İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

735
3
375
375
0,51
Kurum Yayın Sayısı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 194
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 107
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 56
Tanımlanmamış Kurum 41
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 30
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 25
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 24
EGE ÜNİVERSİTESİ 24
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 20