Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 178 - 183 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi

Öz:
12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut bileşimlerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü 46 erkek (yaş: 33.8 ± 6.6 yıl, Beden Kitle İndeksi (BKİ): 27.9 ± 12.8 kg/$m^2$) ve 29 kadın (yaş: 34.7 ± 4.5 yıl, BKİ: 26.8 ± 2.9 kg/$m^2$) olmak üzere toplam 75 sedanter denek katılmıştır. Antrenmanın şiddeti % 60-70 olarak Karvonen metodu ile belirlendi. 12 hafta boyunca, haftada 3 gün, aerobik ve direnç egzersizleri ile çalışmalardan önce ısınma ve sonunda soğuma egzersizleri yaptırılmıştır. Deneklerin egzersiz programı öncesi ve sonrası vücut kompozisyonları, kan basınçları, el kavrama kuvveti ölçümleri yapılmıştır. Deneklerin ön ve son test karşılaştırmaları SPSS 11.0 paket programı kullanılarak paried t-testi ile analiz edilmiştir. Orta yaş kadın ve erkeklere uygulanan 12 haftalık aerobik ve direnç egzersizlerinin vücut ağırlığı (VA), BKİ, vücut yağ oranı (VYO), yağsız kas kitlesi (YKK), bel çevresi (BÇ), kalça çevresi (KÇ), bel-kalça oranı (BKO), el kavrama kuvveti (EKK), sistolik kan basıncı (SKB) ve diastolik kan basıncı (DKB) parametrelerinde istatistikî açıdan son testler lehine anlamlı farklılıklar meydana getirdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak orta yaşlı erkek ve kadınlarda yapılan düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin deneklerin vücut kompozisyonları üzerinde olumlu etki yaptığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

The effects of 12-week regular aerobic and resistance exercises on the body composition of middle-aged men and women

