Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 595 - 620 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.23863/kalem.2021.217 İndeks Tarihi: 31-05-2022

Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması

Öz:
Bu çalışmada fen eğitiminde kaynaştırma modülünün öğretmen adaylarının kaynaş- tırmayla ilgili uygulamalar hakkındaki düşüncelerine ve kaynaştırma tutumlarına et- kisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul deneyimi ve öğretmenlik uy- gulaması dersi kapsamında 5 farklı okulda uygulamaya gitmekte olan 33 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma başında öğretmen adaylarına “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği” ve kaynaştırma modülü uygulanmıştır. Bireysel öğretim planları, öğretimsel uyarlamalar ve benzeri materyaller içeren kaynaştırma modülünden sonra okullardaki kaynaştırma uygulamaları öğretmen adayları tarafından gözlem ve görüş- melerle değerlendirilmiştir. Böylece fen eğitiminde kaynaştırma modülünün öğret- men adaylarının görüşleri üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Dönem boyu ya- pılan her değerlendirme ve planlama ile uygulamaya ait veriler öğretmen adayları ta- rafından ürün dosyaları ile toplanmıştır. Çalışma sonunda öğretmen adaylarına “Kay- naştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği” tekrar uygulanmış, kaynaştırma uygulamaları modülünün etkililiği ve kaynaştırma modülü ile ilgili görüşleri de nicel ve nitel olarakaraştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Inclusive Applications Module’s Reflections on Student Teaching Experience in Science Teaching

Öz:
This is an experimental research with pre-test, post-test, no control group design aimed to determine prospective science teachers’ under- standings about inclusion in science classes from both individual and school perspectives. Research participants were 33 prospective elemen- tary science teachers in their senior years. All participants attended the same 3 courses; Inclusive Applications Module, Alternative Measure- ment and Evaluation and Student Teaching Practice in Spring Semester, in 5 different elementary schools. At the beginning, “perceptions on in- clusion” scale applied to all participants and all asked to attend Inclu- sive Application Module. Module included individual educational plans, instructional modifications and appropriate instructional materi- als for students in inclusive science classes. Based on what they learned in module, research participants were asked to evaluate inclusion prac- tices in schools, via interviews and observations. Therefore, this paper reports “how Inclusive Applications Module informed participants in their student teaching practice as well as reporting its effects on partic- ipants’ perceptions and attitudes about inclusive science classes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MERTOGLU H, MACAROGLU AKGUL E (2021). Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. , 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
Chicago MERTOGLU HATICE,MACAROGLU AKGUL ESRA Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. (2021): 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
MLA MERTOGLU HATICE,MACAROGLU AKGUL ESRA Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. , 2021, ss.595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
AMA MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. . 2021; 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
Vancouver MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. . 2021; 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
IEEE MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E "Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması." , ss.595 - 620, 2021. 10.23863/kalem.2021.217
ISNAD MERTOGLU, HATICE - MACAROGLU AKGUL, ESRA. "Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması". (2021), 595-620. https://doi.org/10.23863/kalem.2021.217
APA MERTOGLU H, MACAROGLU AKGUL E (2021). Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(2), 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
Chicago MERTOGLU HATICE,MACAROGLU AKGUL ESRA Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 11, no.2 (2021): 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
MLA MERTOGLU HATICE,MACAROGLU AKGUL ESRA Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
AMA MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2021; 11(2): 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
Vancouver MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2021; 11(2): 595 - 620. 10.23863/kalem.2021.217
IEEE MERTOGLU H,MACAROGLU AKGUL E "Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması." Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11, ss.595 - 620, 2021. 10.23863/kalem.2021.217
ISNAD MERTOGLU, HATICE - MACAROGLU AKGUL, ESRA. "Fen Eğitiminde Kaynaştırma Modülünün Öğretmenlik Uygulamasına Yansıması". Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 11/2 (2021), 595-620. https://doi.org/10.23863/kalem.2021.217