Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 280 - 283 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği

Öz:
Amaç: Grup A beta-hemolitik streptokok (BHS) tanısında kullanılan hızlı antijen testlerinin (HAT) en önemli dezavantajı düşük duyarlılıklarıdır. Bu çalışmada, boğaz gargarası ile yapılan HAT'nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya tonsillofarenjit öntanısı konan 106 hasta (53 kadın, 53 erkek, ortalama yaş 22±12; dağılım 16-65) alındı. Boğaz kültürü için steril pamuklu çubuk ile farenks arka duvarı ve tonsil yüzeyinden sürüntü örneği alındı. Daha sonra hastalara 10 saniye süreyle steril %0.9 NaCl ile gargara yaptırılarak örnek alındı. Bu örnekler HAT ile grup A BHS pozitifliği açısından değerlendirildi. Boğaz kültürleri standart yöntemlerle yapıldı. Bulgular: Boğaz kültürü 12 hastada (%11.3) pozitif, 94 hastada (%88.6) negatif idi. Boğaz gargarasıyla yapılan HAT beş hastada (%4.7) pozitif, 101 hastada (%95.2) negatif bulundu. Boğaz gargarasıyla yapılan hızlı antijen testinin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %41.7 ve %100, pozitif kestirim değeri %100, negatif kestirim değeri %93.1 idi. Sonuç: Grup A BHS tanısında boğaz gargarasıyla yapılan HAT’nin özgüllüğü, pozitif ve negatif kestirim değerleri tatmin edici bulunmasına rağmen, duyarlılığı tatmin edici bulunmadı.
Anahtar Kelime: Duyarlılık ve özgüllük Streptococcus pyogenes Farinks Streptococcal enfeksiyonlar Antijenler, bakteriyel Palatin tonsil Tonsillit

Konular: Mikrobiyoloji

Effectiveness of rapid antigen test with throat gargle in detecting group A beta-hemolytic streptococci

Öz:
Objectives: The most important disadvantage of rapid antigen tests (RAT) is low sensitivity for the diagnosis of group A beta-hemolytic streptococci (BHS). We determined the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of RAT in gargling samples. Patients and Methods: The study included 106 patients (53 females, 53 males, mean age 22±12 years; range 16-65 years) with an initial diagnosis of tonsillopharyngitis. Swab samples were taken from the posterior pharyngeal wall and tonsil surface with a sterile cotton swab. Then, gargle samples were obtained by gargling for 10 seconds with sterile 0.9% NaCl to be examined by the RAT for group A BHS. Throat cultures were processed using standard microbiologic techniques. Results: Throat cultures were positive in 12 patients (11.3%) and negative in 94 patients (88.6%). Rapid antigen test yielded five positive (4.7%) and 101 negative (95.2%) results. The sensitivity and specificity rates of RAT with throat gargling were 41.7% and 100%, with positive and negative predictive values of 100% and 93.1%, respectively. Conclusion: Despite satisfactory specificity, positive and negative predictive rates of RAT with throat gargling, its low sensitivity limits its use for the diagnosis of group A BHS.
Anahtar Kelime: Pharynx Streptococcal Infections Antigens, Bacterial Palatine Tonsil Tonsillitis Sensitivity and Specificity Streptococcus pyogenes

