Yıl: 2014 Cilt: 51 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 355 - 362 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale

Öz:
Giriş: Obsesyonel olasılıklı çıkarım veya obsesyonel şüphe, uyumu bozucu bir bilişsel başa çıkma stili olarak kabul edilen obsesyonların tetikleyicisi olarak kişinin her an olumsuz bir şeylerle karşılaşabileceği yönde çıkarımlar yapmasına neden olan sürece verilen addır. Bu çalışmada klinik ve klinik olmayan örneklemde obsesyonel olasılıklı çıkarım kavramı altında ele alınan yapısının geçerliği araştırılmıştır. Yöntem: Araştırmaya 50 obsesif kompulsif bozukluk hastası, 50 majör depresyon hastası ve 411 üniversite öğrencisi katılmıştır. Obsesyonel Olasılıklı Çıkarım Ölçeğinin gizil faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle değerlendirilmiştir. Aracın birlikte geçerliğini değerlendirebilmek amacıyla Padua Envanteri-Revize, Obsesif İnanışlar Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Ölçme aracının ayırt ediciliği gruplar arasında varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ölçme aracının tek boyutlu bir yapıyı temsil ettiğini göstermiştir. Ölçeğin farklı örneklemlerde elde edilen iç tutarlılığı ve sadece klinik olmayan örneklemden elde edilen kararlılığı yüksek bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçme aracının obsesif kompulsif bozukluk hastalarını majör depresyon ve normal toplum grubundan başarıyla ayırdığı görülmüştür. Sonuç: Bulgular obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkmasında ve süreğenliğinde bilişsel mantıksal çıkarım sürecinin önemli rol oynadığını göstermiştir. Sonuçlar obsesif kompulsif bozukluğa ilişkin çıkarımsa dayalı yaklaşımın varsayımları ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri

Obsesif kompulsif bozukluğa çıkarıma dayalı yaklaşım temelinde psikometrik bir araç geliştirilmesi: Obsesyonel olasılıklı çıkarım ölçeği

Öz:
Introduction: The current article addresses the validation of the construct of obsessional probabilistic inference in clinical and non-clinical samples. Obsessional probabilistic inference or obsessional doubt refers to a type of inferential process resulting in the belief that a state of affairs maybe causes development of a maladaptive cognitive coping style in terms of obsessing. Methods: The latent structure of the Obsessional Probabilistic Inference Scale (OPIS) was evaluated with confirmatory factor analysis. Results: Explanatory and confirmatory factor analyses indicated that a one-factor solution was satisfactory for the instrument, assessing a unidimensional psychological construct. The OPIS was shown to have high internal consistency in all samples, as well as temporal stability, relying on predominantly non-clinical individuals. The scale exhibited high convergent validity and successfully discriminated patients with obsessive-compulsive disorder from both depressive patients and controls. Conclusion: The findings replicated and extended the role of reasoning process in the development and maintenance of obsessive compulsive symptoms. The results are discussed in regard to assumptions of the inference-based approach to obsessive- compulsive disorder.
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Foa EB, Huppert JD, Leiberg S, Langner R, Kichic R, Hajcak G, Salkovskis PM. The Obsessive-Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychol Assessment 2002; 14:485-496. [CrossRef]
 • 2. McKay D, Abramowitz JS, Calamari JE, Kyrios M, Radomsky AS, Sookman D, Taylor S, Wilhelm S. A critical evaluation of obsessi- ve-compulsive disorder subtypes: Symptoms versus mechanisms. Clin Psychol Rev 2004; 24:283-313. [CrossRef]
 • 3. Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM, Coles ME, Amir N. The validation of a new obsessive compulsive disorder scale: The Obsessive Compulsive Inventory. Psychol Assessment 1998; 10:206-214. [CrossRef]
 • 4. Salkovskis PM. Understanding and treating obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther 1999; 37:29-52. [CrossRef]
 • 5. Rachman S, de Silva P. Abnormal and normal obsessions. Behav Res Ther 1978; 16:233-248. [CrossRef]
 • 6. Salkovskis PM, Harrison J. Abnormal and normal obsessions-A replication. Behav Res Ther 1984; 22:549-552. [CrossRef]
 • 7. Beck AT. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: International Universities Press; 1976.
 • 8. Clark DA, editor. Cognitive-behavioral therapy for OCD. New York: The Guilford Press; 2004.
 • 9. O’Connor K. Intrusions and inferences in obsessive-compulsive disorder. Clin Psychol Psychot 2002; 9:38-46. [CrossRef]
 • 10. O’Connor KP, Robillard SA. Cognitive approach to the treatment of primary inferences in obsessive-compulsive disorder. J Cogn Psy- chother 1999; 13:359-375.
