Yıl: 2011 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 25 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmada çocukluk çağında meydana gelen göz yaralanmalarının özelliklerinin ortaya konulması, önlemeye yönelik çözüm önerilerinin sunulması, bu olguların adli olgu olarak değerlendirilmesinin gerekliliğinin tartışılması amaçlandı YÖNTEMLER: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına 2005-2009 yılları arasında göz travması öyküsü ile başvuran olguların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 119 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgular yaş grupları, cinsiyet, olay yeri, yaralanma etkenleri, meydana gelen göz patolojileri ve ortaya çıkan komplikasyonlar yönünden değerlendirildi. Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz bulgulardan yola çıkarak künt ve penetran yaralanmalara göre adli rapor sonuçları değerlendirildi. BULGULAR: Olguların %73.9’u erkek, yaş ortalaması 9,21±4.74’tü. Yaralanmaların %49,6’sı ev içinde meydana gelmişti. Yaralanmaların %47.1’i künt, %52.9’u penetran yaralanmaydı. Muayeneleri sonucunda olguların %31.1’inde hifema, %26.9’unda korneal, %11.8’inde korneaskleral perforasyon saptandı SONUÇ: Çocukluk çağı göz yaralanmalarının önlenebilir nitelikteki yaralanmalar olduğu, gerekli önlemler alındığında büyük olasılıkla kazaların ve yaralanma ciddiyetinin azalacağı, ayrıca adli olgu olarak kabul edilmesi ve adli prosedür işlemleri başlatılması gerektiği kanısına varıldı
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp

Legal aspects on childhood ocular injuries

Öz:
OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the childhood ocular injuries, in addition to offer a suggestion for prevention of such injuries and to assess the necessity of evaluating these children as judicial cases METHODS: It was a retrospective review in that the medical records of all patients who were younger than 18 years and presenting with a primary diagnosis of ocular injury at ophthalmology departmant of Mersin University Hospital, Turkey, between 2005-2009. There were 119 cases included in our study. Also, injuries were classified into two groups that were open globe-penetrating eye injuries and blunt trauma injuries. In consern with patients tha age, sex, scene of accident, causes of the injury,the site of the injury, ophthalmological findings and the complications of the trauma were all analyzed. RESULTS: Boys accounted for 73.9 % of the patient total. The mean age and Standard deviation of participants was 9.21±4.74. Injuries were in 49.6% to have occured at home. Most of the cases (52.9%) were penetrating eye injury and the remained (47.1 %) were blunt trauma. The most common ophthalmologic finding was hyphema (31.1%), followed by corneal perforation (26.9%) and corneascleral perforation (11.8%) CONCLUSION: In summery, most of childhood ocular injuries have been prevented and the serious nature of ocular injuries has been minimalized by increased awareness and reduction of risk factors. Additionally, we believe that it is necessary to accept the childhood ocular ınjuries as judicial cases and to start judicial proceedings
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BİLGİN GAMSIZ N, GÖKSEL İ, YILDIRIM Ö, Sarı A, METİN A (2011). Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. , 25 - 32.
Chicago BİLGİN GAMSIZ Nursel,GÖKSEL İdil,YILDIRIM Özlem,Sarı Ayça,METİN Ali Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. (2011): 25 - 32.
MLA BİLGİN GAMSIZ Nursel,GÖKSEL İdil,YILDIRIM Özlem,Sarı Ayça,METİN Ali Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. , 2011, ss.25 - 32.
AMA BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. . 2011; 25 - 32.
Vancouver BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. . 2011; 25 - 32.
IEEE BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A "Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu." , ss.25 - 32, 2011.
ISNAD BİLGİN GAMSIZ, Nursel vd. "Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu". (2011), 25-32.
APA BİLGİN GAMSIZ N, GÖKSEL İ, YILDIRIM Ö, Sarı A, METİN A (2011). Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. Adli Tıp Dergisi, 25(1), 25 - 32.
Chicago BİLGİN GAMSIZ Nursel,GÖKSEL İdil,YILDIRIM Özlem,Sarı Ayça,METİN Ali Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. Adli Tıp Dergisi 25, no.1 (2011): 25 - 32.
MLA BİLGİN GAMSIZ Nursel,GÖKSEL İdil,YILDIRIM Özlem,Sarı Ayça,METİN Ali Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. Adli Tıp Dergisi, vol.25, no.1, 2011, ss.25 - 32.
AMA BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. Adli Tıp Dergisi. 2011; 25(1): 25 - 32.
Vancouver BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu. Adli Tıp Dergisi. 2011; 25(1): 25 - 32.
IEEE BİLGİN GAMSIZ N,GÖKSEL İ,YILDIRIM Ö,Sarı A,METİN A "Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu." Adli Tıp Dergisi, 25, ss.25 - 32, 2011.
ISNAD BİLGİN GAMSIZ, Nursel vd. "Çocukluk çağı göz yaralanmalarının adli boyutu". Adli Tıp Dergisi 25/1 (2011), 25-32.