Yıl: 2007 Cilt: 33 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 290 - 293 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri

Öz:
Ülkemizde erkeklerin cinsel sağlığı ile ilgili yapılan anket çalışmaları genellikle erektil disfonksiyon üzerine yoğunlaşmaktadır. Biz, yaptığımız bu anket çalışmasında erkeklerin penis boyları ile ilgili düşüncelerini sorgulamayı amaçladık. Üroloji polikliniğine erektil disfonksiyon dışı üriner yakınmalarla başvuran 331 erkek hasta ve hasta yakını yapılacak anket çalışması hakkında bilgilendirildi. Ortalama yaşları 38.3 (19-71 yaşlar arası) olan 250 (%75.5) hasta ve hasta yakını çalışmaya katılmayı kabul etti. Gönüllülere 9 sorudan oluşan bir sorgulama formu kapalı bir zarf içinde verilerek yanıtlamaları istendi. Sorgulama formu penis boyu ile ilgili sorulardan oluşuyordu. Form doldurulduktan sonra gönüllülerin erekte olmayan ve gerilmiş penis boyları tarafımızdan ölçülerek kaydedildi. Çalışmaya katılanların ereksiyon olmadan ölçülen penis boyları ortalama 8.9±1.4 cm iken ortalama gerilmiş penis boyları 13.6±2.3 cm olarak bulundu. Gönüllülerin 168'si (%67.2) penis boylarının uzunluğundan memnundu.Ereksiyondaki olmasını istedikleri penis boyu ortalama 16.3±3.3 cm iken, 10.6±2.9 cm altı penis boyunu küçük, 18.8±3.8 cm üstü penis boyunu büyük olarak düşünmekteydiler. Çalışmaya katılanların 116'sı (%46.4) penis boyunun erkeklerde cinsel tatmin için önemli olduğunu düşünürken 156'sı da (%62.4) kadınlarda cinsel tatmin için önemli olduğunu düşünmekteydi. Doksan hasta (%36) erekte olmayan penis boyunun da cinsel tatmin için önemli olduğunu düşünmekteydi. Türk toplumunda erektil disfonksiyon dışında yer alan cinsel sorunların da araştırılması, ileride erkeklerin cinsel sağlığı ile ilgili yapılacak daha geniş çaplı çalışmalar için yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelime: Ağırlıklar ve ölçüler Erkek Anketler Türkçe Penis

Konular: Androloji

The average penile size of the Turkish men and their opinions about the penile size

Öz:
Introduction: The number of public surveys about male sexual health has been usually focused on erectile dysfunction. We aimed to investigate the opinions of males about the penile length. Materials and Methods: Three hundred thirty-one patients who referred to hospital for urinary symptoms except erectile dysfunction and their accompanies were informed about the questionnaire. Two hundred fifty voluntaries (75.5%), mean age 38.3 (range 19 to 71) years, agreed to join this study. The questionnaires composed of 9 questions about penile length were given inside covered envelopes and required to answer. The flaccid and fully stretched penile lengths were measured. Results: The mean penile length was 8.9±1.4 cm in flaccid form while it was 13.6±2.3 cm in erectile form. One hundred sixty-eight (67.2%) of them were pleased with their penile length. The mean penile length that the voluntaries imagine to have during erection was 16.3±3.3 cm while they were mentioning that the penis is short under 10.6±2.9 cm and long above 18.8±3.8 cm. One hundred sixteen (46.4%) of the voluntaries were giving importance to penile length for male sexual satisfaction while 156 (62.4%) of them for female sexual satisfaction. Ninety (36%) of them were considering the flaccid penile length is important for sexual satisfaction. Conclusion: The investigation of the sexual problems other from erectile dysfunction in Turkish Community like as our study should be a guidance for further extensive studies about male sexual health in future.
Anahtar Kelime: Male Questionnaires Turkish Penis Weights and Measures

