POLİS AKADEMİSİ

390
8
565
563
1,42
Kurum Yayın Sayısı
Tanımlanmamış Kurum 30
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 24
Yabancı Kurumlar 14
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 10
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
ADALET BAKANLIĞI 3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3