Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi

Yıl: 2004 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 76 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı geliştirilmiş Oyun-Egzersiz Programının (OEP) 5-6 yaş grubu anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Trabzon il merkezinde bulunan 3 farklı anaokulundan toplam 105 denek (54 kız-51 erkek) katılmıştır. Lokomotor becerilerin ölçülmesinde TGMD-2 (Kaba Motor Gelişim Testi) uygulanmıştır. Testin lokomotor alt testleri; koşu, durarak uzun atlama, sıçrama, yana kayma, galop ve seksek'tir. İlk testlerin tamamlanmasının ardından denekler, seçkisiz atama yoluyla deney (n=57) ve kontrol (n=48) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki çocuklar 14 kişilik gruplar halinde 12 hafta süreyle, haftada 2 kez 45 dakikalık toplam 24 seans OEP'ye katılmıştır. OEP, 5-6 yaş grubu için tavsiye edilen temel lokomotor, obje kontrol, denge, eksensel beceri, ritm çalışmaları ile bu hareketleri içeren oyunlardan oluşmuştur. OEP uygulaması sonunda tüm deneklere son-test uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Gruplarda t testi, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve tanımlayıcı istatistik uygulanmıştır. Analiz sonuçları deney grubundaki çocukların lokomotor becerilerinin kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde daha olumlu gelişme kaydettiğini göstermiştir (p<.05). Okulöncesi dönemde lokomotor gelişimin sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi için çocuğa yeterli deneme fırsatı verilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, anaokulu programlarında motor gelişim hedeflerine daha çok yer verilerek, çocukta çok yönlü gelişmeyi sağlayacak oyun ağırlıklı, düzenli ve planlı egzersizlerin uygulanması çocukların sonraki gelişim dönemlerine hazır girmelerinde ve yaşam boyu aktif spor katılımcısı olmalarında rol oynayacaktır.
Anahtar Kelime: Oyun ve oyuncaklar Çocuk Motor aktivite

Konular: Spor Bilimleri Psikoloji

Effect of the enhanced play-movement program on kindergarden children's locomotor skills

Öz:
The purpose of this study was to investigate the effect of the enhanced play-movement program on locomotor skills of kindergarden children aged 5-6 years. A total of 105 children from 3 different kindergardens in Trabzon centre were participated in this study (54 girls-51 boys). TGMD-2 (The Test of Gross Motor Development) was performed for determining locomotor skill performance. The locomotor subtests of the TGMD-2 are: run, gallop, hop, leap, horizontal jump and slide. After the pre-test measurement, subjects were randomly assigned to experimental (n-57) and control (n=51) groups. Subjects in experimental group participated in PMP (Play-Movement Program) for 12 weeks, two days per week and 45 minutes per session. PMP is composed of locomotor, object control, stability, axial, rhythmic workouts and plays including all of these movements. At the end of the PMP post test measurements were taken from all subjects. Independent t test, ANOVA for Repeated Measures and descriptive statistics were used to analyze the data. The results showed that locomotor skills of experimental group significantly higher than those of control group (p<.05). To enable a healthy locomotor development in preschool period, providing the children with enough opportunity for experience is important. Therefore, more importance should be placed on the goals of motor development in preschool programs so that children will be provided with multi-directional development through experiencing planned, systematic play and movement workouts. As a result, they will be prepared for the later developmental stages and it will be more likely for them to be active sport participants throughout their life.
Anahtar Kelime: Child Motor Activity Play and Playthings

