Yıl: 2010 Cilt: 47 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi

Öz:
Amaç: Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların (OKB) önemli bir kısmı hastalığın oluşturduğu sıkıntı ve işlevsellik kaybına rağmen, yetersiz ruh sağlığı bilgisi nedeniyle sağlık yardımı arama davranışında bulunmamaktadır. Ruh sağlığı bilgisi kavramı ruhsal hastalıkların tanınması, idaresi ve önlenmesi hakkında bilgi, inanç ve tutumlar olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada sağlıklı toplum örnekleminde farklı obsesif kompulsif belirti kategorilerine yönelik ruh sağlığı bilgisini araştırmak amaçlanmıştır.Yöntemler: Üç yüz yetmiş altı sağlıklı gönüllü çalışmanın örneklemini oluşturdu. Faktör analitik çalışmalar temelinde (1. kirlenme obsesyonları ve ilişkili kompulsiyonlar, 2. dini obsesyonlar ve ilişkili kompulsiyonlar, 3. saldırganlık obsesyonları ve ilişkili kompulsiyonlar ve 4. sıralama-düzenleme-sayma ihtiyacı ve ilişkili kompulsiyonlar) dört ayrı belirti kategorisinden birine sahip olarak öykülenmiş dört farklı OKB olgusu hakkında, psikiyatrik hastalıkları tanıma yeteneği, neden ve risk etkenleri, yardım olanakları, utanç ve damgalanmaya ilişkin bilgi, inanç ya da tutumlarını değerlendirmeye yönelik 17 soru katılımcılara soruldu.Bulgular: Saldırganlık kategorisi diğerlerine kıyasla anlamlı olarak daha fazla olağan dışı bir durum ve stresli yaşam olayları ile ilişkili olarak tanımlandı. Saldırganlık ve kirlenme kategorileri anlamlı olarak daha fazla oranda bir akıl sağlığı sorunu olarak ve tıbbi nedenlerle ilişkili olarak tanımlanmıştı. Katılımcılar dini kategoriyi dini nedenlerle anlamlı olarak en fazla ilişkili ve yardım için dinsel kişilerin daha çok tercih edileceği belirtiler olarak tanımladılar. Saldırganlık ve dini kategori belirtileri daha fazla saklanma eğiliminde idi ve sahip olunması durumunda diğerlerine oranla daha fazla utanç duymayı gerektirir olarak tanımlandılar. Katılımcılar kirlenme kategorisi belirtileri olan biri ile beraber yaşamayı anlamlı olarak daha az tercih edilir buldular.Sonuç: Bu sonuçlar hastalığın farklı görüngülerinin onlar hakkında farklı ruh sağlığı bilgisi nedeniyle, sağlık yardımı arama davranışını karmaşık bir şekilde etkileyecebileceğini düşündürmektedir. Sosyal çevre bir takım psikiyatrik problemler için daha uygun veya katlanılabilir bir ortam sağlarken, bazı psikiyatrik problemler ise sosyo kültürel bağlamda daha az tolere edilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri

