İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

648
5
344
343
0,53
Kurum Yayın Sayısı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 133
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 70
Tanımlanmamış Kurum 40
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 35
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 23
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 23
Yabancı Kurumlar 14
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 12
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 12
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 11