ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

481
2
198
198
0,41
Kurum Yayın Sayısı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 111
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 47
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 45
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 22
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 21
Tanımlanmamış Kurum 18
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 16
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 15
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 15
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 13