Yıl: 2003 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması

Öz:
Amaç: Türkiye'de gençlik intiharları ve intihar girişimleri olgusu son zamanlarda ciddi bir sorun haline gelmektedir. Gençlik intiharı kitle iletişim araçları tarafından önemli ölçüde haber konusu yapılmaktadır. Bu çalışma gazete haberlerinde ve köşe yazılarında gençlik intiharları olgusunun nasıl ele alındığını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Yöntem: 15 Ocak 2002 tarihinde intihar eden bir gencin ardından gazetelerde gençlik intiharı olgusuna geniş olarak yer verilmiştir. Bundan hareketle bu araştırmada 2002 yılının 16 - 31 Ocak tarihlerine ait en çok okunduğu düşünülen 8 gazetede yayınlanan intihar ve intihar girişimi haberleri ve köşe yazıları taranmış ve gençlik intiharı ile ilgili olan haberler ve köşe yazıları içerik analizi ile incelenmiştir. Bulgular: Gençlik intiharlarına ilişkin haberler büyük çoğunlukla fotoğraflı olarak, orta sayfalarda ve küçük punto başlığı ile yayınlanmıştır. Haberlerde gençlik intiharları önemli ölçüde sosyo ekonomik düzey, toplumsal değişimler, kimlik arayışı, ruh sağlığı sorunları ve satanizm olguları açısından değerlendirilmiştir. Haberlerde gençlik intiharları üzerindeki etkileri açısından medya ve bilgisayar/internet olumsuz olarak yansıtılmıştır. Aile ve arkadaş etkenleri de daha çok olumsuz ve belirsiz olarakyansıtılmıştır. Köşe yazılarında da aile ve medyanın gençlik intiharları üzerindeki etkileri olumsuz olarak yansıtılmıştır. Kimlik arayışı, yabancılaşma ve sorun çözme becerisindeki yetersizlikler, eğitim sistemi ve eğitim programlarının yetersizliği gibi çeşitli psikososyal konular gençlik intiharı konusu ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Tartışma: Bulgular gazetelerin anılan dönemde genel olarak gençlik intiharlarını önemli ölçüde gündemde tuttuğunu göstermektedir. Gazetelerdeki intihar haberleri gençliğin bunalımlı bir dönem olduğu anlayışına destek sağlar nitelikte görülmüştür.
Anahtar Kelime: kitle iletişim araçları intihar gazete haber yazısı gençlik içerik analizi

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji

Representation of Youth Suicide in the Newspapers

Öz:
Objective: Youth suicide and suicide attempts in Turkey has been becoming a serious problem recently. Youth suicide cases are represented in mass media to considerable extend. This study attempts to investigate the representation of youth suicide in newspaper news and articles. Method: After the suicide of a youngster on January 15, 2002, newspapers published considerable amount of youth suicide material. Therefore, this study reviewed all youth suicide news and articles following days (16-31 January 2002) in the most preferred 8 newspapers and these news and articles have been investigated by content analyses. Results: Most of the youth suicide news have been published with photographs, in the middle pages of the newspapers and with little letter (or point) titles. In the news, youth suicide has been evaluated in terms of socio-economic status, social changes, identity crises, mental disorders, and Satanism. In the news media and computer/internet have been represented negative in terms of their effects on youth suicide. Effect of family and friends have been also represented negatively and unspecified. In articles, the effect of family and friends on youth suicide have been represented negatively. Various psychosocial issues such as identity search, anomie, inefficient problem solving, inefficieny of educational system and programs have been considered as related to youth suicide. Conclusion: Findings put considerable amount of importance to youth suicide in that period and findings seem to support the stressful view of youth period.
Anahtar Kelime: youth content analysis mass media suicide newspaper news article

