Yıl: 2009 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma

Öz:
Amaç: Amerika ve Avrupa’da yapılan birçokaraştırma, madde bağımlılığı ile suç / şiddetdavranışı arasındaki ilişkiyi incelemiş ayrıcakonuya ilişkin birçok teorik çalışma ortayakonulmuştur. Ne var ki ülkemizde söz konusuilişkiyi inceleyen alan araştırması ve anketçalışması oldukça azdır. Bu çalışmada, kesitselolarak madde kullanımı ile suç arasındaki ilişkininistatistiksel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: İstanbul ili Bağcılar ilçesinde10. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal yöntemlebelirlenmiş olan 2627 kişiye uygulanan bir anketçalışması doğrultusunda Tanımlayıcı istatistiktestlerinin yanında ki-kare, Mann-Withney U,korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.Bulgular: Uyuşturucu kullanımı ile suç işlemearasında pozitif bir korelasyon ilişkisi olduğu tespitedilmiştir (r = 0.403, p<0.001). Siddet davranışıaçısından ise, madde kullanımı ile öfke durumu (r =0.171, p<0.001), ve çeşitli şiddet davranışlarıgösterme (r = 0.280, p<0.001), arasında da anlamlıbir ilişki bulunmuştur. Mann-Whitney U analizindeise madde kullanan ve kullanmayan gruplarda suçişleme, öfke durumu, çeşitli şiddet davranışlarıgösterme, yönünden anlamlı bir farklılıkbulunmuştur (p<0,001). Yapılan regresyon analizineticesinde ise araştırmacılar suç davranışınaneden olan en önemli etkenlerin sırasıyla “suçişleyen arkadaş grubuna sahip olma” (0,368, p<0,001) “suça götüren sapkın davranış ” (0,293p<0,001) ve “psikoaktif madde kullanımı” (0,169p<0,001) olduğunu tespit etmişlerdir.Sonuç: Söz konusu çalışmanın, Türkiye’desuçluluğun ve madde bağımlılığının önlenmesi vekontrol altına alınması konusunda oluşturulacakkamusal politikalar açısından önemli olduğudeğerlendirilmektedir.
Anahtar Kelime: Suç Madde bağımlılığı bozuklukları Şiddet Anketler Uyuşturucu

Konular: Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Substance use and crime: The results of a survey research

Öz:
Objective: Several researches have been conductedto analyze the relationship between crime/violenceand drug addiction, and also theoretical studies forthis subject have been carried out in the US andEurope. However, little scientific research has beenconducted for that purpose in Turkey. The aim ofthis study was to investigate the statistical relationbetween drug use and crime/violence as a surveyresearch.Methods: The researchers, at the present study,which was conducted to 2627 randomly selected 10th grade high school students in Bagcilar, Istanbul,statistically analyzed the relationship between druguse and crime in Turkey. Descriptive statistics aswell as chi-square, Mann-Whitney U, correlationand regression analysis were used in this research. Results: It is found that there is a significant and apositive correlation between drug use and crime (r= 0.403, p<0.001). In terms of violent behavior,there is a significant relationship between drug useand anger behavior (r = 0.171, p<0.001) anddifferent violent behavior (r = 0.280, p<0.001). Withusing Mann-Whitney U test, there is a significantdifference between the groups drug users and non users in terms of criminal behavior, anger behaviorand different violent behavior (p<0,001). Inregression analysis, the researchers found that themost important elements for the cause of criminalbehavior are delinquent peer support (0,368,p<0,001) deviant behavior that leads to crime (0,293p<0,001) and psychoactive drug use (0,169 p<0,001)respectively.Conclusion: This study is considered as animportant element for the developing publicpolicies in terms of prevention and the control ofcrime and drug addiction in Turkey.
Anahtar Kelime: Questionnaires Street Drugs Crime Substance-Related Disorders Violence

