DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ

Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 163 - 181 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-06-2021

DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ

Öz:
Video pratiğinde güncel olarak kullanılan yeni medya uygulamalarının sanat bağlamındaortaya çıkardığı kavramları inceleyen bu çalışma, imge üzerine bir odak geliştirmektedir.Deleuze’ün “imge kristal” adını verdiği rejim üzerinden Michal Rovner ve Sadik Kwaish Alfraji’ninçalışmaları incelenerek, videonun hem yapısal hem de kavramsal çerçevesine yeni bir bakışaçısı oluşturulması hedeflenmektedir. Sanatçıların zengin imge dünyaları, hareketli görüntülerindeneysel tavrı ve yaşam arasındaki bağıntıda ortaya çıkmakla birlikte, aynı zamanda dijitalgörüntüler ile bugünün nesnel dünyası arasında bağlantıları da ortaya çıkarmaktadır. Buçalışmada ilkin videonun sanat bağlamında yeni teknolojilerle kurduğu etkileşimde bedeninve aracın konumları tartışılacak, sonrasında ele alınan sanatçı örneklerinden beden, göç,yersizyurtsuzluk kavramları araştırılacaktır. Dolayısıyla tüm bu tartışmalar neticesinde imgeninele avuca sığmaz bağlamları Deleuze’ün bakışıyla birlikte farklılaşacaktır.
Anahtar Kelime:

A VIEW OF THE IMAGE PRODUCTION IN ROVNER AND ALFRAJİ’S WORKS BY DELEUZE’S CONCEPT OF “CRYSTAL REGIME”