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Porteus MA, Colston NJ. How adolescents are reported in the British press? Journal of Adolescence 1980;3:197-207.
 • 2.Mcquail D, Windahl S. Kitle İletişim Modelleri. Yumlu K (çev.). Ankara: İmge Yayınevi, 1997.
 • 3.Çiftçi A. İntihar haberleri ve hukuk yönü. RTÜK İletişim 2000;l7:29-34.
 • 4.Phillips DP. The influence of suggestion on suicide: substantive and theoretical implications of the Werther effect. American Sociological Review 1974;39:340-54.
 • 5.Cialdini RB. İnsanları etkileme yolları. Dönmez A (çev.). Ankara: İmge Kitabevi, 2001.
 • 6.Wasserman I. Imitation and suicide. American Sociological Review 1984;49:427-436.
 • 7.Stack S. Celebrities and suicide. American Sociological Review 1987;52:401-412.
 • 8.Bollen K, Phillips DP. Imitative suicides, American Sociological Review 1982;47:802-809.
 • 9.Schmidtke A, Hafner H. The Werther effect after television films. Psychological Medicine 1988;18:665-676.
 • 10.Phillips DP, Carstensen LL. Clustering of teenage suicides after television news stories about suicide. New England Journal of Medicine 1986;315 (ll):685-689.
 • 11.Gould MS, Shaffer D. The impact of suicide in television movies. New England Journal of Medicine 1986;315:690-694.
 • 12.Phillips DP, Paight DJ. The impact of televisied movies about suicide. New England Journal of Medicine 1987;317(13):809-811.
 • 13.Stack S. The impact of fictional television films on teenage, suicide 1984-85. Social Science Quarterly 1990;71 (2): 391-399.
 • 14.What's the matter with kids today? Images of teenagers on local and national TV news. Media Monitor September/October, 2000; 14 (5). web: http:// www. cmpa. Com/Mediamon/mm 091000.htm.
 • 15.Çok F. Basında gençlik imajları. Eğitim ve Bilim 1991; 15 (81):.41-49.
 • 16.Palabıyıkoğlu R. İntihar davranışı ve kitle iletişim araçları. Kriz Dergisi 1994; 2 (22): 277-284.
 • 17.Sayıl I, Azizoğlu S. İntiharı konu alan yayınlar üzerine bir çalışma. Kriz Dergisi 1992;1 (1): 38-41.
 • 18.Ünsal TS. Ergen intiharlarındaki risk faktörleri bir psikososyal modelin sınanması (Batman ili örneği ) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ankara; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • 19.Çetingüç M, Büyükçayır C. Askeri ortamlarda intihar sorunu. Kriz dergisi 1994;2 (1): 247-249.
 • 20.Ceyhun B. 1980-1990 yılları arasında Türkiye'de yapılan intihara ilişkin yayınların çok yönlü değerlendirmesi. Kriz Dergisi 1994;2 (1): 255-260.
 • 21.Palabıyıkoğlu R, Azizoğlu S, Haran S, Özayar H. Gazetelerdeki intihar haberlerinin, okuyucuya nasıl yansıtıldığına ilişkin bir çalışma. Kriz Değişi 1994; 2(2): 285-292.
 • 22.Palabıyıkoğlu R, Hovardaoğlu S, Azizoğlu S. Gazetelerde yayınlanan intihar haberlerine ilişkin tutumlar. 3P Dergisi 1995;3 (1):15-20.
 • 23.Aziz A. Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, 2. baskı. Ankara: Turhan Kitabevi, 1994.
 • 24.Gökçe O. İçerik Çözümlemesi, 2. baskı. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1995.
 • 25.Silverman D. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage Publications, 2000.
 • 26.Tavşancıl E, Aslan EA. Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. 1. baskı. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2001.
 • 27.Palabıyıkoğlu R. İntihar davranışı ve medya. Türk Psikoloji Bülteni 1995;3:57-59.
 • 28.Hovardaoğlu S. Medya ve şiddet. Türk Psikoloji Bülteni 1995;2: 47-50.
 • 29.Sayer B. Kitle iletişim araçlarının şiddet olaylarını yönlendirmedeki etkisi. Türk Psikoloji Bülteni 1995;2:53-54.
 • 30.Palabıyıkoğlu R. Medya ve şiddet. Kriz Dergisi 1997;5(2):123-126.
 • 31.Güvenç G. Medya ve deprem. Türk Psikoloji Bülteni 1999;5 (14): 108-110.
 • 32.Şahin H. Kopya katliam. Radikal Gazetesi 2002 Nisan; 28:6.
APA Cok F, BOYSAN M, KARADEMİR Ç (2003). Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. , 35 - 46.
Chicago Cok Figen,BOYSAN MURAT,KARADEMİR ÇAĞLA Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. (2003): 35 - 46.
MLA Cok Figen,BOYSAN MURAT,KARADEMİR ÇAĞLA Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. , 2003, ss.35 - 46.
AMA Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. . 2003; 35 - 46.
Vancouver Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. . 2003; 35 - 46.
IEEE Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç "Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması." , ss.35 - 46, 2003.
ISNAD Cok, Figen vd. "Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması". (2003), 35-46.
APA Cok F, BOYSAN M, KARADEMİR Ç (2003). Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 11(1), 35 - 46.
Chicago Cok Figen,BOYSAN MURAT,KARADEMİR ÇAĞLA Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11, no.1 (2003): 35 - 46.
MLA Cok Figen,BOYSAN MURAT,KARADEMİR ÇAĞLA Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, vol.11, no.1, 2003, ss.35 - 46.
AMA Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 2003; 11(1): 35 - 46.
Vancouver Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması. 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 2003; 11(1): 35 - 46.
IEEE Cok F,BOYSAN M,KARADEMİR Ç "Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması." 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 11, ss.35 - 46, 2003.
ISNAD Cok, Figen vd. "Gençlik intiharlarının gazetelerde yansıması". 3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11/1 (2003), 35-46.