Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis

Yıl: 2014 Cilt: 51 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 253 - 262 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis

Öz:
Giriş: Obsesif-kompulsif belirtiler ve disosiyatif yaşantılar arasındaki manidar ilişkilere dair çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinden oluşan bir Türk örnekleminde disosiyatif semptomotoloji ve obsesif-kompulsif belirtilerin alt boyutları arasındaki ilişkiler gizil sınıf analizi kullanılarak elde edilen homojen alt gruplarda incelenmiştir. Yön­tem­: 2976 üniversite öğrencisinden elde edilen Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ) maddelerinden oluşan veriye, gizil sınıf analizine dayalı son zamanlarda geliştirilen bir sınıflama yöntemi olarak gizil profil analizi uygulanmıştır. Obsesif-kompulsif belirtiler, anksiyete ve depresyon şiddeti bakımından gruplar arası farklar multinomial regresyon analizleriyle değerlendirilmiştir. Gizil sınıf olasılıklarının obsesif-kompulsif alt ölçekleri, anksiyete ve depresyonla olan ilişkisi Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları hesaplanarak değerlendirilmiştir. Bul­gu­lar: Gizil profil analizi sonuçları disosiyasyon kavramına ilişkin süreksizlik modellerini destekleyici ek kanıtlar sunmuştur. DYÖ maddelerine göre yapılan analiz sonucunda üç alt grup arasında önemli farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Örneklemin önemli bir yüzdesi (%42) yüksek disosiyatif özellik gösteren sınıf içinde kümelenmiştir. Sonraki analizlerde obsesif- kompulsif belirtilerin gizil sınıflar arasında manidar düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Obsessif-kompulsif belirtiler ve disosiyatif semptomotoloji arasındaki ilişkiler ele alındığında, düşük disosiyasyon düzeylerinin obsesif-kompulsif belirtilerle başa çıkmada tampon işlevi gördüğü halde yüksek disosiyasyonun artmış obsesif-kompulsif belirtilerle ilişkili olduğu gözlenmiştir. So­nuç: Araştırma sonucunda disosiyasyon kavramının en iyi tipolojik bir yaklaşım içinde açıklanabileceği, disosiyatif semptomotolojinin obsesif- kompulsif belirtilerdeki artışa neden olurken uyuma yönelik bir başa çıkma stratejisi olarak da işlev gördüğü sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri

Disosiyatif yaşantılar klinik olmayan örneklemde obsesif-kompulsif belirtilerle ilişkilidir: Gizil profil analiziyle bir inceleme

Öz:
Introduction: There has been a burgeoning literature considering the significant associations between obsessive-compulsive symptoms and dissociative experiences. In this study, the relationsips between dissociative symtomotology and dimensions of obsessive-compulsive symptoms were examined in homogeneous sub-groups obtained with latent class algorithm in an undergraduate Turkish sample. Met­hod: Latent profile analysis, a recently developed classification method based on latent class analysis, was applied to the Dissociative Experiences Scale (DES) item-response data from 2976 undergraduates. Differences in severity of obsessive- compulsive symptoms, anxiety and depression across groups were evaluated by running multinomial logistic regression analyses. Associations between latent class probabilities and psychological variables in terms of obsessive-compulsive sub- types, anxiety, and depression were assessed by computing Pearson s product- moment correlation coefficients. Re­sults: The findings of the latent profile analysis supported further evidence for discontinuity model of dissociative experiences. The analysis empirically justified the distinction among three sub-groups based on the DES items. A marked proportion of the sample (42%) was assigned to the high dissociative class. In the further analyses, all sub-types of obsessive-compulsive symptoms significantly differed across latent classes. Regarding the relationships between obsessive- compulsive symptoms and dissociative symptomatology, low dissociation appeared to be a buffering factor dealing with obsessive-compulsive symptoms; whereas high dissociation appeared to be significantly associated with high levels of obsessive- compulsive symptoms. Conc­lu­si­on: It is concluded that the concept of dissociation can be best understood in a typological approach that dissociative symptomatology not only exacerbates obsessive-compulsive symptoms but also serves as an adaptive coping mechanism.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. American Psychiatric Association. Diagnostic criteria from DSM-IV-TR. Washington, DC American Psychiatric Association; 2000.
