Yıl: 2010 Cilt: 47 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 9 - 14 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı işlevsel olmayan sınırlılık şemaları, obsesif kompulsif belirtiler ve disosiyasyon arasındaki ilişkileri araştırmaktır.Yöntemler: Çalışmanın verileri 322 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Örneklemin 159’u kız (% 49.38) ve 163’u erkektir (%50.62). Araştırmaya katılan kişilere Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Padua Envanteri (PE), Clark-Beck Obsesif-Kompulsif Ölçeği (CBOKÖ), Sınırlılık Şemaları Ölçeği (SŞÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Yaş, cinsiyet, anksiyete ve depresyon kontrol edildikten sonra hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır.Bulgular: Yaş, cinsiyet, anksiyete ve depresyon kontrol edildikten sonra kişilerarası sınırlılık şemalarının disosiyasyon ve obsesif kompulsif belirtilerin şiddetindeki artışı önemli ölçüde yordadığı bulunmuştur. Algılanan bağımlılık da benzer şekilde obsesif dürtüler ve kontrol etme davranışıyla önemli düzeyde ilişkilidir.Sonuç: Kişilerarası olumsuz şemalar disosiyatif ve obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında ya da devam etmesinde bilişsel bir yatkınlık faktörü olarak önemli olabilir. Sonuçlar obsesif kompulsif belirtiler ve disosiyasyonla ilişkili teorik yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Boysan M, BEŞİROĞLU L, KALAFAT T, KAĞAN M, ATEŞ C (2010). Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. , 9 - 14.
Chicago Boysan Murat,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KALAFAT Temel,KAĞAN Mücahit,ATEŞ Can Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. (2010): 9 - 14.
MLA Boysan Murat,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KALAFAT Temel,KAĞAN Mücahit,ATEŞ Can Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. , 2010, ss.9 - 14.
AMA Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. . 2010; 9 - 14.
Vancouver Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. . 2010; 9 - 14.
IEEE Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C "Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi." , ss.9 - 14, 2010.
ISNAD Boysan, Murat vd. "Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi". (2010), 9-14.
APA Boysan M, BEŞİROĞLU L, KALAFAT T, KAĞAN M, ATEŞ C (2010). Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 47(1), 9 - 14.
Chicago Boysan Murat,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KALAFAT Temel,KAĞAN Mücahit,ATEŞ Can Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 47, no.1 (2010): 9 - 14.
MLA Boysan Murat,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KALAFAT Temel,KAĞAN Mücahit,ATEŞ Can Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.47, no.1, 2010, ss.9 - 14.
AMA Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(1): 9 - 14.
Vancouver Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(1): 9 - 14.
IEEE Boysan M,BEŞİROĞLU L,KALAFAT T,KAĞAN M,ATEŞ C "Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi." Nöropsikiyatri Arşivi, 47, ss.9 - 14, 2010.
ISNAD Boysan, Murat vd. "Üniversite öğrencilerinde işlevsel olmayan kişilerarası şemaların obsesif kompulsif ve disosiyatif belirtilerle ilişkisi". Nöropsikiyatri Arşivi 47/1 (2010), 9-14.