Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 30 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri

Öz:
Amaç: Ergenlerde sosyal destek, stres, depresyon ve yalnızlık duyguları gibi istenmedik durumların olumsuz etkilerine karşı koruyucu işlevinden ve öğrenci başarısına olan olumlu etkisinden dolayı önemli bir araştırma konusudur . Sosyal destek, özellikle rekabete dayalı sınırlı eğitim olanaklarına sahip günümüz gençliği için daha da önemli hale gelmiştir . Bu çalışmada çok boyutlu bir değişken olan sosyal desteğin aile, arkadaş ve özel insan alt boyutları ile cinsiyet, anne babanın eğitim düzeyi ve kardeş sayısının akademik güdülenme ve başarıyı yordama gücünün ve bu gücün devam edilen okul türüne göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır . Yöntem: 4 farklı lise türünden oluşan 386 lise öğrencisine Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin İçsel Hedef Düzenleme alt boyutu ve kişisel bilgi anketi uygulanmıştır . Sonuçlar: Sonuçlar , akademik başarının en iyi yordayıcılarının okul türü, güdülenme, kardeş sayısı ve algılanan aile desteği (AAD), güdülenmenin yordayıcılarının ise bir önceki yılın akademik ortalaması, AAD ve annenin eğitim düzeyi olup bu ilişkilerin lise türüne göre farklılaştığını göstermiştir . Tartışma: Elde edilen bulgulara bağlı olarak, sosyal desteğin güdülenme ve akademik başarı üzerindeki etkileri bakımından önemi tartışılmıştır .
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akie K (2004) Chracteristics of learning motivation and social support of the third grade nursing students-longitudinal studies of the first and third grades. J Japon Academy Nurs Educ 13: 29-38.
 • Büyüköztürk Ş, Akgün ÖE, Özkahveci Ö ve ark. (2004) Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4: 207-239.
 • Cohen S, McKay G (1984) Interpersonal relationships as buffers of the impact of psychological stress on health. Handbook of Pychology and Health içinde, A Baum, JE Singer , S Taylor (eds). Erlbaum Hillsdale, NJ.
 • Cutrona CE, Cole V, Colangelo N ve ark. (1994) Parental social support and acedemic achievement: An attachment theory perspective. J Pers Socl Psychol 66: 369-378.
 • Croninger RG, Lee VE (2001) Social capital and dropping out of high school: benefits to at risk students of teachers' support and guidance. Teach Coll Rec 103: 548-581.
 • Çakır Y, Palabıyıkoğlu R (1997) Gençlerde sosyal destek-çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi 5: 15-24.
 • Demaray MK, Malecki CK (2002) Critical levels of perceived social support associated with student adjustment. School Psychol Quart 17: 213-241.
 • Dennis JM, Phinney JS, Chuateco LI (2005) The role of motivation, parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first generation college students. J Coll Student Dev 46: 223-236.
 • DuBois DL, Felner RD, Meares H ve ark. (1994) Prospective investigation of the effects of socioeconomic disadvantage life stress and social support on early adolescent adjustment. J Abnorm Psychol 103: 511-522.
 • Dubow EF, Tisak J (1989)The Relation between stressful life events and adjustment in elementary school children: the role of social support and social problem-solving skills. Child Dev 60: 1412-1423.
 • Edwards LM, Lopez SJ (2006) Perceived family support acculturation, and life satisfaction in Mexican American youth: a mixed-methods exploration. J Couns Psychol 53:279-287.
 • Eker D, Arkar H (1995) Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 10: 45-55.
 • Ergün H, Özdemir M, Çorlu MA (2004) Dil ve sayısal yetenekler ile fizik başarısı arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi 12: 361-368.
 • Gillock KL, Reyes O (1999) Stress support and academic performance of urban low-income mexican-american adolescents. J Youth Adolesc 28: 259-282.
 • House JS, Kahn RL (1985) Measures and concepts of social support. Social Support and Health içinde, Cohen S, Syme SL (eds). Academic Press Orlando s: 83-108.
 • Hutner FC (1972) Mother's education and working: Effect on the school child. J Psychol Inter Appl 82:27-37.
 • Kapıkıran Ş (1999) Başarı korkusu ve başarısızlık korkusunun bazı psiko-sosyal değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora Tezi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lee VE, Smith JB (1999) Social support and achievement ment for young adolescents in chicago the role of school academic press. Am Educ Res J 36: 907-945.
 • Legault L, Green-Demers I, Pelletier L (2006) Why do high school students lack motivation in the classroom? toward an understanding of academic amotivation and the role of social support. J Educ Psychol 98: 567-582.
 • Levitt M J, Guacci-Franco N, Levitt J L (1994) Social support and achievement in childhood and early adolescence: a multicultural study. J Appl Dev Psychol 15:207-222.