 • 2. Akyuz G, Dogan O, Sar V, Yargic LI, Tutkun H. Frequency of dissociative identity disorder in the general population in Turkey. Compr Psychiat 1999; 40:151-159.
 • 3. Sar V, Akyuz G, Dogan O. Prevalence of dissociative disorders among women in the general population Psychiat Res. 2007; 149:169-176.
 • 4. Sar V. Epidemiology of dissociative disorders: an overview. Epidemiology Research International 2011:1-8.
 • 5. Johnson JG, Cohen P, Kasen S, Brook JS. Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity. Journal of psychiatric research 2006; 40:131-140.
 • 6. Butler LD. The dissociations of everyday life. J Trauma Dissociatio 2004; 5:1-11.
 • 7. Butler LD. Normative dissociation. Psychiat Clin N Am 2006; 29:45-62.
 • 8. Butler LD, Duran REF, Jasiukaitis P, Koopman C, Spiegel D Hypnotizability and traumatic experience: A diathesis-stress model of dissociative symptomatology. Am J Psychiat. 1996; 153:42-63.
 • 9. Briere J, Runtz M. Symptomatology associated with childhood sexual victimization in a vonclinical adult sample. Child Abuse Neglect 1988; 12:51-9.
 • 10. Brown RJ, Schrag A, Trimble MR. Dissociation, childhood interpersonal trauma, and family functioning in patients with somatization disorder. Am J Psychiat 2005; 162:899-905.
 • 11. Chu JA, Dill DL. Dissociative symptoms in relation to childhood physical and sexual abuse. Am J Psychiat 1990; 147:887-92.
 • 12. Sanders B, Giolas MH. Dissociation and childhood trauma in psychologically disturbed adolescents. Am J Psychiat 1991; 148:50-4.
 • 13. Boysan M, Goldsmith RE, Cavus H, Kayri M, Keskin S. Relations among anxiety, depression, and dissociative symptoms: the influence of abuse subtype. J Trauma Dissociatio 2009; 10:83-101.
 • 14. Waller NG, Putnam FW, Carlson EB. Types of dissociation and dissociative types: A taxometric analysis of dissociative experiences. Psychol Methods 1996; 1:300-21.
 • 15. Waller NG, Ross CA. The prevalence and biometric structure of pathological dissociation in the general population: Taxometric and behavior genetic findings. J Abnorm Psychol 1997;106:499-510.
 • 16. Irwin HJ. Pathological and nonpathological dissociation: The relevance of childhood trauma. J Psychol 1999;133:157-164.
 • 17. Putnam FW. Dissociation in children and adolescents: a developmental perspective. New York: Guilford Press; 1997.
 • 18. Ogawa JR, Sroufe LA, Weinfield NS, Carlson EA, Egeland B. Development and the fragmented self: Longitudinal study of dissociative symptomatology in a nonclinical sample. Dev Psychopathol 1997; 9:855-79.
 • 19. Holmes EA, Brown RJ, Mansell W, Fearon RP, Hunter EC, Frasquilho F, Oakley DA. Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A review and some clinical implications. Clin Psychol Rev 2005;25:1-23.
 • 20. Brewin CR, Holmes EA. Psychological theories of posttraumatic stress disorder. Clin Psychol Rev 2003; 23:339-376.
 • 21. Spitzer C, Barnow S, Freyberger HJ, Grabe HJ. Recent developments in the theory of dissociation. World Psychiatry 2006; 5:82-86.
 • 22. Waller G, Ohanian V, Meyer C, Everill J, Rouse H. The utility of dimensional and categorical approaches to understanding dissociation in the eating disorders. Brit J Clin Psychol 2001; 40:387-397.
 • 23. Demitrack MA, Putnam FW, Brewerton TD, Brandt HA, Gold PW. Relation of clinical variables to dissociative phenomena in eating disorders. Am J Psychiat 1990; 147:1184-1188.
 • 24. Everill J, Waller G, Macdonald W. Dissociation in bulimic and non-eating disordered women. Int J Eat Disorder 1995; 17:127-134.
 • 25. Sar V, Akyuz G, Kundakci T, Kiziltan E, Dogan O. Childhood trauma, dissociation, and psychiatric comorbidity in patients with conversion disorder. Am J Psychiat. 2004; 161:2271-2276.
 • 26. Tezcan E, Atmaca M, Kuloglu M, Gecici O, Buyukbayram A, Tutkun H. Dissociative disorders in Turkish inpatients with conversion disorder. Compr Psychiat. 2003; 44:324-330.
