Yıl: 2022 Cilt: Sayı: 192 Sayfa Aralığı: 680 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-10-2022

Endüstriyel Bacalar

Öz:
Endüstrinin gelişmesi ile birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya başladı. Çelik bacaların beton bacalara olan yararları daha fazla olduğundan özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda tercih edilir hale gelmiştir. Çelik baca sis temleri, kullanım amaçlarına göre çeşitli konstrüksiyonlarda, tasarımın aynı (tam) dış geometrik şekil ve ölçülerde yapılabilmektedir. Bu çalışmada, kullanımı yaygın hale gelen çelik bacaların çeşitleri, tasarımı, projelendirilmesi, imalatı ve uygula ma sahaları dikkate alınarak teknolojik son gelişmeler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Industrial Chimneys

Öz:
Manufacturing of steel chimneys have had a run-up with the development of the industry. Steel chimneys are favored over the concrete ones due to their advantages, especially when the chimneys are higher. Steel chimney systems are manufactured according to their intended purposes. In this paper, the steel chimney types, their designs, their manufacturing and applications are explained and the latest develop ments in these subjects are evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • [1] Schafer, W.; Schorsteinfragen in der Heizung stechnik, Kramer Verlag, Düsseldorf, 1994.
  • [2] EN 1991-1-5. Eurocode 1 – Actions on Struc tures – Part 1-5: General Actions – Thermal actions, 2005.
  • [3] EN 1993-3-2. Eurocode 3 – Design of Steel Structures – Part 3-2: Towers, Masts and Chimneys – Chimneys, 2006.
  • [4] EN 13084-1. Free-Standing Chimneys – Part 1: General Requirements, 2007.
  • [5] EN 13084-7. Free-Standing Chimneys – Part 7: Product Specifications of Cylindrical Steel Fabrications for Use in Single Wall Steel Chimneys and Steel Liners, 2005.
  • [6] The CICIND Chimney Book. Industrial Chimneys of Concrete or Steel, CICIND, Zu rich, 2005.
  • [7] Altiparmak, O; “Endüstriyel Çelik Bacaların Statik, Dinamik ve Çap Hesabının Yapılarak Dizaynı ve Projelendirilmesi”, Haziran 2001.
  • [8] Akgün, M.; Altiparmak, O; “Endüstriyel Ba calar ve Saha Uygulamaları”, TESKON 2019
APA Akgün M (2022). Endüstriyel Bacalar. , 680 - 78.
Chicago Akgün Muammer Endüstriyel Bacalar. (2022): 680 - 78.
MLA Akgün Muammer Endüstriyel Bacalar. , 2022, ss.680 - 78.
AMA Akgün M Endüstriyel Bacalar. . 2022; 680 - 78.
Vancouver Akgün M Endüstriyel Bacalar. . 2022; 680 - 78.
IEEE Akgün M "Endüstriyel Bacalar." , ss.680 - 78, 2022.
ISNAD Akgün, Muammer. "Endüstriyel Bacalar". (2022), 680-78.
APA Akgün M (2022). Endüstriyel Bacalar. Tesisat Mühendisliği, (192), 680 - 78.
Chicago Akgün Muammer Endüstriyel Bacalar. Tesisat Mühendisliği , no.192 (2022): 680 - 78.
MLA Akgün Muammer Endüstriyel Bacalar. Tesisat Mühendisliği, vol., no.192, 2022, ss.680 - 78.
AMA Akgün M Endüstriyel Bacalar. Tesisat Mühendisliği. 2022; (192): 680 - 78.
Vancouver Akgün M Endüstriyel Bacalar. Tesisat Mühendisliği. 2022; (192): 680 - 78.
IEEE Akgün M "Endüstriyel Bacalar." Tesisat Mühendisliği, , ss.680 - 78, 2022.
ISNAD Akgün, Muammer. "Endüstriyel Bacalar". Tesisat Mühendisliği 192 (2022), 680-78.