Öz:
This study, examining the concepts created by the new media applications used currently in the practice of video in the context of art, develops a focus on the image. The multilayered structure of this focus aims to create a new perspective on both the structural and conceptual framework of the video by examining the work of Michal Rovner and Sadik Kwaish Alfraji through the regime called “image crystal” by Deleuze. The rich image worlds of artists emerge in the relation between the empirical manners of the moving images and the life, and reveals connections it establishes in today’s world with digital images. First of all, the position of body and instrument in the interaction that video has formed with new technologies in the context of art will be discussed, and then the concepts of body, migration, and deterritorialization will be investigated through artists dealt with. As a result of all these discussions, the uncontrollable contexts of the image will differ with the perspective of Deleuze.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgün, Ozan Utku. (2014). Gilles Deleuze’ün “Kuvvetler Düşüncesi” Bağlamında Samuel Beckett’in Kısa Oyunları. Docplayer. Erişim: 10.07.2019. http://docplayer.biz. tr/34117082-Gilles-deleuze-un-kuvvetler-dusuncesi-baglaminda-samuel-beckett-in-kisa-oyunlari.html
 • Beckett, S., Deleuze, G. (2019). Quad ve diğer televizyon oyunları- Bitik. (C. Gündüz, A. O. Gültekin, Çev.). İstanbul: Norgunk.
 • Borusan Contemporary. (25 Kasım 2015). Michal Rovner-Parçalanmış Zaman (Video Dosyası). Erişim: 18.07.2019. https://vimeo.com/146881813
 • Burnett, Ron. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür? (G. Pusar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Deleuze, Gilles. (1997). Cinema 2- The Time- Image. (H.Tomlinson, R. Galeta, Çev.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Deleuze, Gilles. (2013). Müzakereler. (İ. Uysal, Çev.). İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, Gilles. (2014). Hareket İmge. (S. Özdemir, Çev.). İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, Gilles. (2016). Ampirizm ve Öznellik. (E. Nahum, Çev.). İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, Gilles. (2016). Edimsel ve Virtüel. (H. Yücefer, Çev.). Cogito, 82, s. 14-18.
 • Deleuze, Gilles. (2017). Fark ve Tekrar. (B. Yalım, E. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Norgunk.
 • e-flux. (2017). Sadik Kwaish Alfraji: Once Upon A Time: Hadiqat Al Umma (Maraya Art Centre). Erişim:18.07.2019. https://www.e-flux.com/announcements/97419/sadik-kwaish-alfrajionce-upon-a-time-hadiqat-al-umma/
 • Gürkan, Hasan. (2013). Modernleşme ve Postmodernizm İçerisinde Gilles Deleuze’ün Tarih Anlayışı Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies, 8/11, s. 131-148.
 • Holland, Eugene W. (2013). Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u. (A.Utku, M. Erkan, Çev.). İstanbul: Otonom.
 • Kabra, Fawz. (2015). Being Sadik: Home, Existence, and Figures in the Shadows. Erişim: 13.07.2019. https://www.barjeelartfoundation.org/wp-content/uploads/2015/03/ Fawz-Kabra_Interview-with-Sadik-Kwaish-Alfraji_BAF.pdf
 • Knupp, Kristen. (30 Ocak 2019). İnterview with Michal Rovner- Leaving a Permanent Mark. Artdecision. Erişim: 20.07.2019. https://artdecision.eu/interview-with-michal-rovner-leaving-a-permanent-mark/
 • Martin-Jones, David. (2014). Sinemada Hareket-İmajlar ve Melez-imajlar. (M.Özbank, Y. Başkavak, Çev.). Eda Çaça (Haz.). Yeni Bir Bakışla Deleuze, s. 109-122. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Muller, N., Balaghi, S., Alfraji, S. K. (2015). Sadik Kwaish Alfraji. Amsterdam: Schilt Publishing.
 • Rajchman, John. (2013). Deleuze Bağlantıları. (B. Şannan, Çev.) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Ruya Foundation. (2015). A Tapestry Woven in My Soul: Sadik Kwaish Alfraji on childhood recollections that shaped him as an artist. Ruyafoundation. Erişim: 13.07.2019. https:// ruyafoundation.org/en/2016/01/3059/
 • Sauvagnargues, Anne. (2010). Deleuze ve Sanat. (N. Sarıca, Çev.) Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Sutton, Damian. (2014). Sanal Yapılar ve İnternet. (M.Özbank, Y. Başkavak, Çev.). Eda Çaça (Haz.). Yeni Bir Bakışla Deleuze, s. 47-61. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Sutton, D., Martin-Jones, D. (2014). Süre Nedir?. (M.Özbank, Y. Başkavak, Çev.). Eda Çaça (Haz.). Yeni Bir Bakışla Deleuze, s. 103-108. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Sütçü, Özcan Yılmaz. (2005). Kaosla Kavga: Kavram ve Duyum. Şenol Erdoğan ve Rene Corbin (Ed.). Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, s. 51-106. İstanbul: Es Yayınları.
 • Ulusoy Akgül, İpek. (2014). Existence through the Eyes of Sadik Kwaish Alfraji. Ayyam Gallery. Erişim: 24.07.2019. http://images.exhibit-e.com/www_ayyamgallery_com/ Sadik_Alfraji_Catalogue.pdf
 • Yetişkin, Ebru. (2011). Sinematografik Düşünebilmek: Deleuz’ün Sinema Yaklaşımına Giriş. İletişim Fakültesi Dergisi, 40, s. 123-141.
 • Yücefer, Hakan. (2016). Potansiyelleri Düşünmek Deleuze’de Virtüellik, Oluş ve Tarih. Cogito, 82, s. 87-118.
APA Merdeşe T (2020). DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. , 163 - 181.
Chicago Merdeşe Tuba DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. (2020): 163 - 181.
MLA Merdeşe Tuba DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. , 2020, ss.163 - 181.
AMA Merdeşe T DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. . 2020; 163 - 181.
Vancouver Merdeşe T DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. . 2020; 163 - 181.
IEEE Merdeşe T "DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ." , ss.163 - 181, 2020.
ISNAD Merdeşe, Tuba. "DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ". (2020), 163-181.
APA Merdeşe T (2020). DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. Sanat Yazıları, 0(42), 163 - 181.
Chicago Merdeşe Tuba DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. Sanat Yazıları 0, no.42 (2020): 163 - 181.
MLA Merdeşe Tuba DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. Sanat Yazıları, vol.0, no.42, 2020, ss.163 - 181.
AMA Merdeşe T DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. Sanat Yazıları. 2020; 0(42): 163 - 181.
Vancouver Merdeşe T DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ. Sanat Yazıları. 2020; 0(42): 163 - 181.
IEEE Merdeşe T "DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ." Sanat Yazıları, 0, ss.163 - 181, 2020.
ISNAD Merdeşe, Tuba. "DELEUZE’ÜN “KRİSTAL REJİM” KAVRAMI ÜZERİNDEN ROVNER VE ALFRAJİ’NİN ÇALIŞMALARINDAKİ İMGE ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ". Sanat Yazıları 42 (2020), 163-181.