 • 27. Saxe GN, Chinman G, Berkowitz R, Hall K, Lieberg G, Schwartz J, van der Kolk BA. Somatization in patients with dissociative disorders. Am J Psychiat. 1994; 151:1329-1334.
 • 28. Goodman M, Weiss DS, Mitropoulou V, New A, Koenigsberg H, Silverman JM, et al. The relationship between pathological dissociation, self-injury and childhood trauma in patients with personality disorders using taxometric analysis. J Trauma Dissoc 2003; 4:65-88.
 • 29. Spitzer C, Barnow S, Grabe HJ, Klauer T, Stieglitz RD, Schneider W, Freyberger HJ. Frequency, clinical and demographic correlates of pathological dissociation in Europe. J Trauma Dissoc 2006; 7:51-62.
 • 30. Marshall RD, Schneier FR, Lin SH, Simpson HB, Vermes D, Liebowitz M. Childhood trauma and dissociative symptoms in panic disorder. Am J Psychiat 2000; 157:451- 453.
 • 31. Evren C, Sar V, Karadag F, Tamar Gurol D, Karagoz M. Dissociative disorders among alcohol-dependent inpatients. Psychiat Res 2007; 152:233-241.
 • 32. Evren C, Sar V, Dalbudak E, Cetin R, Durkaya M, Evren B, Celik S. Lifetime PTSD and quality of life among alcohol-dependent men: impact of childhood emotional abuse and dissociation. Psychiat Res 2011; 186:85-90.
 • 33. Goff DC, Olin JA, Jenike MA, Baer L, Buttolph ML. Dissociative symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder. J Nerv Ment Dis 1992; 180:332-337.
 • 34. Briere J, Scott C, Weathers F. Peritraumatic and persistent dissociation in the presumed etiology of PTSD. The American journal of psychiatry 2005;162:2295- 2301.
 • 35. Putnam FW, Carlson EB, Ross CA, Anderson G, Clark P, Torem M, Bowman ES, Coons P, Chu JA, Dill DL, Loewenstein RJ, Braun BG. Patterns of dissociation in clinical and nonclinical samples. J Nerv Ment Dis. 1996; 184:673-679.
 • 36. Dell PF. A new model of dissociative identity disorder. Psychiat Clin N Am 2006; 29:1-26.
 • 37. Yargic LI, Sar V, Tutkun H, Alyanak B. Comparison of dissociative identity disorder with other diagnostic groups using a structured interview in Turkey. Compr Psychiat. 1998; 39:345-351.
 • 38. Heinen T. Latent class and discrete latent trait models : similarities and differences. Thousand Oaks, California: Sage Publications; 1996.
 • 39. Goodman LA. Exploratory latent structure-analysis using both identifiable and unidentifiable models. Biometrika. 1974; 61:215-31.
 • 40. Waelde LC, Silvern L, Fairbank JA. A taxometric investigation of dissociation in Vietnam veterans. J Trauma Stress. 2005; 18:359-69.
 • 41. Wolf EJ, Lunney CA, Miller MW, Resick PA, Friedman MJ, Schnurr PP. The dissociative subtype of PTSD: A replication and extension. Depress Anxiety. 2012; 29:679-688.
 • 42. Wolf EJ, Miller MW, Reardon AF, Ryabchenko KA, Castillo D, Freund R. A latent class analysis of dissociation and posttraumatic stress disorder evidence for a dissociative subtype. Arch Gen Psychiat 2012; 69:698-705.
 • 43. McKay D, Abramowitz JS, Calamari JE, Kyrios M, Radomsky A, Sookman D, et al. A critical evaluation of obsessive-compulsive disorder subtypes: Symptoms versus mechanisms. Clin Psychol Rev. 2004; 24:283-313.
 • 44. Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM, Coles ME, Amir N. The validation of a new obsessive-compulsive disorder scale: The obsessive-compulsive inventory. Psychol Assessment. 1998; 10:206-214.
 • 45. Leckman JF, Grice DE, Boardman J, Zhang H, Vitale A, Bondi C, Alsobrook J, Peterson BS, Cohen DJ, Rasmussen SA, Goodman WK, McDougle CJ, Pauls DL. Symptoms of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiat 1997; 154:911-917.