Konular: Androloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Adams C: Why does so much ancient Greek art feature males with small genitalia? The Straight Dope, 2005.
 • 2- Akkus E, Kadioglu A, Esen A, et al: Prevalence and correlates of erectile dysfunction in Turkey: A population based study. Eur Urol, 41: 298-304,2002.
 • 3- Tekdoğan ÜY, Güngör SY, Aslan Y ve ark: Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni, 14:188-192,2003.
 • 4- Hunter W, Lue TF, McAninch JW: Penile Length in the Flaccid and Erect States: Guidelines for Penile Augmentation. Journal of Urology, 156: 995-997, 1996.
 • 5- Schonfeld WA and Beebe GW: Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. J. Urol, 48: 759,1942.
 • 6- Chen J: Predicting penile size during erection. International Journal of Impotence Research, 12: 328-33, 2000.
 • 7- Ansell Research: The Penis Size Survey. Wikipedia.March 2001.
 • 8- Sengezer M, Ozturk S, Deveci M: Accurate method for determining functional penile length in Turkish young men. Ann Plast Surg, 48: 381-5, 2002.
 • 9- WHO Global Programme on AIDS: Specification and Guidelines for Condom Procurement. Appendix VII, Regional or Ethnic Differences in Erect Penis Size. Geneva: WHO, 1995.
 • 10- Small MF: What's Love Got to Do With It? The Evolution of Human Mating. Anchor Books, 1995.
 • 11- Masters WH, Johnson VE: Human sexual response. Boston, Little, Brown, 1966.
 • 12- Masters WH, Johnson VE: Human sexual inadequacy. Boston, Little, Brown, 1970.
 • 13- Shafik A: Vaginocavernosus reflex. Clinical significance and role in sexual act. Gynecol Obstet Invest; 35: 114-7, 1993.
 • 14- Lavoisier P, Aloui R, Schmidt MH, Watrelot A: Clitoral blood flow increases following vaginal pressure stimulation. Arch Sex Behav. 24: 37-45,1995.
 • 15- Eisenman R: Penis size: Survey of female perceptions of sexual satisfaction 1: BMC Womens Health, 1: 1,2001.
 • 16- Francken AB, van de Wiel HB, van Driel MF, Weijmar Schultz WC. What importance do women attribute to the size of the penis? Eur Urol. 42: 426-31,2002.
APA KUZGUNBAY B, TURUNÇ T, GÜVEL S, Ozkardes H (2007). Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. , 290 - 293.
Chicago KUZGUNBAY Barış,TURUNÇ Tahsin,GÜVEL Sezgin,Ozkardes Hakan Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. (2007): 290 - 293.
MLA KUZGUNBAY Barış,TURUNÇ Tahsin,GÜVEL Sezgin,Ozkardes Hakan Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. , 2007, ss.290 - 293.
AMA KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. . 2007; 290 - 293.
Vancouver KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. . 2007; 290 - 293.
IEEE KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H "Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri." , ss.290 - 293, 2007.
ISNAD KUZGUNBAY, Barış vd. "Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri". (2007), 290-293.
APA KUZGUNBAY B, TURUNÇ T, GÜVEL S, Ozkardes H (2007). Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 33(3), 290 - 293.
Chicago KUZGUNBAY Barış,TURUNÇ Tahsin,GÜVEL Sezgin,Ozkardes Hakan Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology 33, no.3 (2007): 290 - 293.
MLA KUZGUNBAY Barış,TURUNÇ Tahsin,GÜVEL Sezgin,Ozkardes Hakan Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, vol.33, no.3, 2007, ss.290 - 293.
AMA KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2007; 33(3): 290 - 293.
Vancouver KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2007; 33(3): 290 - 293.
IEEE KUZGUNBAY B,TURUNÇ T,GÜVEL S,Ozkardes H "Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri." Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 33, ss.290 - 293, 2007.
ISNAD KUZGUNBAY, Barış vd. "Türk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkındaki düşünceleri". Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology 33/3 (2007), 290-293.