Mental health literacy concerning categories of obsessive-compulsive symptoms

Öz:
Objective: Despite the considerable distress and disability, many obsessive-compulsive disorder (OCD) sufferers usually are not inclined to seek health care due to their poor mental health literacy. The concept of “mental health literacy” is defined as the knowledge, beliefs, and attitudes related to the recognition, management, and prevention of psychiatric disorders. We aimed to investigate mental health literacy concerning different obsessive-compulsive symptoms in a community sample.Methods: The sample consisted of 376 healthy subjects. They were given vignettes describing four cases with different symptom categories of obsessive-compulsive disorders (aggressive obsessions and related compulsions, contamination obsessions and related compulsions, religious obsessions and related compulsions, and ordering-arranging-counting obsessions and related compulsions), based on factor analytic studies. Each vignette was followed by 17 questions about problem recognition, causes, care alternatives and stigma-shame.Results: When comparing the different categories, the participants were significantly more likely to rate the aggressive category as an abnormal condition and to associate it with stressful life events; to rate the aggressive and contamination categories as signs of mental disorder and to associate them with medical causes; and to rate religious category as a religious problem, and seeing a religious healer was the preferred care-seeking behavior. Significantly more participants noted that they would hide aggressive and religious category symptoms from their family members and co-workers, and would feel shame. Participants were more likely to hold stigmatizing attitudes towards persons with symptoms of contamination category.Conclusion: These findings suggest that the presence of different phenomenological characteristics of OCD may influence health care-seeking behavior in complex ways, due to mental health literacy. While social environment provides a bearable, acceptable or suitable atmosphere for a number of psychiatric problems, some problems might be less tolerated in the sociocultural context
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Beşiroğlu L, Uğuz F, Sağlam M ve ark. Obsesif kompulsif bozuklukta yaşam kalitesi ile ilişkili etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:5-13.
 • 2. World Health Organization. The “newly defined” burden of mental problems. Fact Sheets nº 217. Geneva: WHO, 1999.
 • 3. Kohn R, Saxena S, Levav I et al. The treatment gap in mental health care. Bulletin of the World Health Organization 2004; 82:858-66.
 • 4. Besiroglu L, Agargun MY. The correlates of healthcare seeking behaviour in obsessive-compulsive disorder: a multidimensional approach. Turk Psikiyatri Derg 2006; 17:213-22.
 • 5. Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M ve ark. Türkiye Ruh sağlığı Profili: Ana Rapor. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
 • 6. Besiroglu L, Çilli AS, Aşkın R. The predictors of health care seeking behaviour in obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry 2004; 45:99-108.
 • 7. Simonds LM, Elliot S. OCD patients and non-patient groups reporting obsessions and compulsions: phenomenology, help-seeking, and access to treatment. Brit J Med Psychol 2001; 74:431-49.
 • 8. Okasha A, Saad A, Khalil AH et al. Phenomenology of obsessive-compulsive disorder: a transcultural study. Compr Psychiatry 1994; 5: 191-7.
 • 9. Jorm AF. Mental health literacy: public knowledge and beliefs about mental disorders. Br J Psychiatry 2000; 177: 396-401.
 • 10. Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA et al. "Mental health literacy": a survey of the public's ability to recognize mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Med J Aust 1997; 166:182-6.
 • 11. Simonds LM, Thorpe SJ. Attitudes toward obsessive-compulsive disorders. An experimental investigation. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2003; 38:331-6.
 • 12. Mataix-Cols D, Rosario-Campos MC, Leckman JF. A multidimensional model of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 2005; 162:228-38.
 • 13. Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. 4. Baskı. Köroğlu E, çev. editörü. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1995.
 • 14. Spitzer M, Sigmund D. The phenomenology of obsessive-compulsive disorder. Int Rev Psychiatry 1997; 9:7-14.
 • 15. Stein DJ. Seven deadly signs. CNS Spectr 1998; 3:40-7.
 • 16. Steketee G, Quay S, White K. Religion and guilt in obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord 1991; 5:359-67.
 • 17. Besiroglu L, Agargun MY, Ozbebit O et al. A discrimination based on autogenous versus reactive obsessions in obsessive-compulsive disorder and related clinical manifestations. CNS Spectr 2006; 11:179-86.
 • 18. Rowa K, Purdon C, Summerfeldt LJ et al. Why are some obsessions more upsetting than others. Behav Res Ther 2005; 43:1453-65.
 • 19. Fullana MA, Mataix-Cols D, Caspi A et al. Obsessions and compulsions in the community: prevalance, interrference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring psychiatric conditions. Am J Psychiatry 2009; 166:329-36.
 • 20. Egrilmez A, Gulseren L, Gulseren S et al. Phenomenology of obsessions in a Turkish series of OCD patients. Psychopathology 1997; 30:106-10.
 • 21. Rachman S, de Silva P. Abnormal and normal obsessions. Behav Res Ther 1978; 16:233-48.
 • 22. Lee HJ, Kwon SM. Two different types of obsession: autogenous obsessions and reactive obsessions. Behav Res Ther 2003; 41:11-29.
APA BEŞİROĞLU L, AKMAN N, Selvi Y, AYDIN A, BOYSAN M, ÖZBEBİT Ö (2010). Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. , 133 - 138.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AKMAN Nevzat,Selvi Yavuz,AYDIN ADEM,BOYSAN MURAT,ÖZBEBİT Özgür Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. (2010): 133 - 138.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AKMAN Nevzat,Selvi Yavuz,AYDIN ADEM,BOYSAN MURAT,ÖZBEBİT Özgür Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. , 2010, ss.133 - 138.
AMA BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. . 2010; 133 - 138.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. . 2010; 133 - 138.
IEEE BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö "Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi." , ss.133 - 138, 2010.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi". (2010), 133-138.
APA BEŞİROĞLU L, AKMAN N, Selvi Y, AYDIN A, BOYSAN M, ÖZBEBİT Ö (2010). Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 47(2), 133 - 138.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AKMAN Nevzat,Selvi Yavuz,AYDIN ADEM,BOYSAN MURAT,ÖZBEBİT Özgür Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. Nöropsikiyatri Arşivi 47, no.2 (2010): 133 - 138.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AKMAN Nevzat,Selvi Yavuz,AYDIN ADEM,BOYSAN MURAT,ÖZBEBİT Özgür Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.47, no.2, 2010, ss.133 - 138.
AMA BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(2): 133 - 138.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47(2): 133 - 138.
IEEE BEŞİROĞLU L,AKMAN N,Selvi Y,AYDIN A,BOYSAN M,ÖZBEBİT Ö "Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi." Nöropsikiyatri Arşivi, 47, ss.133 - 138, 2010.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Obsesif-kompulsif belirti kategorileri hakkında ruh sağlığı bilgisi". Nöropsikiyatri Arşivi 47/2 (2010), 133-138.