 • 11. O’Connor KP, Aardema F, Pélissier MC. Beyond reasonable doubt: Reasoning processes in obsessive-compulsive disorder and rela- ted disorders. Chichester: John Wiley; 2005.
 • 12. Milner AD, Beech HR, Walker VJ. Decision Processes and Obses- sional Behaviour. Brit J Soc Clin Psyc 1971; 10:88-89. [CrossRef]
 • 13. Volans PJ. Styles of Decision-Making and Probability Appraisal in Selected Obsessional and Phobic Patients. Brit J Soc Clin Psyc 1976; 15:305-317. [CrossRef]
 • 14. Fear CF, Healy D. Probabilistic reasoning in obsessive-compulsive and delusional disorders. Psychol Med 1997; 27:199-208. [CrossRef]
 • 15. Reed GF. Obsessional cognition: performance on two numerical tasks. Brit J Psychiat 1977; 130:184-185. [CrossRef]
 • 16. Pélissier MC, O’Connor KP. Deductive and inductive reasoning in obses- sive compulsive disorder. Brit J Clin Psychol 2002; 41:15-27. [CrossRef]
 • 17. O’Connor K, Robillard S. Inference processes in obsessive-com- pulsive disorder: Some clinical observations. Behav Res Ther 1995; 33:887-896. [CrossRef]
 • 18. O’Connor KP, Aardema F, Bouthillier D, Fournier S, Guay S, Robillard S, Pélissier MC, Landry P, Todorov C, Tremblay M, Pitre D. Evalua- tion of an Inference Based Approach to Treating Obsessive Com- pulsive Disorder. Cogn Behav Ther 2005; 34:148-163. [CrossRef]
 • 19. Grenier S, O’Connor KP, Bélanger, C. Obsessional beliefs, compulsive behaviours and symptom severity: Their evolution and interrelation over stages of treatment. Clin Psychol Psychot 2008; 15:15-27. [CrossRef]
 • 20. Grenier S, O’Connor KP, Bélanger, C. Belief in the probability of obsessional doubt and its relation to other obsessive-compulsive beliefs and to the severity of symptomatology. Brit J Clin Psychol 2010; 49:67-85. [CrossRef]
 • 21. Clark DA, O’Connor K. Thinking is believing: ego-dystonic intrusive thoughts in obsessive-compulsive disorder. In: Clark DA, editor. Unwanted intrusive thoughts in clinical disorders. New York: Guil- ford; 2004.
 • 22. Constans JI, Foa EB, Franklin ME, Mathews A. Memory for actual and imagined events in OC checkers. Behav Res Ther 1995; 33:665-671. [CrossRef]
 • 23. Dar R, Rish S, Hermesh H, Taub M, Fux, M. Realism of confiden- ce in obsessive-compulsive checkers. J Abnorm Psychol 2000; 109:673-678. [CrossRef]
 • 24. Dudley REJ, Over DE. People with delusions jump to conclusions: A theoretical account of research findings on the reasoning of people with delusions. Clin Psychol Psychot 2003; 10:263-274. [CrossRef]
 • 25. Aardema F, O’Connor K, Emmelkamp P, Marchand A, Todorov C. Infe- rential confusion and obsessive-compulsive disorder: the Inferential Confusion Questionnaire. Behav Res Ther 2005; 43:293-308. [CrossRef]
 • 26. Aardema F, Wu KD, Careau Y, O’Connor K, Julien D, Dennie S. The Ex- panded Version of the Inferential Confusion Questionnaire: Further Development and Validation in Clinical and Non-Clinical Samples. J Psychopathol Behav Assess 2010; 32:448-462. [CrossRef]
 • 27. van Oppen P. Obsessions and compulsions: dimensional structure, reliability, convergent and divergent validity of the Padua Inven- tory. Behav Res Ther 1992; 30:631-637. [CrossRef]
 • 28. Sanavio E. Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. Behav Res Ther 1988; 26:169-177. [CrossRef]
 • 29. Besiroglu L, Agargun MY, Boysan M, Eryonucu B, Gulec M, Selvi Y. The Assessment of Obsessive-Compulsive Symptoms: the Reli- ability and Validity of the Padua Inventory in a Turkish Population. Turk Psikiyatr Derg 2005; 16:179-189.
 • 30. Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Psychometric validation of the Obsessive Belief Questionnaire and Interpretati- on of Intrusions Inventory-Part 2: Factor analyses and testing of a brief version. Behav Res Ther 2005; 43:1527-1542. [CrossRef]
 • 31. Boysan M, Besiroglu L, Cetinkaya N, Atli A, Aydin A. The validity and reliability of the Turkish version of the obsessive beliefs Ques- tionnaire-44 (OBQ-44). Arch Neuropsychiatry 2010; 47:216-222.