Konular: Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Uhl JR, Adamson SC, Vetter EA, Schleck CD, Harmsen WS, Iverson LK, et al. Comparison of LightCycler PCR, rapid antigen immunoassay, and culture for detection of group A streptococci from throat swabs. J Clin Microbiol 2003;41:242-9.
 • 2. Araujo Filho BC, Imamura R, Sennes LU, Sakae FA. Role of rapid antigen detection test for the diagnosis of group-A beta-hemolytic streptococcus in patients with pharyngotonsillitis. Rev Bras Otorrinolaringol 2006; 72:12-6. [Abstract]
 • 3. Chapin KC, Blake P, Wilson CD. Performance characteristics and utilization of rapid antigen test, DNA probe, and culture for detection of group a streptococci in an acute care clinic. J Clin Microbiol 2002;40:4207-10.
 • 4. Venezia RA, Ryan A, Alward S, Kostun WA. Evaluation of a rapid method for the detection of streptococcal group A antigen directly from throat swabs. J Clin Microbiol 1985;21:395-8.
 • 5. Baker DM, Cooper RM, Rhodes C, Weymouth LA, Dalton HP. Superiority of conventional culture technique over rapid detection of group A Streptococcus by optical immunoassay. Diagn Microbiol Infect Dis 1995;21:61-4.
 • 6. Radetsky M, Solomon JA, Todd JK. Identification of streptococcal pharyngitis in the office laboratory: reassessment of new technology. Pediatr Infect Dis J 1987;6:556-63.
 • 7. Top M, Tarcan M. Türkiye ilaç ekonomisi harcamalar 1998-2003 dönemi değerlendirilmesi. Liberal Düşünce Derg 2004;35:177-200.
 • 8. Karabay O. Birinci basamakta antibiyotik kullanımında Türkiye’de durum. ANKEM Derg 2007; 21(Ek 2):252-6.
 • 9. Akici A, Kalaca S, Ugurlu MU, Oktay S. Prescribing habits of general practitioners in the treatment of childhood respiratory-tract infections. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:211-6.
 • 10. Sheeler RD, Houston MS, Radke S, Dale JC, Adamson SC. Accuracy of rapid strep testing in patients who have had recent streptococcal pharyngitis. J Am Board Fam Pract 2002;15:261-5.
 • 11. Johansson L, Mansson NO. Rapid test, throat culture and clinical assessment in the diagnosis of tonsillitis. Fam Pract 2003;20:108-11.
 • 12. Kocoglu E, Karabay O, Yilmaz F, Ekerbicer H. The impact of incubating the throat culture for 72 h on the diagnosis of group A beta-hemolytic streptococci. Auris Nasus Larynx 2006;33:311-3.
 • 13. Anhalt JP, Heiter BJ, Naumovitz DW, Bourbeau PP. Comparison of three methods for detection of group A streptococci in throat swabs. J Clin Microbiol 1992; 30:2135-8.
 • 14. Wegner DL, Witte DL, Schrantz RD. Insensitivity of rapid antigen detection methods and single blood agar plate culture for diagnosing streptococcal pharyngitis. JAMA 1992;267:695-7.
 • 15. Bisno AL. Group A streptococcal infections and acute rheumatic fever. N Engl J Med 1991;325:783-93.
 • 16. Gerber MA. Culturing of throat swabs: end of an era? J Pediatr 1985;107:85-8.
 • 17. Schwartz B, Marcy SM, Phillips WR, Gerber MA, Dowell SF. Pharyngitis-principles of judicious use of antimicrobial agents. 1998;101(Suppl 1):171-4.
 • 18. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2002;35:113-25.
 • 19. Cabbarpur C, Büyüklü F, Çakmak Ö, Haşimoğlu R, Ergin F, Özhan ZR ve ark. Akut tonsillofarenjitte rapid strep A testi kullanımı. KBB-Forum 2004;3:10-2.
 • 20. Uygur M, Kirazlı T, Bilgen C. Akut tonsillofarenjit hastalarında rapid strep A testinin güvenilirliği. Türk Otolarengoloji Arşivi 2002;40:36-40.
APA YILMAZ F, KARABAY O, İNCE K, EKERBİÇER H, KOÇOĞLU M (2008). Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. , 280 - 283.
Chicago YILMAZ Fahrettin,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,EKERBİÇER Hasan,KOÇOĞLU Mücahide Esra Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. (2008): 280 - 283.
MLA YILMAZ Fahrettin,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,EKERBİÇER Hasan,KOÇOĞLU Mücahide Esra Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. , 2008, ss.280 - 283.
AMA YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. . 2008; 280 - 283.
Vancouver YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. . 2008; 280 - 283.
IEEE YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M "Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği." , ss.280 - 283, 2008.
ISNAD YILMAZ, Fahrettin vd. "Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği". (2008), 280-283.
APA YILMAZ F, KARABAY O, İNCE K, EKERBİÇER H, KOÇOĞLU M (2008). Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 18(5), 280 - 283.
Chicago YILMAZ Fahrettin,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,EKERBİÇER Hasan,KOÇOĞLU Mücahide Esra Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 18, no.5 (2008): 280 - 283.
MLA YILMAZ Fahrettin,KARABAY OĞUZ,İNCE Koç Nevin,EKERBİÇER Hasan,KOÇOĞLU Mücahide Esra Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.18, no.5, 2008, ss.280 - 283.
AMA YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2008; 18(5): 280 - 283.
Vancouver YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2008; 18(5): 280 - 283.
IEEE YILMAZ F,KARABAY O,İNCE K,EKERBİÇER H,KOÇOĞLU M "Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği." Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 18, ss.280 - 283, 2008.
ISNAD YILMAZ, Fahrettin vd. "Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği". Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 18/5 (2008), 280-283.