 • 46. Summerfeldt LJ, Richter MA, Antony MM, Swinson RP. Symptom structure in obsessive-compulsive disorder: a confirmatory factor-analytic study. Behav Res Ther 1999; 37:297-311.
 • 47. Stein DJ. Neurobiology of the obsessive-compulsive spectrum disorders. Biological psychiatry. 2000; 47:296-304.
 • 48. Stein DJ, Hollander E. Obsessive-compulsive spectrum disorders. The Journal of clinical psychiatry 1995;56:265-266.
 • 49. Hollander E, Benzaquen SD. The obsessive-compulsive spectrum disorders. Int Rev Psychiatr 1997; 9:99-109. 50. Hollander E, Kim S, Khanna S, Pallanti S. Obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive spectrum disorders: diagnostic and dimensional issues. CNS spectrums. 2007; 12(Suppl 3):5-13.
 • 51. Hollander E, Wong CM. Obsessive-compulsive spectrum disorders. The Journal of clinical psychiatry. 1995; 56(Suppl 4):3-6.
 • 52. Hollander E, Rosen J. Obsessive-compulsive spectrum disorders. In: Maj M, Sartorius N, Okasha A, Zohar J, editors. Obsessive-compulsive disorder. New York: Wiley; 2005. p. 203-224.
 • 53. Grabe HJ, Goldschmidt F, Lehmkuhl L, Gansicke M, Spitzer C, Freyberger HJ. Dissociative symptoms in obsessive-compulsive dimensions. Psychopathology. 1999; 32:319-324.
 • 54. Rufer M, Fricke S, Held D, Cremer J, Hand I. Dissociation and symptom dimensions of obsessive-compulsive disorder: A replication study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256:146-150.
 • 55. Lochner C, Seedat S, Hemmings SM, Kinnear CJ, Corfield VA, Niehaus DJ, et al. Dissociative experiences in obsessive-compulsive disorder and trichotillomania: clinical and genetic findings. Compr Psychiat. 2004;45:384-391.
 • 56. Belli H, Ural C, Vardar MK, Yesılyurt S, Oncu F. Dissociative symptoms and dissociative disorder comorbidity in patients with obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiat 2012; 53:975-980.
 • 57. Selvi Y, Besiroglu L, Aydin A, Gulec M, Atli A, Boysan M, Celik C. Relations between childhood traumatic experiences, dissociation, and cognitive models in obsessive compulsive disorder. Int J Psychiat Clin. 2012; 16:53-59.
 • 58. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischmann RL, Hill CL, et al. The Yale-Brown Obsessive- Compulsive Scale. 1. Development, use, and reliability. Archieves of General Psychiatry 1989; 46:1006-1011.
 • 59. Watson D, Wu KD, Cutshall C. Symptom subtypes of obsessive-compulsive disorder and their relation to dissociation. J Anxiety Disord 2004;18:435-458.
 • 60. Prasko J, Raszka M, Adamcova K, Grambal A, Koprivova J, Kudrnovská H, Latalova K, Vyskocilová J. Predicting the therapeutic response to cognitive behavioural therapy in patients with pharmacoresistant obsessive-compulsive disorder. Neuro endocrinology letters 2009; 30:615-623.
 • 61. Rufer M, Held D, Cremer J, Fricke S, Moritz S, Peter H, Hand I. Dissociation as a predictor of cognitive behavior therapy outcome in patients with obsessive- compulsive disorder. Psychother Psychosom 2006; 75:40-6.
 • 62. Merckelbach H, Horselenberg R, Schmidt H. Modeling the connection between self-reported trauma and dissociation in a student sample. Pers Indiv Differ 2002; 32:695-705.
 • 63. Wright DB, Osborne JE. Dissociation, cognitive failures, and working memory. Am J Psychol 2005; 118:103-113.
 • 64. Merckelbach H, Muris P, Rassin E. Fantasy proneness and cognitive failures as correlates of dissociative experiences. Pers Indiv Differ 1999; 26:961-967.
 • 65. Broadbent DE, Broadbent MHP, Jones JL. Performance correlates of self-reported cognitive failure and of obsessionality. Brit J Clin Psychol 1986;25:285-99.
 • 66. Sher KJ, Mann B, Frost RO. Cognitive dysfunction in compulsive checkers: further explorations. Behav Res Ther 1984; 22:493-502.