Öz:
ABSTRACT This study was done purpose to investigate the effects of 12-week regular aerobic and resistance exercises on the body composition of middle-aged men and women. A total of 75 volunteer sedentary subjects including 46 male (aged 33.8 ± 6.6 year, with Body Mass Index (BMI)= 27.9 ± 12.8 kg/$m^2$) and 29 female (aged 34.7 ± 4.5 year, BMI= 26.8 ± 2.9 kg/$m^2$) were involved in the study. Intensity of exercise was % 60-70 that was determined by Karvonen method. The subjects were made to perform aerobic and resistance exercises 3 day a week for 12 weeks as well as some warm-up and cool-down exercises before and after main exercises. The subjects were tested before and after the exercise program for their body compositions, blood pressures, grid strength, and the values were recorded. Subjects; pre- and post-test scores were analyzed with paired samples t-test using SPSS 11.0 software It was found that the 12-week regular aerobic and resistance exercises applied on middle-aged men and women have caused significant differences in some parameters including the body weigh (BW), BMI, body fat ratio (BFR), fat free body mass (FFBM), waist circumference (WC), hip circumference (HC), waist-hip ratio (WHR), hand grip strength (HGS), systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) in favour of post-test scores. According to research results, it is identified that regular aerobic and resistance exercises had positive results on body compositions of the middle aged men and women subjects.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Açıkada C, Ergen E, Alpar R, Sarpyener K. Erkek sporcularda vücut kompozisyonu parametrelerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi; 2(2): 1-25, 1991
 • 2. Blumenthal, J.A., Sherwood, A., Gullette, E.C.D., Babyak, M.A., Waugh, R., Georgiades, A., Craidhead, L.W., Tweedy, D., Feinglos, M., Appelbaum, M., Hayano, J., and Hinderliter, A. Exercise and weight loss reduce blood pressure in men and women with mild hypertension. Arch Intern Med, 160(13): 1947-1958, 2000
 • 3. Charach G, Rabinovich PD, Weintraub M. Seasonal changes in blood pressure and frequency of related complications in elderly Israeli patients with essential hypertension. Gerontology, 50:315-21, 2004
 • 4. Çolakoğlu FF, Karacan S. Genç bayanlar ile orta yaş bayanlarda aerobik egzersizin bazı fizyolojik parametrelere etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1): 277-284, 2006
 • 5. Donelley JE, Hill JO, Jacobsen DJ, Jeffrey P, Debra SK, Susan JL, et al. Effects of a 16-month randomized controlled exercise trial on body weight and composition in young, overweight men and women: the Midwest Exercise Trial. Arch Intern Med, 163(10): 1343-1350, 2003
 • 6. Duvigneaud N, Matton L, Wijndaele K, Deriemaeker P, Lefevre J, Philippaerts R, et al. Relationship of obesity with physical activity, aerobic fitness and muscle strength in Flemish adults. J Sports Med Phys Fitness, 48(2): 210-210, 2008
 • 7. Egana M, Done B. Physiological changes following a 12 week gym based stair-climbing, elliptical trainer and treadmill running program in female. J Sports Med Phys Fitness, 44: 141-146, 2004
 • 8. Erbaş Ü, Orta yaş obez bayanlara yönelik kalistenik egzersizlerin fiziksel ve fizyolojik etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2007
 • 9. Ersoy G. Egzersiz ve spor yapanlar için beslenme. 3. Baskı, s.123, Ankara, 2004
 • 10. Horber FF, Kohler AS, Lıppuner K, Jaeger P. Effect of regular physical training on age-associated alteration of body composition in men. Eur J Clin Invest, 26: 279-285, 2001
 • 11. Jackson WA, Morrow RJ, Hill WD and Dismann KR. Physical activity for health and fitness. Hong Kong; 1999
 • 12. Kell TR, Bell G, Quinney A. Musculoskeletal fitness, health outcomes and quality of life. Sports Med, 31(12): 863-873, 2001
 • 13. Kerry SJ, Anita BC, Katherine TL, Jeremo FL, Paul HS, Edward SP, et al. Effect of exercise on blood pressure in older persons. Arch Intern Med, 165(6): 756-762, 2005
 • 14. Kokkinos PF, Narayan P, Colleran JA, Pittaras A, Notargiacomo A, Reda D, et al. Effects of regular exercise on blood pressure and left ventricular hypertrophy in African-American men with severe hypertension. N Engl J Med, 333(22): 1462-1467, 1995
 • 15. Laaksonen DE, Laka HM, Salonen JT, Niskanen LK, Rauramam R, Lakka TA. Low levels of leisure-time physical activity and cardiorespiratory fitness predict developmen of the metabolic syndrome, Diabetes Care. 25:1612-1618, 2002
 • 16. Merchant TA, Dehghan M, Akhtar-Danesh N, Seasonal Variation in Leisuretime Physical Activity Among Canadians. Canadıan Journal Of Publıc Health. 203:208, 2007
 • 17. Montignac M. Doğru beslenme ile kalp sağlığı. 1. Baskı, s.16, İstanbul; 2001
 • 18. Ockene IS, Chiriboga DE, Stanek EJ, Harmatz MG, Nicolosi R, Saperia G, et al. Seasonal variation in serum cholesterol levels:Treatment implications and possible mechanisms. Arch Intern Med, 164:863-70, 2004
 • 19. Öz MC. Siz genç kalın. 1. Baskı, s. 34, İstanbul, 2008
 • 20. Özer K, Fiziksel Uygunluk,Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, s. 101, Ankara 2006
 • 21. Pérusse L, Collier G, Gagnon J, Leon SA, Rao CD, Skinner SJ, et al. Acute and chronic effects of exercise on leptin levels in humans. J Appl Physiol, 83(1): 5-10, 1997
 • 22. Rhodes CE, Martin DA, Taunton EJ, Donnelly M, Warren J and Elliot J Effects of one year of resistance training on the relation between muscular strength and bone density in elderly women. Br J Sports Med, 34(1): 18-22, 2000
 • 23. Roohi BN. BMI, fat percentage and VO2max in college female staff. J Sports Med Phys Fitness, 48(11): 211-216, 2008
 • 24. Ryan AS, Pratley RE, Goldberg AP, Elahi D. Resistive training increases insulin action in postmenopausal women. J Gerontol Med Sci. 51A:M199-M205, 1996
 • 25. Saavedra JM, De La Cruz E, Escalante Y, Rodriguez AF. Influence of a medium-impact aquaerobic program on health-related quality of life and fitness level in healty adult females. J Sports Med Phys Fitness, 47(10): 468-474, 2007
 • 26. Tamer K. Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan Yayımevi, s.140, Ankara, 2000
 • 27. Tekin A, Kaldırımcı M, Rekreasyonel fiziksel egzersizin yaşlıların fiziksel durum ve depresyon düzeylerine etkisi. Turkish Journal of Geriatrics, 11(1): 18-25, 2008
 • 28. Zorba E, Babayiğit Gİ, Saygın Ö, İrez G, ve Karacabey K. 65–85 Yaş arasındaki yaşlılarda 10 haftalık antrenman programının bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2): 229-234, 2004
 • 29. Zorba E. Yaşam boyu spor. 2. Baskı, s.14, Ankara, 2006
APA KAFKAS M, AÇAK M, KARADEMİR T (2009). 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. , 178 - 183.
Chicago KAFKAS M. Emin,AÇAK MAHMUT,KARADEMİR TAMER 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. (2009): 178 - 183.
MLA KAFKAS M. Emin,AÇAK MAHMUT,KARADEMİR TAMER 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. , 2009, ss.178 - 183.
AMA KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. . 2009; 178 - 183.
Vancouver KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. . 2009; 178 - 183.
IEEE KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T "12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi." , ss.178 - 183, 2009.
ISNAD KAFKAS, M. Emin vd. "12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi". (2009), 178-183.
APA KAFKAS M, AÇAK M, KARADEMİR T (2009). 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 178 - 183.
Chicago KAFKAS M. Emin,AÇAK MAHMUT,KARADEMİR TAMER 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3, no.3 (2009): 178 - 183.
MLA KAFKAS M. Emin,AÇAK MAHMUT,KARADEMİR TAMER 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, 2009, ss.178 - 183.
AMA KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 178 - 183.
Vancouver KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T 12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009; 3(3): 178 - 183.
IEEE KAFKAS M,AÇAK M,KARADEMİR T "12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, ss.178 - 183, 2009.
ISNAD KAFKAS, M. Emin vd. "12 haftalık düzenli aerobik ve direnç egzersizlerinin orta yaş erkek ve kadınların vücut kompozisyonları üzerine etkisi". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3/3 (2009), 178-183.