 • 32. Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy of depres- sion. New York: Guilford Press; 1979.
 • 33. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin gecerliligi uzerine bir calis- ma. Psikol Derg 1988; 6:118-122.
 • 34. Curran PJ, West SG, Finch JF. The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analy- sis. Psychol Methods 1996; 1:16-29.[CrossRef]
 • 35. Hu L, Bentler PM, Kano Y. Can test statistics in covariance structu- re analysis be trusted? Psychol Bull 1992; 112:351-362. [CrossRef]
 • 36. Satorra A, Bentler PM. Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In: von Eye A, Clogg CC, editors. Analysis of latent variables in developmental research. Newbury Park: Sage; 1994, p 399-419.
 • 37. Angst J. Comorbidity of anxiety, phobia, compulsion and depressi- on. Int Clin Psychopharm 1993; 8:21-25. [CrossRef]
 • 38. Tukel R, Polat A, Ozdemir O, Aksut D, Turksov N. Comorbid con- ditions in obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiat 2002; 43:204-209. [CrossRef]
 • 39. Rachman S, Hodgson R. Obsessions and compulsions. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1980.
 • 40. Denys D, Tenney N, van Megan JG, de Geus F, Westenberf HG. Axis I and II comorbidity in a large sample of patients with obsessive-com- pulsive disorder. J Affect Disorders 2004; 80:155-162. [CrossRef]
 • 41. Clark DA. Cognitive perspective on obsessive compulsive disorder and depression: Distinct and related features. In: Frost RO, Steke- tee G, editors. Cognitive approaches to obsessions and compul- sions: Theory, assessment, and treatment. New York: Pergamon; 2002, p 233-250. [CrossRef]
 • 42. Sookman D, Pinard G. Overestimation of threat and intolerance of uncer- tainty in obsessive compulsive disorder. In: Frost RO, Steketee G, editors. Cognitive approaches to obsessions and compulsions: Theory, assess- ment, and treatment. New York: Pergamon; 2002, p 63-89. [CrossRef]
 • 43. Clark DA. Commentary on cognitive domains section. In: Frost RO, Ste- ketee G, editors. Cognitive approaches to obsessions and compulsions: Theory, assessment, and treatment. New York: Pergamon; 2002, p 107- 116. [CrossRef]
 • 44. Aardema F, O’Connor K. Seeing white bears that are not there, Inference processes in obsessions. J Cogn Psychother 2003; 17:23-37. [CrossRef]
APA Gulec M, DEVECİ E, BEŞİROĞLU L, BOYSAN M, KALAFAT T, ORAL E (2014). Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. , 355 - 362.
Chicago Gulec Mustafa,DEVECİ Erdem,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,BOYSAN MURAT,KALAFAT Temel,ORAL ELİF Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. (2014): 355 - 362.
MLA Gulec Mustafa,DEVECİ Erdem,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,BOYSAN MURAT,KALAFAT Temel,ORAL ELİF Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. , 2014, ss.355 - 362.
AMA Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. . 2014; 355 - 362.
Vancouver Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. . 2014; 355 - 362.
IEEE Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E "Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale." , ss.355 - 362, 2014.
ISNAD Gulec, Mustafa vd. "Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale". (2014), 355-362.
APA Gulec M, DEVECİ E, BEŞİROĞLU L, BOYSAN M, KALAFAT T, ORAL E (2014). Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. Nöropsikiyatri Arşivi, 51(4), 355 - 362.
Chicago Gulec Mustafa,DEVECİ Erdem,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,BOYSAN MURAT,KALAFAT Temel,ORAL ELİF Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. Nöropsikiyatri Arşivi 51, no.4 (2014): 355 - 362.
MLA Gulec Mustafa,DEVECİ Erdem,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,BOYSAN MURAT,KALAFAT Temel,ORAL ELİF Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.51, no.4, 2014, ss.355 - 362.
AMA Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014; 51(4): 355 - 362.
Vancouver Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014; 51(4): 355 - 362.
IEEE Gulec M,DEVECİ E,BEŞİROĞLU L,BOYSAN M,KALAFAT T,ORAL E "Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale." Nöropsikiyatri Arşivi, 51, ss.355 - 362, 2014.
ISNAD Gulec, Mustafa vd. "Development of a psychometric instrument based on the inference- based approach to obsessive-compulsive disorder: The obsessional probabilistic ınference scale". Nöropsikiyatri Arşivi 51/4 (2014), 355-362.