YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI

Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 233 - 253 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI

Öz:
Video sanatının dünden bugüne değişim evresini ve yeni medyalarla sağladığı melez yaklaşımları inceleyen bu çalışma çağdaş sanat parametrelerine odaklanmaktadır. Bu parametrelerin çok katmanlı yapısı, videonun yapısal değişimini ve kavramsal alt yapısını da etkilemiştir. Bu etkileşim içerisinde yer alan hem biçimsel hem de kültürel melezlikler, bu çalışmada, multidisipliner, politik ve öznel yaklaşımların yeni bir bakış açısını sunmayı hedeflemiştir. İlk olarak video sanatının ortaya çıkışı ve süreç içerisinde videonun bilgisayar teknolojisi ile eklemlenerek ortaya çıkan yapısal değişimi incelenecektir. Daha sonra yeni medya teknolojilerinin zaman, mekân ve gerçeklik algısını ne şekilde biçimlendirdiği kuramsal açılımları ile birlikte ele alınarak sanat bağlamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar Sanat

HYBRDITY OF NEW POSSIBILITIES: THE CHANGING STRUCTURE OF THE VIDEO AS NEW MEDIA ART FORM

Öz:
This article which scrutinizes changing phases of video art from past to today and hybrid approaches provided with new media, is focused on contemporary art parameters. Multilayered structure of these parameters also affected the structural change and conceptual infrastructure of video. Both stylistic and cultural hybridities included in this interaction aimed to present a new multidisciplinary, politic and subjective point of views. At first the definition of video is given and the resulting structural changes in articulation with computer technology of video in the process will be analyzed within art context. Later how the new media technologies form the perception of time, place and reality will be handled together considering their theoretic expansions and discussed in art context.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altay, Derya. (2005). Mc Luhan'ın Çalışmalarına Işık Tutan Düşünceleri ve Kuramları. Nurdoğan Rigel (Ed.). Kadife Karanlık, s. 9-48. İstanbul: Su Yayınevi.
 • Arapoğlu, Fırat. (2009). İletişim Kurmak Mı Güncel Durmak Mı? Neden Video? Genç Sanat Dergisi. Erişim: 02.11.2015, http://firatarapoglu.blogspot.com.tr/2010/05/iletisim-kur- mak-m-guncel-durmak-m-neden.html
 • Baudrillard, Jean. (2002). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm (O. Adanır, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Bozkurt, Muammer. (2005). Video Sanatı: Enstalasyon / Film / Performans. İstanbul: Bileşim Yayınevi.
 • Burnett, Ron. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür (G. Pusar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Dalgalar. Erişim: 10.06.2016, http://waves-waves.com/portfolio-posts/formaphone/
 • Deleuze, Gilles. (2014). Hareket-İmge (S. Özdemir, Çev.). İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
 • Gere, Charlie. (2008). New Media Art and Gallery in the Digital Age. Christiane Paul (Ed.). New Media in the White Cube and Beyond. s.13-26. London: Universty of California Press.
 • Hall, Stuart. (1999). İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü. Mehmet Küçük (Ed.). Medya, İktidar, İdeoloji (M. Küçük, Çev.). s.77. Ankara: Ark Yayınevi.
 • İstanbul Modern. Erişim: 28.02.2016, http://www.istanbulmodern.org/tr/basin/basin-bul- tenleri/kutlug-atamanin-ilk-retrospektifi_605.html
 • Kahraman, Hasan Bülent. (2005). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Kılıç, Levend. (2000). Görüntü Estetiği. İstanbul: İnkılap Kitapevi Yayınları.
 • Levi- Strauss, Claude. (1984). Yaban Düşünce (T. Yücel, Çev.). İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • Nick, Kaye. (2008). Video Presence: Tony Oursler's Media Entities. Erişim: 10.10.2015, http://www.jstor.org/stable/pdf/30131068.pdf?_=1460012228444.
 • Postman, Neil. (2014). Televizyon: Öldüren Eğlence (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sauvagnargues, Anne. (2010). Deleuze ve Sanat (N. Sarıca, Çev.). Ankara: De Ki Basım.
 • Shayegan, Daryush. (2014). Melez Bilinç (H. Bayrı, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sutton, D. , Martin Jones, D. (2008). Yeni Bir Bakışla: Deleuze (M. Özbank, Y. Başkavak, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap. (2014).
 • Candaş Şişman.(t.y.). Erişim:10.06.2016, http://www.csismn.com/filter/installation/Noisef- loor
 • Tomlinson, John. (2013). Küreselleşme ve Kültür (A. Eker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Yardımcı, Sibel. (2015). Kültüralizm Ne Zamandı?/ Huzurlarınızda Siborg: Bedenlerimiz Niçin Derimizde Bitsin ki? Ali Artun (Ed.). Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, s. 147-148. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yıldırım, Özgen. ( 2011). Bir Kutluğ Ataman Sergisi: Mezopotamya Dramaturjileri. Bosphorus Art Newspaper/ 54. Erişim: 18.03.2016, http://ozgenyildirim.blogspot.com.tr/2011/11/bir-kutlug-ataman-sergisi-mezopotamya.html
 • Wands, Bruce. (2006). Dijital Çağın Sanatı (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Akbank Kültür Sanat Yayınları.
APA MENTEŞE T (2016). YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. , 233 - 253.
Chicago MENTEŞE Tuba YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. (2016): 233 - 253.
MLA MENTEŞE Tuba YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. , 2016, ss.233 - 253.
AMA MENTEŞE T YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. . 2016; 233 - 253.
Vancouver MENTEŞE T YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. . 2016; 233 - 253.
IEEE MENTEŞE T "YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI." , ss.233 - 253, 2016.
ISNAD MENTEŞE, Tuba. "YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI". (2016), 233-253.
APA MENTEŞE T (2016). YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. Sanat Yazıları, 0(35), 233 - 253.
Chicago MENTEŞE Tuba YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. Sanat Yazıları 0, no.35 (2016): 233 - 253.
MLA MENTEŞE Tuba YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. Sanat Yazıları, vol.0, no.35, 2016, ss.233 - 253.
AMA MENTEŞE T YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. Sanat Yazıları. 2016; 0(35): 233 - 253.
Vancouver MENTEŞE T YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI. Sanat Yazıları. 2016; 0(35): 233 - 253.
IEEE MENTEŞE T "YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI." Sanat Yazıları, 0, ss.233 - 253, 2016.
ISNAD MENTEŞE, Tuba. "YENİ OLANAKLARIN MELEZLİĞİ: YENİ MEDYA SANAT FORMU OLARAK VİDEONUN DEĞİŞEN YAPISI". Sanat Yazıları 35 (2016), 233-253.