Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 90 Metin Dili: Türkçe

Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

Öz:
Bu araştırma, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören öğretmen adayları ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümünde tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını incelemektedir. Araştırmada adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla t testi ve tutumlarının bağlı bulundukları anabilim dalına göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumları ile mesleği tercih etmelerindeki sebepler arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla ise nitel araştırma tekniklerinden açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında cinsiyete yönelik anlamlı bir farklılık görülmediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, adayların mesleğe ilişkin tutumları ile bağlı bulundukları anabilim dalı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. OFMA Eğitimi bölümünde öğrenim gören adayların Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.nda öğrenim gören adaylara oranla bu mesleği daha bilinçli tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime: öğretmenlik fen eğitimi fen öğretmenleri fen dersleri matematik eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutum öğretmen tutumları ilk öğretim fen tutumları öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HACIÖMEROĞLU G, ŞAHİN TAŞKIN Ç (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. , 77 - 90.
Chicago HACIÖMEROĞLU Güney,ŞAHİN TAŞKIN Çiğdem Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. (2010): 77 - 90.
MLA HACIÖMEROĞLU Güney,ŞAHİN TAŞKIN Çiğdem Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. , 2010, ss.77 - 90.
AMA HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. . 2010; 77 - 90.
Vancouver HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. . 2010; 77 - 90.
IEEE HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç "Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları." , ss.77 - 90, 2010.
ISNAD HACIÖMEROĞLU, Güney - ŞAHİN TAŞKIN, Çiğdem. "Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları". (2010), 77-90.
APA HACIÖMEROĞLU G, ŞAHİN TAŞKIN Ç (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77 - 90.
Chicago HACIÖMEROĞLU Güney,ŞAHİN TAŞKIN Çiğdem Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11, no.1 (2010): 77 - 90.
MLA HACIÖMEROĞLU Güney,ŞAHİN TAŞKIN Çiğdem Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 2010, ss.77 - 90.
AMA HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 77 - 90.
Vancouver HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 77 - 90.
IEEE HACIÖMEROĞLU G,ŞAHİN TAŞKIN Ç "Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ss.77 - 90, 2010.
ISNAD HACIÖMEROĞLU, Güney - ŞAHİN TAŞKIN, Çiğdem. "Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11/1 (2010), 77-90.