 • 67. Giesbrecht T, Lynn SJ, Lilienfeld SO, Merckelbach H. Cognitive processes in dissociation: An analysis of core theoretical assumptions. Psychol Bull 2008; 134:617-47.
 • 68. Boone KB, Ananth J, Philpott L, Kaur A, Djenderjian A. Neuropsychological characteristics of nondepressed adults with obsessive-compulsive disorder. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1991; 4:96-109.
 • 69. Zielinski CM, Taylor MA, Juzwin KR. Neuropsychological deficits in obsessive- compulsive disorder. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1991; 4:110- 126.
 • 70. Christensen KJ, Kim SW, Dysken MW, Hoover KM. Neuropsychological performance in obsessive-compulsive disorder. Biological psychiatry. 1992;31:4-18.
 • 71. Deckersbach T, Otto MW, Savage CR, Baer L, Jenike MA. The relationship between semantic organization and memory in obsessive-compulsive disorder. Psychother Psychosom 2000;69:101-107.
 • 72. Deckersbach T, Savage CR, Dougherty DD, Bohne A, Loh R, Nierenberg A, et al.
 • Spontaneous and directed application of verbal learning strategies in bipolar disorder and obsessive-compulsive disorder. Bipolar Disord 2005;7:166-175.
 • 73. Savage CR, Deckersbach T, Wilhelm S, Rauch SL, Baer L, Reid T, Jenike MA. Strategic processing and episodic memory impairment in obsessive compulsive disorder. Neuropsychology. 2000; 14:141-51.
 • 74. Chamberlain SR, Blackwell AD, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian J. The neuropsychology of obsessive compulsive disorder: the importance of failures in cognitive and behavioural inhibition as candidate endophenotypic markers. Neurosci Biobehav R 2005; 29:399-419.
 • 75. Sachdev PS, Malhi GS. Obsessive-compulsive behaviour: a disorder of decision- making. Aust Nz J Psychiat 2005; 39:757-763.
 • 76. Muller J, Roberts JE. Memory and attention in Obsessive-Compulsive Disorder: a review. J Anxiety Disord. 2005; 19:1-28.
 • 77. Simeon D, Guralnik O, Schmeidler J, Sirof B, Knutelska M. The role of childhood interpersonal trauma in depersonalization disorder. Am J Psychiat 2001; 158:1027- 33.
 • 78. Sar V. Trauma and dissociation in context: personal life, social process, and public health. J Trauma Dissociatio 2008; 9:1-8.
 • 79. Akyuz G, Sar V, Kugu N, Dogan O. Reported childhood trauma, attempted suicide and self-mutilative behavior among women in the general population. Eur Psychiat 2005; 20:268-273.
 • 80. de Silva P, Marks M. The role of traumatic experiences in the genesis of obsessive- compulsive disorder. Behav Res Ther 1999;37:941-951.
 • 81. Çelikel H, Beşiroğlu L. Childhood traumatic experiences, dissociation and obsessive-compulsive symptoms in non-clinical samples. Anadolu Psikiyatri Derg 2008; 9:75-83.
 • 82. Mathews CA, Kaur N, Stein MB. Childhood trauma and obsessive-compulsive symptoms. Depress Anxiety 2008; 25:742-51.
 • 83. Lochner C, du Toit PL, Zungu-Dirwayi N, Marais A, van Kradenburg J, Seedat S, et al. Childhood trauma in obsessive-compulsive disorder, trichotillomania, and controls. Depress Anxiety. 2002; 15:66-8.
 • 84. Muris P, Merckelbach H, Peeters E. The links between the Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES), fantasy proneness, and anxiety symptoms. J Nerv Ment Dis 2003; 191:18-24.
 • 85. Rhue JW, Lynn SJ, Sandberg D. Dissociation, fantasy and imagination in childhood: A comparison of physically abused, sexually abused, and non-abused children. Contemporary Hypnosis 1995; 12:131-136.
 • 86. Raszka M, Prasko J, Koprivova J, Novak T, Adamcova K. Psychological dissociation in obsessive-compulsive disorder is associated with anxiety level but not with severity of obsessive-compulsive symptoms. Neuroendocrinol Lett 2009;30:624- 628.
 • 87. Bernstein EM, Putnam FW. Development, reliability, and validity of a dissociation scale. J Nerv Ment Dis 1986;174:727-735.
