prevalence of skin diseases in the elderly: analysis of 4099 geriatric patients. International Journal of Dermatology 2006; 45: 672-676.
 • 8. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. Eleventh Edition. Missouri: Mosby, 2002.
 • 9. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 3. Baskı. İzmir: Barış Yayınları, 2002.
 • 10. Drake LA, Scher RK, Smith EB, Faich GA, Smith SL, Hong JJ, Stiller MJ. Effect of onychomycosis on quality of life. J Am Acad Dermatol 1998;38: 702-4.
 • 11. Elewski BE. Onychomycosis. Treatment, quality of life, and economic issues. Am J Clin Dermatol 2000;1: 19-26.
 • 12. Liao YH, Chen KH, Tseng MP, Sun CC. Pattern of skin diseases in a geriatric patient group in Taiwan: a 7-year survey from the outpatient clinic of a university medical center. Dermatology 2001;203:308-13.
 • 13. Ioannidou DJ, Maraki S, Krasagakis SK, Tosca A, Tselentis Y.The epidemiology of onychomycoses in Crete, Greece, between 1992 and 2001. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:170-4.
 • 14. Jain S, Sehgal VN. Commentary: onychomycosis: an epidemio- etiologic perspective. Int J Dermatol 2000;39: 100-3.
 • 15. Ilkit M. Onychomycosis in Adana, Turkey: a 5-year study. Int J Dermatol 2005;44:851-4.
 • 16. Erbakan N. Klini¤imizin Dokuz Yıllık Dermatophytosis Durumu. 6. Ulusal Dermatoloji Kongresi (21-24 Eylül 1976, Mersin) Kitabında. Adana, Turkey: Çukurova Üniversitesi Bası mevi, 1976: 123-126.
 • 17. Mugge C, Haustein UF, Nenoff P. Causative agents of onychomycosis--a retrospective study. J Dtsch Dermatol Ges. 2006;4: 218-26
 • 18. Falahati M, Akhlaghi L, Lari AR, Alahehbandan R. Epidemiology of dermatophytoses in an area south of Tehran, Iran. Mycopathologia 2003; 156: 279-87.
 • 19. Muhsin TM, al-Rubaiy KK, al-Duboon AH. Characteristics of dermatophytoses in Basrah, Iraq. Mycoses 1999; 42:335-8.
 • 20. Tümbay E. Dermatofitler. Editörler: Topçu, Söyletir ve Do¤anay. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Kitabında. 2. baskı Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2002: 1785-1797.
APA KOÇOĞLU M, GÖKSÜGÜR N, KARABAY O, ÖZBOSTANCI B, İNCE N, PARLAK A (2007). Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. , 209 - 212.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,GÖKSÜGÜR Nadir,KARABAY OĞUZ,ÖZBOSTANCI Betül,İNCE Nevin,PARLAK Ali Haydar Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. (2007): 209 - 212.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,GÖKSÜGÜR Nadir,KARABAY OĞUZ,ÖZBOSTANCI Betül,İNCE Nevin,PARLAK Ali Haydar Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. , 2007, ss.209 - 212.
AMA KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. . 2007; 209 - 212.
Vancouver KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. . 2007; 209 - 212.
IEEE KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A "Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları." , ss.209 - 212, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları". (2007), 209-212.
APA KOÇOĞLU M, GÖKSÜGÜR N, KARABAY O, ÖZBOSTANCI B, İNCE N, PARLAK A (2007). Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37(4), 209 - 212.
Chicago KOÇOĞLU Mücahide Esra,GÖKSÜGÜR Nadir,KARABAY OĞUZ,ÖZBOSTANCI Betül,İNCE Nevin,PARLAK Ali Haydar Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 37, no.4 (2007): 209 - 212.
MLA KOÇOĞLU Mücahide Esra,GÖKSÜGÜR Nadir,KARABAY OĞUZ,ÖZBOSTANCI Betül,İNCE Nevin,PARLAK Ali Haydar Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.37, no.4, 2007, ss.209 - 212.
AMA KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2007; 37(4): 209 - 212.
Vancouver KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2007; 37(4): 209 - 212.
IEEE KOÇOĞLU M,GÖKSÜGÜR N,KARABAY O,ÖZBOSTANCI B,İNCE N,PARLAK A "Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları." Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37, ss.209 - 212, 2007.
ISNAD KOÇOĞLU, Mücahide Esra vd. "Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları". Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 37/4 (2007), 209-212.