Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 245 - 288 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerindeki bireysel ses eğitimi derslerinde, ses değişimi ve gelişimi (mutasyon) döneminde olan öğrencilere hangi eserlerin öğretildiğini, öğretilirken karşılaşılan problemlerin ve çözüm önerilerinin neler olduğunu saptamaktır. Betimsel nitelik taşıyan bu araştırma Türkiye'deki Güzel Sanatlar Liseleri 12. sınıf bireysel ses eğitimi dersine giren öğretmenler ile alan uzmanı öğretim elemanlarının görüşleri ile şekillenmiştir. Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi derslerinde öğretilen eserlerin hangileri olduğu ve düzeylerini belirlemek amacıyla tarama modeline dayalı açık uçlu anket uygulanmıştır. Araştırmada bireysel ses eğitimi dersi için seçilen repertuvarın henüz sesini kullanma bilinci yerleşmemiş öğrencinin yaşına ve seviyesine uygun olmasının, sesin oluşumunu sağlayan organların ve bölgelerin eşzamanlı ve uyumlu kullanılmasının, doğru soluk alarak konuşma ve şarkı söylemede sesini güzel ve etkili kullanmanın, ses sağlığını korumanın ses eğitiminde önemli olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat

AN ANTHOLOGY STUDY ON THE WORKS TAUGHT IN INDIVIDUAL VOICE TRAINING COURSES IN THE DEPARTMENT OF MUSIC IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS

Öz:
The aim of this study is to determine which works are taught to the students who are in voice change and development (mutation) period in individual voice training courses in the department of music in fine arts high schools in Turkey and to determine what the problems encountered during the teaching and the solutions to them are. This study is a descriptive study that analyze the present situation. The study was shaped by the opinions of teachers who give 12th-grade individual voice training course in Fine Arts High Schools in Turkey and by the opinions of expert lecturers. An open-ended questionnaire based on the screening model was applied to determine which works are taught in Individual Voice Training Courses in the Department of Music in Fine Arts High Schools, and their levels. In the study carried out, it has been concluded that the appropriateness of the repertoire chosen for the individual voice training course according to the age and level of the student whose sense of using his/her voice has not been established yet, the simultaneous and consistent use of organs and regions ensuring the voice formation, beautiful and effective use of the voice while speaking and singing by taking breath correctly, and the protection of voice health are important in voice training
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Çevik, S. (1997). Koro eğitimi ve yönetim teknikleri. Ankara: Doruk Yayımcılık.
  • Egüz, S. (1991). Toplu ses eğitimi I. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
  • Öztürk, F. G., Akgün, G. (2014). “Ses Eğitiminde Şarkıların Kullanılma Durumları. Gazi Üniversitesi Örneği.” İdil 3.11 (2014): 47-62, DOI: 10.7816/idil-03- 11-03
  • İstanbullu S., Özçimen A. (2013).”GSSL Öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi ve Koro Eğitimi derslerinde Yaşadıkları Sorunların Ders Çizelgesi Açısından Değerlendirilmesi (Niğde Örneği).” E-Journal of New World Sciences Academy, http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.E0018
  • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2008). Bireysel ses eğitimi dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
APA TOPTAŞ B, ÇELİK S (2016). GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. , 245 - 288.
Chicago TOPTAŞ BARIŞ,ÇELİK Seçkin SARDAŞ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. (2016): 245 - 288.
MLA TOPTAŞ BARIŞ,ÇELİK Seçkin SARDAŞ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. , 2016, ss.245 - 288.
AMA TOPTAŞ B,ÇELİK S GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. . 2016; 245 - 288.
Vancouver TOPTAŞ B,ÇELİK S GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. . 2016; 245 - 288.
IEEE TOPTAŞ B,ÇELİK S "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI." , ss.245 - 288, 2016.
ISNAD TOPTAŞ, BARIŞ - ÇELİK, Seçkin SARDAŞ. "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI". (2016), 245-288.
APA TOPTAŞ B, ÇELİK S (2016). GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(22), 245 - 288.
Chicago TOPTAŞ BARIŞ,ÇELİK Seçkin SARDAŞ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.22 (2016): 245 - 288.
MLA TOPTAŞ BARIŞ,ÇELİK Seçkin SARDAŞ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.22, 2016, ss.245 - 288.
AMA TOPTAŞ B,ÇELİK S GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2016; 0(22): 245 - 288.
Vancouver TOPTAŞ B,ÇELİK S GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2016; 0(22): 245 - 288.
IEEE TOPTAŞ B,ÇELİK S "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.245 - 288, 2016.
ISNAD TOPTAŞ, BARIŞ - ÇELİK, Seçkin SARDAŞ. "GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN ESERLER ÜZERİNE BİR ANTOLOJİ ÇALIŞMASI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 22 (2016), 245-288.