Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yıl: 2003 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 367 - 378 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretimde bilgisayarların yararları ve bilgisayarlardan yararlanma da önemli rol oynayan etkenlere ilişkin Eğitim Fakültesi öğrencilerinin görüşlerini belirlemektedir. Araştırma verileri 18 sorudan oluşan likert tipi bir anket yardımı ile toplanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin İlköğretim Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümlerinde öğrenim gören toplam 156 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve t testi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bazı önemli bulgular ise şunlardır: 1.Bilgisayarların eğitimde kullanımında rol oynayan en önemli etken "öğretmenlerin eğitimde bilgisayar kullanımına yönelik olarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri"dir. 2.Bilgisayarların öğretim amaçlı kullanımının en önemli yararı bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmasıdır. 3.T testi sonuçlarına göre, grupların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
Anahtar Kelime: çanakkale 18 mart üniversitesi eğitimde bilgisayar kullanımı öğretim öğrenci görüşleri bilgisayar kullanımı eğitim fakülteleri eğitim bilgisayar destekli eğitim bilgisayara dayalı öğretim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Arseven, Ali, "Bilgisayar Destekli Öğretim" TED Birinci Bilgisayar Eğitimi Toplantısı. Ankara: Mayıs 1986, ss.63-69.
  • 2. Baykal, Ali, "Bilgisayar Destekli Öğretim". Yaşadıkça Eğitim. Sayı:2, Ankara: Eylül 1986,ss.30-31.
  • 3. Gleason, G, "Microcomputers in Education: The State of Art." Education Technology 1981,21(3).
  • 4. Güneş, Neşe, Bilgisayarla Öğretimde Değişik Yaklaşımların Öğrenme Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara, 1991.
  • 5. Hizal, Alişan, Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniv. Yayınları. No:338, Eskişehir: 1989.
  • 6. Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 11. Baskı, Ekim 2002.
  • 7. Keser, Hafize, Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Bir Model Önerisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ank. Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara: 1988.
  • 8. Slaughter, J.P., Brown, D, "Teachers, Computers and tlıe Curriculum." Education Canada, Volume: 33, No:2, Printed and Published in Canada, Canadion Education Association. 1993.
  • 9. Taşçi, Deniz, Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretimin Yönetimi ve Bir Model Önerisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü. Eskişehir: 1993
APA uşun s (2003). Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. , 367 - 378.
Chicago uşun salih Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. (2003): 367 - 378.
MLA uşun salih Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. , 2003, ss.367 - 378.
AMA uşun s Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. . 2003; 367 - 378.
Vancouver uşun s Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. . 2003; 367 - 378.
IEEE uşun s "Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri." , ss.367 - 378, 2003.
ISNAD uşun, salih. "Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri". (2003), 367-378.
APA uşun s (2003). Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 367 - 378.
Chicago uşun salih Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 11, no.2 (2003): 367 - 378.
MLA uşun salih Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.11, no.2, 2003, ss.367 - 378.
AMA uşun s Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2003; 11(2): 367 - 378.
Vancouver uşun s Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2003; 11(2): 367 - 378.
IEEE uşun s "Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri." Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, ss.367 - 378, 2003.
ISNAD uşun, salih. "Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 11/2 (2003), 367-378.