ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

523
30
823
754
1,49
Kurum Yayın Sayısı
Tanımlanmamış Kurum 87
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 55
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 29
Yabancı Kurumlar 22
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 19
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 19
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11
Özel Kuruluş 11