Konular: Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kayaalp SO. Tıbbi farmakoloji 7. Baskı, cilt 1, Ankara: Feryal matbaacılık; 1994.
 • 2. Peksaygılı M, Erden G. (2004). Çocuklarda ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılığı. Online:
 • http://www.psikolog.org.tr/content_detail.asp ? Cat = 1&id=66 [2 Ocak 2009].
 • 3. Özkalp E. Sosyolojiye Giriş. Eskişehir; 1992. 4. White HR, Gorman DM. Dynamics of the drugs-crime relationship. J Crim Justice 2000; 1: 151-218.
 • 5. White HR, Hansell S. Acute and long-term effects of drug use on aggression from adolescence into adulthood. J Drug Issues 1998; 28: 837–858.
 • 6. Köknel Ö. Bağımlılık- Alkol ve Madde Bağımlılığı. İstanbul: Altın Kitaplar 1998.
 • 7. Nurco DN, Shaffer JC, Ball JC, Kinlock TW. Trends in the commission of crime among narcotic addicts over successive periods of addiction. Am J Drug Alcohol Ab 1984; 10: 481–489.
 • 8. Watters JK, Reinarman C, Fagan J. Causality, context, and contingency relationships between drug abuse and delinquency. Contemporary Drug Problems 1985; 12: 351–373.
 • 9. Bennett T, Holloway K, Farrington D. The statistical association between drug misuse and crime: a meta-analysis. Aggression and Violent Behaviour 2008 ; 13: 107-118.
 • 10. Goldstein PJ. The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework. J Drug Issues 1985; 15(4): 493-506.
 • 11. Goode E. Between politic and reason. New York: St Martin’s Press; 1997.
 • 12. Anglin MD, Speckart G. Narcotics use, property crime, and dealing: Structural dynamics across the addiction career. J Quant Criminol 1986; 2: 335-375.
 • 13. Nurco DN. A long-term program research on drug use and crime. Substance use and misuse 1998; 33( 9): 1817-1837.
 • 14. White HR. The drug use-delinquency connection in adolescence. In Weisheit R. ed. Drugs, Crime, and Criminal Justice. Cincinnati: Anderson Publishing Company 1990.
 • 15. Gottfredson MR, Hirschi T. A general theory of crime. Standford: Standford University Press; 1990.
 • 16. White HR, Brick J, Hansell S. A longitudinal investigation of alcohol use and aggression in adolescence. J Stud Alcohol Drugs 1993; Spp11: 62–77.
 • 17. Mumola CJ. Substance abuse and treatment, state and federal prisoners. NCJ special report no:172871 Washington DC: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice statistic; 1999.
 • 18. Martin SL, Clark KA, Lynch SR, Kupper LL. Violence in the lives of pregnant women: associations with multiple substance use. Am J Drug Alcohol Ab 1999; 25(3): 425-440.
 • 19. Bjarnason T. Administration Mode Bias in a School Survey on Alcohol, Tobacco, and Illicit Drug Use. Addiction 1995; 90: 550-559.
 • 20. Heimer K, Matsueda RL. Role-Taking, Role Commitment, and Delinquency: A Theory of Differential Social Control. Am Sociol Rev 1994; 59: 365-390.
 • 21. Patton W, Noller P. The Offer Self-Image Questionnaire for Adolescents: Psychometric Properties and Factor Structure. J Youth Adolescence 1994; 23: 19-41.
 • 22. Th. Bernburg JG. Peer groups and substance use: Examining the direct and interactive effect of leisure activity. Adolescence 2006; 41: 321-339. 23- EMCDDA 2007 Yıllık Raporu, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile
 • 23. Mücadele 2007 yılı Türkiye Raporu, Reitox Ulusal Temas Noktası, Ankara, 2007
 • 24. 2008 EMCDDA Yıllık Raporu, , Türkiye Tarafından EMCDDA’e sunulan yıllık Rapor, Reitox Ulusal Temas Noktası, Ankara 2008.
APA ALTUNER D, ENGİN N, GÜRER C, AKYAY İ, AKGÜL A (2009). Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. , 87 - 94.
Chicago ALTUNER Durdu,ENGİN Nalan,GÜRER Cüneyt,AKYAY İlkay,AKGÜL Arif Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. (2009): 87 - 94.
MLA ALTUNER Durdu,ENGİN Nalan,GÜRER Cüneyt,AKYAY İlkay,AKGÜL Arif Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. , 2009, ss.87 - 94.
AMA ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. . 2009; 87 - 94.
Vancouver ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. . 2009; 87 - 94.
IEEE ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A "Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma." , ss.87 - 94, 2009.
ISNAD ALTUNER, Durdu vd. "Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma". (2009), 87-94.
APA ALTUNER D, ENGİN N, GÜRER C, AKYAY İ, AKGÜL A (2009). Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 87 - 94.
Chicago ALTUNER Durdu,ENGİN Nalan,GÜRER Cüneyt,AKYAY İlkay,AKGÜL Arif Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi 7, no.2 (2009): 87 - 94.
MLA ALTUNER Durdu,ENGİN Nalan,GÜRER Cüneyt,AKYAY İlkay,AKGÜL Arif Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, 2009, ss.87 - 94.
AMA ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009; 7(2): 87 - 94.
Vancouver ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009; 7(2): 87 - 94.
IEEE ALTUNER D,ENGİN N,GÜRER C,AKYAY İ,AKGÜL A "Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma." Tıp Araştırmaları Dergisi, 7, ss.87 - 94, 2009.
ISNAD ALTUNER, Durdu vd. "Madde kullanımı ve suç ilişkisi: Kesitsel bir araştırma". Tıp Araştırmaları Dergisi 7/2 (2009), 87-94.