Yıl: 2015 Cilt: 14 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 378 - 386 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Denizli merkezde bulunan annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemleri belirlemek amacı ile planlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 0-1 yaş bebeği olan 352 anne araştırmaya alınmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile 1 Nisan- 30 Haziran 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Annelerin %68.6'sının bebek bakımında geleneksel uygulama yaptığı görülmüştür. Bu uygulamaları en çok kendi anneleri (%56.0) ve kayınvalidelerinden (%47.1) öğrendiği/duyduğu belirlenmiştir. Öğrenim düzeyi yüksek ve çalışan anneler, daha az geleneksel uygulama yaparken, daha önce bebek bakma deneyimi olanların daha çok geleneksel uygulama yaptığı görülmüştür (p=0.000). En sık görülen geleneksel uygulamalar; bebek tuzlama (%62.9), bebeğin göbeğini evde saklama (%48.0), kundak yapma (%33.7), nazara inanma (%90.3), bebeği uyutmak için ayakta sallama(%34.6) olduğu belirlenmiştir. Bebek bakımı sırasında karşılaşılan sorunlara yönelik geleneksel uygulama yapma oranları düşük bulunmuştur. Sonuç: Bebek bakımı sırasında karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik geleneksel uygulamalar düşük görülürken, bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaların varlığı devam etmektedir. Anneler bebeklerinin sağlıklarıyla ilgili sorunlarda modern uygulamaları ve tıbbi tedaviyi tercih ederken günlük bakımında geleneksel uygulamaları kullanabilmektedir. Sağlık profesyonelleri bebek sağlığına zarar verebilecek geleneksel uygulamalara yönelik, anneleri eğitmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Halk ve Çevre Sağlığı Hemşirelik

A study of mother's traditional infant care methods for infants less than a year old age

Öz:
Study Objective: This study examines the traditional methods that mothers use for infant care. Method: This is a descriptive study aimed to determine the traditional infant care methods for infants less than a year old age used by mothers in the city center of Denizli. The study was conducted with the collaboration of 352 mothers who had infants less than a year old and went to the primary healthcare centers. The participant mothers were selected using simple random sampling. The data was collected by the authors of this paper using a survey form from April 1 to June 30, 2014. Findings: It was found that 68.6% of the participant mothers used traditional infant care methods, and they had mainly learned about these methods from their own mothers (56%) and mothers-in-law (47.1%). Working mothers with more education used these traditional methods less frequently, while those with experience in infant care used these methods in question more often (p=0.000). The most widespread traditional methods were: putting salt on the infant (62.9%), keeping the infant's navel cord at home (48%), swaddling (33.7%), believing in the evil eye (90.3%) and standing up and swinging the baby to rock it to sleep (34.6%). Traditional methods of infant care were found to be used at a low rate. Conclusion: The use of traditional infant care methods is low; however, they continue to be used. Mothers prefer to seek assistance from modern medicine for their infants' health problems, while they use traditional practices for daily care. Mothers should be trained by health professionals on the traditional methods that pose a threat to infants' health.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Halk ve Çevre Sağlığı Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZEN ÇINAR İ, KORKMAZ ASLAN G, KARTAL A, INCI F, Koştu N (2015). Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. , 378 - 386.
Chicago ÖZEN ÇINAR İLGÜN,KORKMAZ ASLAN GÜLBAHAR,KARTAL Asiye,INCI FADIME HATICE,Koştu Nazan Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. (2015): 378 - 386.
MLA ÖZEN ÇINAR İLGÜN,KORKMAZ ASLAN GÜLBAHAR,KARTAL Asiye,INCI FADIME HATICE,Koştu Nazan Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. , 2015, ss.378 - 386.
AMA ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. . 2015; 378 - 386.
Vancouver ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. . 2015; 378 - 386.
IEEE ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N "Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi." , ss.378 - 386, 2015.
ISNAD ÖZEN ÇINAR, İLGÜN vd. "Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi". (2015), 378-386.
APA ÖZEN ÇINAR İ, KORKMAZ ASLAN G, KARTAL A, INCI F, Koştu N (2015). Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14(5), 378 - 386.
Chicago ÖZEN ÇINAR İLGÜN,KORKMAZ ASLAN GÜLBAHAR,KARTAL Asiye,INCI FADIME HATICE,Koştu Nazan Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 14, no.5 (2015): 378 - 386.
MLA ÖZEN ÇINAR İLGÜN,KORKMAZ ASLAN GÜLBAHAR,KARTAL Asiye,INCI FADIME HATICE,Koştu Nazan Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.14, no.5, 2015, ss.378 - 386.
AMA ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2015; 14(5): 378 - 386.
Vancouver ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2015; 14(5): 378 - 386.
IEEE ÖZEN ÇINAR İ,KORKMAZ ASLAN G,KARTAL A,INCI F,Koştu N "Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14, ss.378 - 386, 2015.
ISNAD ÖZEN ÇINAR, İLGÜN vd. "Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 14/5 (2015), 378-386.