Yıl: 2007 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 63 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırma, Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Araştırmaya, 16–18 yaş aralığında 12 Türk, 13 yabancı erkek ile 11 Türk, 14 yabancı bayan olmak üzere toplam 50 elit badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Araştırma grubunun beden kitle indeksi, görsel ve işitsel reaksiyon zamanı, anaerobik güç, vücut yağ yüzdesi ve somatotip özellikleri tespit edildi. Türk erkek badmintoncuların görsel sağ el reaksiyon zamanlarının yabancı badmintonculardan daha düşük (iyi derece) olduğu tespit edilirken, diğer fiziksel parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Türk bayan badmintoncuların, yabancı bayan badmintonculara göre görsel sol el reaksiyon zamanlarının daha iyi ve daha düşük mezomorfiye sahip olduğu tespit edilirken, diğer fiziksel parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç olarak, Türk milli takımında yer alan badmintoncularla, farklı ülke milli takımlarında yer alan badmintoncuların benzer fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Spor Bilimleri

The evaluation of some physical and physiological characteristics of Turkish and foreign national badminton team players

Öz:
The aim of this study was to evaluate of some physical and physiological characteristics of Turkish and Foreign National Badminton Team Players. 50 players from Turkish team (12 males and 11 females), from foreign team (13 females and 14 males) participated in this study. Body mass index, audio and visual reaction times, anaerobic power, body fat percentage and somatotype components of the participants were determined. While visual right hand reaction times of Turkish Male Badminton Players were better than foreign players, other physical parameters were not found as statistically significant between male player groups. While visual left hand reaction times of Turkish Female Badminton Players were better and mesomorphy values were less than foreign players, in other physical parameters a statistically significant difference could not found between female player groups. As a result, physical and physiological characteristics of Turkish and foreign badminton players were similar.
Anahtar Kelime:

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Şahin H., Anaerobik Dayanıklılık Antrenman Programının 12–14 Yaş Erkek Badminton Sporcularının Bazı Fizyolojik Parametreleri Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.
 • 2. Omosegaard B., Physical Training for Badminton, International Badminton Federation, Denmark, 1996.
 • 3. Hoy K, Lindblad BE, Terkelsen CJ, Helleland HE, Terkelsen CJ., “ Badminton Injuries- A Prospective Epidemiological and Socioeconomic Study ”, Br J SpA.O.s Med, 28 (4): 276-9, 1994.
 • 4. Bray GA., “ What is The Ideal Body Weight? “, J Nutr Biochem, 9: 489-492, 1998.
 • 5. Tamer K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000.
 • 6. Özer K., Antropometri Sporda Morfolojik Planlama, Kazancı Matbaacılık Sanayi AŞ, İstanbul, 1993.
 • 7. Reilly T, Secher N, Snell P, Williams C., Physiology of SpA.O.s, E & F N Spon, London, 1990.
 • 8. Şenel Ö, Atalay N, Çolakoğlu FF., “ Türk Milli Badminton Takımının Antropometrik Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özellikleri “, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2:15-20, 1998.
 • 9. Lieshout KA., Physiological Profile of Elite Junior Badminton Players in South Africa, Department of SpA.O. and Movement Studies, Rand Afrikaans University, Yüksek Lisans Tezi, Johannesburg, 2002.
 • 10. Çimen O, Cicioğlu İ, Günay M., “ Erkek ve Bayan Türk Genç Milli Masa Tenisçilerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri “, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4: 7-12, 1997.
 • 11. Gelen E, Saygın Ö, Karahan M, Karacabey K., “ I. ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması “, FÜ Sağlık Bil Dergisi, 20(2): 119-127, 2006.
 • 12. Cümşütoğlu RM ve Kale R., Uçan Tüytop Badminton, Başak ofset, İstanbul, 1994.
 • 13. Lieshout KA ve Lombard AAJ., Fitness Profile of Elite Junior South African Badminton Players, Af J Physical Health Education Recreation and Dance, Special Edition: 114-120, 2003.
 • 14. Fox EL, Bowers RW, Foss ML., The Physiological Basis of Physical Education and Athletics, 4th ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1988.
APA REVAN S, Akçay N, Pepe H, EROĞLU H (2007). Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. , 63 - 70.
Chicago REVAN SERKAN,Akçay Neslihan,Pepe Hamdi,EROĞLU Hüseyin Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. (2007): 63 - 70.
MLA REVAN SERKAN,Akçay Neslihan,Pepe Hamdi,EROĞLU Hüseyin Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. , 2007, ss.63 - 70.
AMA REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. . 2007; 63 - 70.
Vancouver REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. . 2007; 63 - 70.
IEEE REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H "Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi." , ss.63 - 70, 2007.
ISNAD REVAN, SERKAN vd. "Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi". (2007), 63-70.
APA REVAN S, Akçay N, Pepe H, EROĞLU H (2007). Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 63 - 70.
Chicago REVAN SERKAN,Akçay Neslihan,Pepe Hamdi,EROĞLU Hüseyin Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1, no.2 (2007): 63 - 70.
MLA REVAN SERKAN,Akçay Neslihan,Pepe Hamdi,EROĞLU Hüseyin Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, 2007, ss.63 - 70.
AMA REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2007; 1(2): 63 - 70.
Vancouver REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2007; 1(2): 63 - 70.
IEEE REVAN S,Akçay N,Pepe H,EROĞLU H "Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, ss.63 - 70, 2007.
ISNAD REVAN, SERKAN vd. "Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1/2 (2007), 63-70.