Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 197 - 205 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif belirtileri sıklık ve şiddet açısından değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin (CBOKÖ) psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı konmuş 52 hasta, majör depresyonu olan 36 hasta ve OKB dışında başka bir anksiyete bozukluğu olan 32 hasta, 278 öğrenci ve 75 sağlıklı erişkin denek örneklem grubunu oluşturdu. Ölçeğin iç tutarlılığı, test-tekrar test güvenilirliği, eş zaman ve ayırt edici geçerliliği araştırıldı. Sonuçlar: Cronbach α katsayısı obsesyon, kompulsiyon ve toplam puan için tüm örneklemde sırasıyla 0.86, 0.83 ve 0.91 olarak bulundu. İki ayrı zaman diliminden elde edilen puanlar arasındaki bağıntı katsayıları obsesyon puanı için 0.81 (p<0.001), kompulsiyon için 0.85 (p<0.001) ve toplam puan için 0.85 (p<0.001) olarak hesaplandı. OKB olan grubun obsesyon, kompulsiyon ve toplam puanları tüm gruplardan anlamlı olarak yüksek bulundu. Hem OKB grubunda, hem de sağlıklı kişilerde CBOKÖ obsesyon, kompulsiyon ve toplam puanları obsesif kompulsif belirtileri ölçen diğer ölçeklerle (Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ve Padua Envanteri) anlamlı derecede bağıntı göstermiştir. Tartışma: Sonuçlar, CBOKÖ’nin Türk örnekleminde obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:197-205)
Anahtar Kelime: Türk toplumu Obsesif-kompulsif bozukluk Psikometri Sonuçların tekrarlanabilirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. E Köroğlu (çev), Dördüncü baskı (DSM-IV), Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1995.
 • 2. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischmann RL, Hill CL et al. The Yale- Brown Obsessive Compulsive Scale, I: Development, use and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989; 46:1006-1011.
 • 3. Steketee GS. Behavioral assessment and treatment planning with obsessive compulsive disorder: A review emphasizing clinical application. Behav Ther 1994; 25:613-633.
 • 4. Taylor S. Assessment of obsessions and compulsions: Reliability, validity, and sensitivity to treatment effects. Clin Psychol Rev 1995; 15:261-296.
 • 5. Insel TR. Phenomenology of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1990; 51 (suppl.2):4-8.
 • 6. Cooper Y. The Leyton Obsessional Inventory. Psychol Med 1970; 1:48-64.
 • 7. Hodgson RJ, Rachman SJ. Obsessional compulsive complaints. Behav Res Ther 1977; 15:389- 395.
 • 8. Sanavio E. Obsessions and compulsions: The Padua Inventory. Behav Res Ther 1988; 26:169- 177.
 • 9. Foa EB, Kozak MJ, Salkovskis PM, Coles ME, Amir N. The validation of a new obsessive-compulsive disorder scale: The Obsessive-Compulsive Inventory. Psychol Assess 1998; 10:206- 214.
 • 10. Erol N, Savaşır I. Maudsley Obsesif-Kompulsif Soru Listesi. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışma Kitabı, Ankara, 1988, s.107-114.
 • 11. Besiroglu L, Agargun MY, Boysan M, Eryonucu B, Gulec M, Selvi Y. Obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendirilmesi: Padua Envanteri’nin Türk toplumunda geçerlik ve güvenilirliği. Turk Psikiyatri Derg 2005; 16:179-189.
 • 12. Thordarson DS, Radomsky AS, Rachman S, Shafran R, Sawchuk CN, Hakstian AR. The Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). Behav Res Ther 2004; 42:1289-1314.
 • 13. Van Oppen P. Obsessions and compulsions: dimensional structure, reliability, convergent and divergent validity of the Padua Inventory. Behav Res Ther 1992; 30:631-637.
 • 14. Clark DA, Antony MM, Beck AT, Swinson RP, Steer RA. Screening for obsessive and compulsive symptoms: validation of the Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory. Psychol Assess 2005; 17:132-143.
 • 15. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured clinical interview for DSM-IV clinical version (SCID-I/CV). Washington D.C., American Psychiatric Press, 1997.
 • 16. Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Esen Danacı A, Köroğlu E. DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.
 • 17. Karamustafalıoğlu KO, Üçışık AM, Ulusoy M, Erkmen H. Yale-Brown obsesyon-kompulsiyon derecelendirme ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bursa, Savaş Ofset,1993, s:86.
 • 18. Tek C, Ulug B, Rezaki BG, Tanriverdi, Mercan S, Demir B ve ark. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity. Acta Psychiatr Scand 1995; 91:410-413.
 • 19. Burns GL, Keortge SG, Formea GM, Sternberger LG. Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive disorder symptoms: Distinctions between worry, obsessions and compulsions. Behav Res Ther 1996; 34:163-173.
 • 20. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-571.
 • 21. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliligi üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988; 6:118-122.
 • 22. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety. Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56:893-897.
 • 23. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. J Cogn Psychother Int Q 1998; 12:163-172.
 • 24. Cicchetti D. Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized assessment instruments in psychology. Psychol Assess 1994; 6:284-290.
 • 25. Rasmussen SA, Eisen JL. The epidemiology and differential diagnosis of obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1992; 53(suppl.4):4-10.
APA BEŞİROĞLU L, AĞARGÜN M, Boysan M, Gulec M, ERYONUCU B (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. , 197 - 205.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Mehmet Yücel,Boysan Murat,Gulec Mustafa,ERYONUCU Buket Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. (2007): 197 - 205.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Mehmet Yücel,Boysan Murat,Gulec Mustafa,ERYONUCU Buket Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. , 2007, ss.197 - 205.
AMA BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. . 2007; 197 - 205.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. . 2007; 197 - 205.
IEEE BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B "Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri." , ss.197 - 205, 2007.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri". (2007), 197-205.
APA BEŞİROĞLU L, AĞARGÜN M, Boysan M, Gulec M, ERYONUCU B (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 197 - 205.
Chicago BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Mehmet Yücel,Boysan Murat,Gulec Mustafa,ERYONUCU Buket Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 8, no.3 (2007): 197 - 205.
MLA BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,AĞARGÜN Mehmet Yücel,Boysan Murat,Gulec Mustafa,ERYONUCU Buket Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.8, no.3, 2007, ss.197 - 205.
AMA BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2007; 8(3): 197 - 205.
Vancouver BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2007; 8(3): 197 - 205.
IEEE BEŞİROĞLU L,AĞARGÜN M,Boysan M,Gulec M,ERYONUCU B "Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, ss.197 - 205, 2007.
ISNAD BEŞİROĞLU, LÜTFULLAH vd. "Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri". Anadolu Psikiyatri Dergisi 8/3 (2007), 197-205.