Konular: Spor Bilimleri Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aharoni, H. & Owens, P. (1997). Early childhood movement/motor development programs national survey directory. Ohio Department of Education. Columbus, OH.
 • Brazelton, B. (1993). Infants and Mother-Differences in Development Area Education, Agency-Early Childhood, Special Education Department, Iowa: Iowa Compass.
 • Brock, B. (1994). Recreation programming for the '90s family: Demographics and discoveries. Journal of Physical Education and Dance. 64-67.
 • Bushnell, E. & Boudreau, J. (1993). Motor development and the mind: The potential role of motor abilities as a determinant of aspects of perceptual development. Child Development 64(4), 1005-1021.
 • Carson, L. (1992). KinderSkills: A motor development program for parent and child. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 53, 46-47.
 • Carson. L. & Ostrow, A. (1986). KinderSkills: An intergenerational motor development program. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 57, 45-48.
 • Cole, M. & Cole, S.R. (2001). The Development of Children. (4th Edition) New York: Worth Publishers.
 • Fabes, R. & Martin, C. (2000). Exploring child developmenttTransactions and transformations. Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
 • Feldman, R. (2001). Child Development. (2nd Edition) NJ: Prentice-Hall.
 • Gabbard, C. (1992). Lifelong motor development Texas: Wm. C. Brown Publishers.
 • Gallahue, D.L. & Ozmun, J.C. (1998). Understanding motor development (4th Edition) Boston: McGraw-Hill.
 • Gallahue, D. & Ozmun, J. (2001). Understanding motor development Infants, children, adolescents, adults. (5th Edition) WCB: McGraw-Hill Companies.
 • Gallahue, D. (1982). Understanding motor development in children. New York: John Wiley & Son.
 • Gallahue, D. (2002). Motor Development and Classifying Movement Skills. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Motor Gelişim Kursu. Antalya. 25-27 Ekim.
 • Gillespie, M. (1999). The Effect of Varying Levels of Over learning On The Acquisition And Retention of The Overhand Throw For Children With and Without Mental Retardation. Ohio State University, Doctor of Philosophy, UMI, USA.
 • Goodway, J.D. & Rudisill, M.E. (1997). Perceived physical competence and actual motor skill competence of african american preschool children. Adapted Physical Activity Quarterly. 14, 314-326.
 • Graham, G. (1992). Teaching children physical education becoming a master teacher. Champaing IL:Human Kinetics Books.
 • Graham, G., Holt-Hale, S. & Parker, M. (1998). Children moving: an approach to teaching physical education. (4th Edition) Mountain View CA: Mayfield Publishing Company.
 • Hamilton, M. (2000). The effect of parent- assisted instruction on acquisition of object-control skills in preschool children who are at risk. Michigan State University, Doctor of Philosophy, Physical Education and Exercise Science, UMI.
 • Harris-Helm, J. & Boos, S. (1996). Preschool physical education: increasing the physical educator's impact: consulting, collaborating, and teacher training in early childhood programs. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 67 (3), 26.
 • Harter, S. (1982). Developmental perspectives on self-esteem. In E.M. Hetherington (Ed.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social developments (vol. IV). New York: John Wiley & Sons.
 • Hautala, R. (1995). Physical education for pre-school children with disabilities: A job for the classroom teacher. Journal of Physical Educator. 52, 140-151.
 • Kail, R. (2001). Children and their development (2nci Edition) Verlag: Prentice Hall.
 • Kerkez, F. (2002). Çocuklarını Anaokuluna gönderen ailelerin oyun ve spora yönelik tutumları (Trabzon örneği). Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi. 6(16), 91-104.
 • Kim, J. (1999). The Effects of a Physical Education Program on The Standing Long Jump Performance of Preschool-Aged Children with Cognitive Delays. Michigan State University, Master of Arts, UMI, pp.23-27.
 • Küçükkaya, E. (2001). Okulöncesi 5-6 Yaş Kız ve Erkek Çocukların Motor Gelişimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri ve önemi. II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi. 21-23 Aralık, 270-274.
 • Lockman, J. & Thelen, E. (1993). Developmental biodynamic: Brain, body, behavior connections. Child Development 64 (4), 953-959.
 • Martin, E.H. (2001). The Effects of A Mastery Motivational Climate Motor Skill Intervention on Student Achievement and Behavior in a Naturalistic Physical Education Setting. Auburn University, Doctor of Education, UMI, USA.
 • Mears, B.S. (2001). Effects of Combining Reading and Physical Education Skill Instruction on the Development of Selected Locomotor Movement Skills, Letter Sound Association and Sight Word Recognition in Kindergarten Students, College of Health and Human Sciences Department of Kinesiology and Physical Education, Doctor of Education, UMI, USA.
 • Müniroğlu, S. (1995). Anaokullarına Devam Eden Dört-Beş Yaş Grubu Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Newberger, J. (1997). New brain development research-a wonderful window of opportunity to build public support for early childhood education! Young Children. 52 (4), 4-9.
 • Pica, R. (1997). Beyond physical development: Why young children need to move. Young Children. 52(6), 4-11.
 • Rintala, P., Pienimaki, K., Ahonen, T., Cantell, M. & Kooistra, L. (1998). The effects of a psychomotor training programme on motor skill development in children with developmental language disorders. Human Movement Science. 17, 721-737.
 • Robert, D.L. (1999). The Effects of a Preschool Movement Program on Motor Skill Acquisition, Movement Concept Formation, and Movement Practice Behavior, Doctor of Education in Physical Education Teacher Education, West Virginia University, UMI Number: 3002991, USA.
 • Trawick-Smith, J. (2000). Early childhood development a multicultural perspective. (2nd Edition) New Jersey: Merrill-Prentice Hall Inc.
 • Ulrich, A.D. (2000). Test of gross motor development (2nd Edition) Texas: Pro-Ed an International Publisher, pp.1-69.
 • Valentini, C.N. (1999). Mastery Motivational Climate Motor Skill Intervention: Replication and Follow-up, Auburn University, Doctor of Philosophy, UMI, USA, pp.7, 29-30, 61-65.
 • Van de Mars, H. & Butterfield, S. (1987). The effects of a performance base curriculum on the gross motor development of preschool children during teacher training: A pilot study. National Convention of the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation & Dance. Las Vegas, NV: April 13-17.
 • White, B. (1995). The first three years of life. (20th Anniversary Edition.) NY: Simon & Schuster.
 • Williams, H. (1983). Perceptual and motor development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
APA KERKEZ F (2004). Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. , 76 - 90.
Chicago KERKEZ FATMA İLKER Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. (2004): 76 - 90.
MLA KERKEZ FATMA İLKER Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. , 2004, ss.76 - 90.
AMA KERKEZ F Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. . 2004; 76 - 90.
Vancouver KERKEZ F Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. . 2004; 76 - 90.
IEEE KERKEZ F "Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi." , ss.76 - 90, 2004.
ISNAD KERKEZ, FATMA İLKER. "Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi". (2004), 76-90.
APA KERKEZ F (2004). Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 76 - 90.
Chicago KERKEZ FATMA İLKER Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 15, no.2 (2004): 76 - 90.
MLA KERKEZ FATMA İLKER Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, 2004, ss.76 - 90.
AMA KERKEZ F Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 2004; 15(2): 76 - 90.
Vancouver KERKEZ F Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 2004; 15(2): 76 - 90.
IEEE KERKEZ F "Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi." Spor Bilimleri Dergisi, 15, ss.76 - 90, 2004.
ISNAD KERKEZ, FATMA İLKER. "Geliştirilmiş oyun-egzersiz programının anaokulu çocuklarında lokomotor becerilere etkisi". Spor Bilimleri Dergisi 15/2 (2004), 76-90.