Yıl: 2008 Cilt: 32 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 10 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma diş hekimliği fakültemizdeki klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda verilmekte olan eğitimlere ek bir eğitimin gerekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve yöntem: 2007–2008 öğretim yılında öğrenim gören 118 öğrenciye (49’u (%41,5) 4. sınıf, 69’u (%58,5) 5. sınıf) infeksiyon kontrolü konusunda bilgi anketi uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin, anketi doğru yanıtlama ortalaması %79,19 ± 7,57, ortancası ise %80’dir (min: %50, mak: %95). Her bir soru tek tek değerlendirildiğinde en çok doğru yanıt verilen 9. (dezenfektan maddelerin özellikleri ile ilgili), en az doğru yanıt verilen 20. (yüzey dezenfeksiyonu için sodyum dikloroizosiyanürat (NaDCC) tabletleri (Klorsept 87) ile ilgili) sorudur. 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında 5. (aseptik ve septik ortam kavramı ile ilgili) ve 10. (dezenfektanların etki mekanizması ile ilgili) sorulara doğru yanıt verme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Her iki soruya 4. sınıf öğrencileri 5. sınıf öğrencilerinden daha fazla doğru yanıt vermiştir. Sonuçlar: Bu bulgular, öğrencilerin infeksiyon kontrolü konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu ancak, uygulamasını kendilerinin yapmadığı teorik bilgilerin zamanla unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin yürürlükteki sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini uygulamaları ya da gözlemlemelerinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Acil Tıp Eğitim, Özel Davranış Bilimleri

Evaluation of knowledge levels of clinical students in Hacettepe University Faculty of Dendistry on infection control

Öz:
Aim: This study was made to evaluate the knowledge levels of clinical students in our dental school on infection control with the final aim to evaluate the necessity of an additional training to the current training in accordance with the results. Subjects and method: A questionnaire prepared to measure the knowledge levels of students on infection control was administered to 118 students (49 (%41,5) 4th year and 69 (%58,5) 5th year) in 2007- 2008 academic year. Results: The mean of right responses is %79,19 ± 7,57, the median is %80 (min: %50, max: %95). When each question was evaluated separately, it was found that the 9th question, which was about the features of disinfectant, received the highest number of right responses, whereas the 20th question, which was about sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) tablets (Klorsept 87) for surface disinfection received the highest number of wrong responses. Statistically, significant difference between 4th and 5th year students was found in terms of right response to 5th question, which was about the concept of aseptic and septic environment, and 10th, which was about the mechanism of the action of disinfectant (p<0.05). 4th year students gave to both questions higher number of right responses than 5th year students. Conclusions: These findings show that students&#8217; knowledge levels about infection control is adequate. However, the theoretical knowledge of those which have not been practiced by the students individually has been forgotten in time. Thus, it was concluded that practice or observing of current processes of sterilization and disinfection of our students will be beneficial.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Acil Tıp Eğitim, Özel Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Centers for disease control and prevention, Food and Drug Administration. Practical infection control in the dental office. U.S. Department of health and human services, Public health service, 1993;October, 1–80.
 • 2. Centers for disease control and prevention. Guidelines for infection control in dental health- care settings. Morbidity and mortality weekly report 2003;19(52):1–67.
 • 3. Milward MR, Cooper PR. Competency assessment for infection control in the undergraduate dental curriculum. Eur J Dent Educ 2007;11:148–154.
 • 4. Ogden GR, Bahrami M, Sivarajasingam V, Phillips G. Dental students’ knowledge and compliance in cross infection control procedures at a UK dental hospital. Oral Dis. 1997;3:25–30.
 • 5. Mann CM, Wood A. How much do medical students know about infection control?. J Hosp Infect. 2006;64:366–70
 • 6. Askarian M, Aramesh K, Palenik CJ. Knowledge, attitude, and practice toward contact isolation precautions among medical students in Shiraz, Iran. Am J Infect Control. 2006;34:593–6.
 • 7. Kim KM, Kim MA, Chung YS, Kim NC. Knowledge and performance of the universal precautions by nursing and medical students in Korea. Am J Infect Control. 2001;29:295–300.
 • 8. Nohutçu RM, Ataç SA. Diş hekimliğinde hastane infeksiyon kavramları ve önlenmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006;10:9–24.
 • 9. Leggat PA, Kedjarune U, Smith DR. Occupational health problems in modern dentistry: a review. Ind health 2007;45:611–617.
 • 10. Mandel ID. Occupational risks in dentistry: comforts and concerns. J Am Dent Assoc. 1993;116:241–8.
 • 11. Sanchez E, Mac Donald G. Decontaminating dental instruments: testing the effectiveness of selected methods. J Am Dent Assoc. 1995;126:259–368.
 • 12. Ok Ş, Handan Zincir H, Ege E. İnönü Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu hemşirelik ve ebelik programı öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bazı bilgilerinin ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi 2002;Tıp Fakültesi Dergisi 9(1): 59–63.
APA ATAÇ A, ÖZBEK M, ERBUDAK Ö, ARSLAN U (2008). Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. , 10 - 17.
Chicago ATAÇ Atilla S.,ÖZBEK Murat,ERBUDAK Özge,ARSLAN Umut Ece Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. (2008): 10 - 17.
MLA ATAÇ Atilla S.,ÖZBEK Murat,ERBUDAK Özge,ARSLAN Umut Ece Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. , 2008, ss.10 - 17.
AMA ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. . 2008; 10 - 17.
Vancouver ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. . 2008; 10 - 17.
IEEE ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U "Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi." , ss.10 - 17, 2008.
ISNAD ATAÇ, Atilla S. vd. "Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi". (2008), 10-17.
APA ATAÇ A, ÖZBEK M, ERBUDAK Ö, ARSLAN U (2008). Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), 32(3), 10 - 17.
Chicago ATAÇ Atilla S.,ÖZBEK Murat,ERBUDAK Özge,ARSLAN Umut Ece Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research) 32, no.3 (2008): 10 - 17.
MLA ATAÇ Atilla S.,ÖZBEK Murat,ERBUDAK Özge,ARSLAN Umut Ece Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), vol.32, no.3, 2008, ss.10 - 17.
AMA ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research). 2008; 32(3): 10 - 17.
Vancouver ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research). 2008; 32(3): 10 - 17.
IEEE ATAÇ A,ÖZBEK M,ERBUDAK Ö,ARSLAN U "Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi." Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), 32, ss.10 - 17, 2008.
ISNAD ATAÇ, Atilla S. vd. "Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öğrencilerinin infeksiyon kontrolü konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi". Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research) 32/3 (2008), 10-17.