ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

180
1
226
225
1,25
Kurum Yayın Sayısı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 6
Tanımlanmamış Kurum 6
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 3