 • Lopez Ej, Ehly S, Vazquez-Garcia E (2002) Acculturation, social support and academic achievement of mexican and mexican american high school students: an exploratory study. Psychol Schools 39: 245-257.
 • Maher MJ, Mora PA, Leventhal H (2006) Depressyon as a predictor of perceived social support and demand: A compenential approach Using a prospective sample of older adults. Emotion 6: 450-458.
 • Malecki CK, Demaray MK (2006) Social support as a buffer in the relationship between socioeconomic status and academic performance. School Psychol Quart 21: 375-395.
 • Meeus W (1993) Occupational identity development, school performance, and social support in adolescence: Findings of a Dutch study. Adolescence 28: 809-818.
 • Osseiran-Waines N, Almacian S (1994) Types of social support: relation to stress and acedemic achievement among prospective teachers. Can J Behav Sci 26:1-20.
 • Özgüven HD, Soykan Ç, Haran S ve ark. (2004) İntihar girişimlerinde depresyon ve kaygı belirtilerinin yanı sıra problem çözme becerileri ve algılanan sosyal desteğin önemi. Türk Psikoloji Dergisi 18:1-15.
 • Pekel FO, Kaya E, Demir Y (2007) Farklı lise öğrencilerinin ozon tabakasına ilişkin düşüncelerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi 15: 169-174.
 • Ratella CF, Larose S, Guay F ve ark. (2005) Perceptions of parental involvement and support as predictors of college students’ persistence ın a science curriculum. J Fam Psychol 19: 286-293.
 • Scarpa A, Haden SC (2006) Community violence victimization and aggressive behavior:the moderating effects of coping and social support. Aggressive Behav 32 : 502-515.
 • Schmidt TJ, Klessig JL, Pufahl TM ve ark. (2006) The provision of emotional support to men and women. Midwestern Psychological Association, Convention Presentation.
 • Steese S, Dollette M, Phillips W ve ark. (2006) Understanding girls' circle as an intervention on perceived social support body image self-efficacy locus of control and self-esteem. Adolescence 41: 55-74.
 • Uchino B, Cacioppo J, Kiecolt-Glaser J (1996) The Relationship between social support and physiological processes a review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health. Psychol Bull 119: 488-531.
 • Unger DG, Mcleod LE, Brown MB ve ark. (2000) The Role of family support in interparental confilict and adolescent academic achievement. J Child Fam Stud 9:191-202.
 • Wentworth R, Parks C (2006) Social support and self esteem: contributing factors in community involvement. Midwestern Psychological Association, Convention Presentation.
 • Wentzel KR (1998) Social relationships and motivation in middle school: the role of parents, teachers, and peers. J Educ Psychol 90: 202-209.
 • Wilson S, Washington LA, Engel JM ve ark. (2006) Perceived social support. psychological adjustment and functional ability in youths with physical disabilities. Rehab Psychol 51: 322-330.
 • Yıldırım İ (2000) Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18: 167–176.
 • Yıldırım İ, Ergene T (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25: 224-234.
 • Yıldırım İ (2004) Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı, gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27: 241-250.
 • Yıldırım İ (2006) Anne-Baba desteği ve başarı, anne babalar çocuklarına nasıl destek olabilirler . Anı Yayınları, s:45.
 • Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG ve ark. (1988) The multidimensional scale of perceived social support. J Person Assess 52: 30-41.
APA kapikiran s, ÖZGÜNGÖR S (2009). Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. , 21 - 30.
Chicago kapikiran sahin,ÖZGÜNGÖR Sevgi Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. (2009): 21 - 30.
MLA kapikiran sahin,ÖZGÜNGÖR Sevgi Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. , 2009, ss.21 - 30.
AMA kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. . 2009; 21 - 30.
Vancouver kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. . 2009; 21 - 30.
IEEE kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S "Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri." , ss.21 - 30, 2009.
ISNAD kapikiran, sahin - ÖZGÜNGÖR, Sevgi. "Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri". (2009), 21-30.
APA kapikiran s, ÖZGÜNGÖR S (2009). Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1), 21 - 30.
Chicago kapikiran sahin,ÖZGÜNGÖR Sevgi Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16, no.1 (2009): 21 - 30.
MLA kapikiran sahin,ÖZGÜNGÖR Sevgi Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.16, no.1, 2009, ss.21 - 30.
AMA kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2009; 16(1): 21 - 30.
Vancouver kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2009; 16(1): 21 - 30.
IEEE kapikiran s,ÖZGÜNGÖR S "Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16, ss.21 - 30, 2009.
ISNAD kapikiran, sahin - ÖZGÜNGÖR, Sevgi. "Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16/1 (2009), 21-30.