 • 88. Carlson EB, Putnam FW. An update on the Dissociative Experiences Scale. Dissociation 1993; 6:16-27.
 • 89. Yargic LI, Tutkun H, Sar V. The reliability and validity of the Turkish version of the Dissociative Experiences Scale. Dissociation 1995; 8:10-3.
 • 90. Sanavio E. Obsession and compulsion: the Padua Inventory. Behav Res Ther 1988; 26:167-177.
 • 91. Vanoppen P, Hoekstra RJ, Emmelkamp PMG. The structure of obsessive-compulsive symptoms. Behav Res Ther 1995; 33:15-23.
 • 92. Besiroglu L, Yucel Agargun M, Boysan M, Eryonucu B, Gulec M, Selvi Y. The assessment of obsessive-compulsive symptoms: the reliability and validity of the Padua inventory in a Turkish population. Turkish Journal of Psychiatry 2005; 16:179- 189.
 • 93. Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press; 1979. p. 425.
 • 94. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin üniversite öğrencileri için geçerliği güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989; 23:3-13.
 • 95. Beck AT, Brown G, Epstein N, Steer RA. An Inventory for measuring clinical anxiety. J Consult Clin Psych 1988; 56:893-7.
 • 96. Ulusoy M, Erkmen H, Sahin N. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory psychometric properties. J Cogn Psychother 1998; 12:163-172.
 • 97. Muthén LK, Muthén BO. Mplus user’s guide (fourth edition). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén; 1998-2006.
 • 98. Lo YT, Mendell NR, Rubin DB. Testing the number of components in a normal mixture. Biometrika 2001; 88:767-778.
 • 99. Clark SL, Muthén BO. Relating latent class analysis results to variables not included in the analysis. Manuscript submitted for publication: 2009
 • 100. Ellason JW, Ross CA, Fuchs DL. Lifetime axis I and II comorbidity and childhood trauma history in dissociative identity disorder. Psychiatry 1996;59:255-266.
 • 101. Sailor W, Dunlap G, Sugai G, Horner R. Handbook of positive behavior support. New York: Springer; 2009.
 • 102. Macklem GL. Evidence-based school mental health services: affect education, emotion regulation training, and cognitive behavioral therapy. New York: Springer; 2011.
 • 103. Aardema F, O’Connor KP, Pelissier MC, Lavoie ME. The quantification of doubt in obsessive-compulsive disorder. Int J Cogn Ther 2009;2:188-205.
 • 104. Aardema F, O’Connor KP, Emmelkamp PMG, Marchand A, Todorov C. Inferential confusion in obsessive-compulsive disorder: the inferential confusion questionnaire. Behav Res Ther 2005;43:293-308.
 • 105. O’Connor KP, Aardema F, Pélissier MC. Beyond reasonable doubt : reasoning processes in obsessive-compulsive disorder and related disorders. Chichester: Wiley; 2005.
 • 106. Aardema F, Wu KD. Imaginative, dissociative, and schizotypal processes in obsessive-compulsive symptoms. J Clin Psychol 2011;67:74-81.
APA BOYSAN M (2014). Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. , 253 - 262.
Chicago BOYSAN MURAT Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. (2014): 253 - 262.
MLA BOYSAN MURAT Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. , 2014, ss.253 - 262.
AMA BOYSAN M Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. . 2014; 253 - 262.
Vancouver BOYSAN M Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. . 2014; 253 - 262.
IEEE BOYSAN M "Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis." , ss.253 - 262, 2014.
ISNAD BOYSAN, MURAT. "Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis". (2014), 253-262.
APA BOYSAN M (2014). Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(3), 253 - 262.
Chicago BOYSAN MURAT Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. Nöropsikiyatri Arşivi 51, no.3 (2014): 253 - 262.
MLA BOYSAN MURAT Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.51, no.3, 2014, ss.253 - 262.
AMA BOYSAN M Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014; 51(3): 253 - 262.
Vancouver BOYSAN M Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014; 51(3): 253 - 262.
IEEE BOYSAN M "Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis." Nöropsikiyatri Arşivi, 51, ss.253 - 262, 2014.
ISNAD BOYSAN, MURAT. "Dissociative Experiences are associated with obsessive-compulsive symptoms in a non-clinical sample: A latent profile analysis". Nöropsikiyatri Arşivi 51/3 (2014), 253-262.