Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 207 - 221 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, fakülte-okul işbirliği programı çerçevesinde, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının okullarda öğretmenlik uygulaması sırasında elde ettikleri deneyim ve değerlendirmeleri ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak 47 matematik öğretmen adayına sömestrin sonunda öğretmenlik uygulaması üzerine deneyimlerini yansıtmaları için bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmen adayların bu soruya verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları matematik öğretmen adaylarının uygulama için yeteri kadar fırsat bulamadıklarını, yapılan uygulamalarla ilgili dönüt alamadıklarını ve öğrendikleri temel matematik derslerini okul matematiği ile ilişkilendiremediklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan ise aldıkları öğretmenlik meslek derslerinden uygulama sırasında çok faydalandıklarını, kendilerini gerçekten sınıfın öğretmeni gibi hissettiklerini ve okul/sınıf ortamını ve öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baştürk, S. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersiyle İlgili Deneyimleri Makale 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Beck, C., & Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29(2), 81–98.
 • Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.
 • Brooks, V. (2006). A 'quiet revolution'? The impact of Training Schools on initial teacher training partnerships. Journal of Education for Teaching, 32(4), 379–393.
 • Brooks, V., & Sikes, P. (1997). The good mentor guide: initial teacher education in secondary schools. London: Open University Press.
 • Bulut, S., & Demircioğlu, H. (2000). Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması deneyimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 194-200.
 • Burton, D. (1998). The changing role of the university tutor within school-based initial teacher education: issues of role contingency and complementarity within a secondary partnership scheme. Journal of Education for Teaching, 24(2), 129–146.
 • Çetintaş, B., & Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 75-84.
 • Genç, A., Sarıçam, C., & Bakır, N. (2001). Alman dili eğitimi anabilim dallarında okul deneyimi I dersinin uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 41-51.
 • Güzel, H. & Cerit, N. (2006). Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. Makale VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Güzel, H., & Oral, I. (2006). S.U. Eğitim fakültesi OFMAE bolumu öğrencilerinin okul deneyimi üzerine bir araştırma. Makale VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • İstanbul Politikalar Merkezi (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu. İstanbul: Sabancı üniversitesi.
 • Köroğlu, H., Başer, N., & Güneş, Y. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newburry Park, CA: Sage.
 • Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Monk, M., & Dillon, J. (1995). Learning to teach science: activities for student teachers and mentors. London: Falmer press.
 • Tebliğler Dergisi (1998, Temmuz). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu (1998a). Aday Öğretmen Kılavuzu. [Online] Retrieved on 15-April-2008, at URL: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/aday_ogretmen/adayogr.html.
 • Yükseköğretim Kurulu (1998b). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: Öğretmen Eğitimi dizisi.
 • Yükseköğretim Kurulu (1998c). YÖK Dünya Bankası Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.
 • Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Anakara: Öğretmen Eğitimi dizisi.
APA ERASLAN A (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207 - 221.
Chicago ERASLAN Ali İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3, no.1 (2009): 207 - 221.
MLA ERASLAN Ali İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, 2009, ss.207 - 221.
AMA ERASLAN A İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 207 - 221.
Vancouver ERASLAN A İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 207 - 221.
IEEE ERASLAN A "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, ss.207 - 221, 2009.
ISNAD ERASLAN, Ali. "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 'öğretmenlik uygulaması' üzerine görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3/1 (2009), 207-221.