Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 179 - 189 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği

Öz:
Amaç: Obsesif-kompulsif belirtilerin dağılım ve şiddetini değerlendiren Padua Envanteri’nin (PE) 60 soruluk özgün ve 41 soruluk uyarlama formunun psikometrik özellikleri araştırıldı. Yöntem: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış 43 hasta, majör depresyonlu 30 hasta ve OKB dışında anksiyete bozukluğu olan 30 hasta, 181 öğrenci ve 76 sağlıklı yetişkin örneklem grubunu oluşturdu. Ölçeğin iç tutarlılığı, test-tekrar test güvenilirliği, faktör yapısı, eş zaman ve ayırt edici geçerliği araştırıldı. Bulgular: PE her iki formunun tüm alt ölçek ve toplam maddeleri yüksek iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği göstermiştir. Faktör analizi ile elde edilen altı faktörlü yapı, PE 41 soruluk form ile büyük oranda benzerlik gösterirken, özgün formun faktör yapısı doğrulanamamıştır. Her iki form için dürtüler alt-ölçeği dışında toplam ve tüm alt-ölçekler, Yale-Brown obsesyon, kompulsiyon ve toplam puanları ile anlamlı bağıntı göstermiştir. Her iki formun alt-ölçek ve toplam puanları OKB hastalarında sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Her iki form için OKB hastalarının toplam, kontrol, temizlik puanları diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek bulunurken, dürtüler alt-ölçeği açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Düşüncelere kapılma alt-ölçeğinde PE kısa formun özgün forma oranla daha iyi ayırt edici geçerliliğe sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu sonuçlar, PE’nin Türk örnekleminde güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Obsesif-kompulsif bozukluk Sonuçların tekrarlanabilirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. ed.: E Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.
 • Beck AT, Epstein N, Brown G ve ark. (1988) An inventory for measuring clinical anxiety. Pychometric properties. J Consult Clin Psychol, 56:893-897.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M ve ark. (1961) An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatıy, 4:561-571.
 • Burns GL, Keortge SG, Formea GM ve ark. (1996) Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive disorder symptoms: Distinctions between worry, obsessions and compulsions. Behav Res Ther, 34:163-173.
 • Cooper Y (1970) The Leyton Obsessional Inventory. Psychol Med, 1:48-64.
 • Erol N, Savaşır I (1988) Maudsley Obsesif-Kompulsif Soru Listesi. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı, Ankara, s. 107-114.
 • First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) Structured clinical interview for DSM-IV clinical version (SCID-I/CV). Washington American Psychiatric Press.
 • Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM ve ark. (1998) The validation of a new obsessive-compulsive disorder scale: The Obsessive-Compulsive Inventory. Psychol Assess, 10:206-214.
 • Goodarzi MA, Firoozabadi A (2005) Reliability and validity of the Padua Inventory in an Iranian population. Behav Res Ther, 43:43–54.
 • Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA ve ark. (1989) The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, I: Development, use and reliability. Arch Gen Psychiatry, 46:1006-1011.
 • Hafner RJ (1988) Obsessive-Compulsive Disorder: a questionnaire survey of a self-help group. Int J Soc Psychiatry, 34:310–315.
 • Hisli N (1988) Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi, 6:118-122.
 • Hodgson RJ, Rachman S J (1977) Obsessional compulsive complaints. Behav Res Ther, 15:389-395.
 • Insel TR (1990) Phenomenology of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 51 (Suppl.2):4-8.
 • Karamustafalıoğlu KO, Üçışık AM, Ulusoy M ve ark. (1993) Yale-Brown obsesyon-kompulsiyon derecelendirme ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bursa Savaş Ofset, s. 86.
 • Kyrios M, Bhar S, Wade D (1996) The assessment of obsessive-compulsive phenomena: psychometric and normative data on the Padua Inventory from an Australian non-clinical student sample. Behav Res Ther, 34:85-95.
 • Macdonald AM, de Silva P (1999) The assessment of obsessionality using the Padua Inventory: its validity in a British non-clinical sample. Pers Individ Dif, 27:1027–1048.
 • Mataix-Cols D (2002) A Spanish version of the Padua Inventory: factor structure and psychometric properties. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 30:25–36.
 • Min BB (1999) Reliability and validity of the Korean translations of Maudsley Obsessional-Compulsive Inventory and Padua Inventory. Kor J Clin Psychol, 18:163–182.
 • Sanavio E (1988) Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. Behav Res Ther, 26:169-177.
 • Steketee GS (1994) Behavioral assessment and treatment planning with obsessive compulsive disorder: A review emphasizing clinical application. Behavior Therapy, 25:613-633.
 • Sternberger LG, Burns GL (1990) Obsessions and compulsions: psychometric properties of the Padua Inventory with an American college population. Behav Res Ther, 30:631–637.
 • Taylor S (1995) Assessment of obsessions and compulsions: Reliability, validity, and sensitivity to treatment effects. Clin Psychol Rev, 15:261-296.
 • Tek C, Ulug B, Rezaki BG ve ark. (1995) Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity. Acta Psychiatr Scand, 91:410-413.
 • Thordarson DS, Radomsky AS, Rachman S ve ark. (2004) The Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). Behav Res Ther, 42:1289-314.
 • Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H (1998) Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 12:163-172.
 • Van Oppen P (1992) Obsessions and compulsions: dimensional structure, reliability, convergent and divergent validity of the Padua Inventory. Behav Res Ther, 30:631–637.
APA BEŞİROĞLU L, AĞARGÜN Y, Boysan M, ERYONUCU B, Gulec M, Selvi Y (2005). Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. , 179 - 189.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Yücel Mehmet,Boysan Murat,ERYONUCU Buket,Gulec Mustafa,Selvi Yavuz Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. (2005): 179 - 189.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Yücel Mehmet,Boysan Murat,ERYONUCU Buket,Gulec Mustafa,Selvi Yavuz Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. , 2005, ss.179 - 189.
AMA BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. . 2005; 179 - 189.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. . 2005; 179 - 189.
IEEE BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y "Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği." , ss.179 - 189, 2005.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği". (2005), 179-189.
APA BEŞİROĞLU L, AĞARGÜN Y, Boysan M, ERYONUCU B, Gulec M, Selvi Y (2005). Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 179 - 189.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Yücel Mehmet,Boysan Murat,ERYONUCU Buket,Gulec Mustafa,Selvi Yavuz Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 16, no.3 (2005): 179 - 189.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Yücel Mehmet,Boysan Murat,ERYONUCU Buket,Gulec Mustafa,Selvi Yavuz Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.16, no.3, 2005, ss.179 - 189.
AMA BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(3): 179 - 189.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(3): 179 - 189.
IEEE BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN Y,Boysan M,ERYONUCU B,Gulec M,Selvi Y "Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği." Türk Psikiyatri Dergisi, 16, ss.179 - 189, 2005.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği". Türk Psikiyatri Dergisi 16/3 (2005), 179-189.