University College

710
1
331
323
0,47
Kurum Yayın Sayısı
Yabancı Kurumlar 346
Tanımlanmamış Kurum 44
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 16
University of Agriculture 10
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5
Bahauddin Zakariya University 4
Bayero University 4
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 3