Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 226 - 227 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye’de TIMSS 2007 anketini yanıtlayan, 143 okuldan 4476 öğrencinin, matematik derslerinde yapılan etkinliklerle ilgili cevapları arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Analizler sonucu elde edilen sınıf içi varyans oranlarının yüksekliği, aynı sınıfta bulunan öğrencilerin, sınıf içinde yaptıkları etkinliklerin sıklığı ile ilgili cevapları arasında tutarsızlıklar olduğunu göstermiştir. Öğrenci cevaplarındaki farklılığın kaynağı olarak, öğrenci başarı düzeyi ve sorulardaki muğlak ifadeler tespit edilmiştir; matematik başarısı farklı öğrencilerin sınıf içinde yapılan etkinliklerin sıklığıyla ilgili cevapları da farklılık göstermektedir. Ayrıca, daha açık ve daha az yorum gerektiren sorularda cevaplar arası uyum daha yüksek çıkmaktadır. Sınıf içinde grup çalışması yapılma sıklığı ile öğrencilerin verdikleri cevaplardaki varyans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Maddelerden elde edilen faktör puanlarının kullanılması da öğrenci cevaplarındaki tutarlılığı yeterince artırmamıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle anketlerde soru yazımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Inconsistent student responses in TIMSS questionnaire items on mathematics lessons

Öz:
This study investigated consistency among Turkish students’ responses to TIMSS 2007 questionnaire items on frequency of certain activities in mathematics classrooms. In Turkey, 4476 students from 143 schools participated in the study. Analyses have revealed the existence of inconsistencies in student responses as indicated by high proportion of within-class variance components. That is, students in same class specified fluctuating frequencies to certain classroom activities, showing that some factors had an affect on perception of individuals. Further analyses showed that students at different levels of mathematics achievement reported differently on frequency of classroom activities, and precise items were answered more consistently compared to items containing vague terms. Using factor scores instead of individual item responses contributed consistency of responses within classes but only to a small extent. Based on the findings, this study also provided implications for questionnaire design.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyüz, G. (2006). Türkiye ve Avrupa birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerinin matematik başarısına etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 5 (2), 61-74.
 • Foy, P., Galia, J., & Li, I. (2008). TIMSS 2007 sample design. In J.F. Olson, M.O.Martin, & I.V.S. Mullis (Eds.), TIMSS 2007 Technical Report (pp.77-92). TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Hambleton, R. K. (1994). Guidelines for adapting educational and psychological tests: a progress report. European Journal of Psychological Assessment, 10, 229–244.
 • Hastedt, D. (2006). Inconsistent student responses to questions related to their mathematics lessons. In Howie, S.J. & Plomp, T. (Eds.), Context of Learning Mathematics and Science. (pp. 51-69). Routledge Taylor & Francis Group, London and Newyork.
 • Joncas, M. (2008). TIMSS 2007 sample design. In J.F. Olson, M.O.Martin, & I.V.S. Mullis (Eds.), TIMSS 2007 Technical Report (pp.77-92). TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Kerr, A.W., Hall, H.K., & Kozub, S.A. (2002). Doing statistics with SPSS. Sage Publications, London.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddok, G.J., O’ Sullivan, C.Y., Arora, A., & Erberber, E. (2005). TIMSS 2007 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Nolen, S.B. (2003). Learning environment, motivation, and achievement in high school science. Journal of Research in Science Teaching, 40 (4), 347-368.
 • Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London and Newyork, Continuum.
 • Papanastasiou, E.C., Zembylas, M., & Vrasidas, C. (2005). An examination of the PISA database to explore the relationship between computer use and science achievement. Educational Research and Evaluation, 11 (6), 529-543.
 • Searle, S.R., Casella, G., & McCulloch, C.E. (2006). Variance components. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Trautwein, U. (2007). The homework-achievement relation reconsidered: Differentiating homework time, homework frequency, and homework effort. Learning and Instruction, 17,372-388.
APA YILDIRIM H, YILDIRIM S (2009). TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. , 226 - 227.
Chicago YILDIRIM Hüseyin H.,YILDIRIM Selda TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. (2009): 226 - 227.
MLA YILDIRIM Hüseyin H.,YILDIRIM Selda TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. , 2009, ss.226 - 227.
AMA YILDIRIM H,YILDIRIM S TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. . 2009; 226 - 227.
Vancouver YILDIRIM H,YILDIRIM S TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. . 2009; 226 - 227.
IEEE YILDIRIM H,YILDIRIM S "TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları." , ss.226 - 227, 2009.
ISNAD YILDIRIM, Hüseyin H. - YILDIRIM, Selda. "TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları". (2009), 226-227.
APA YILDIRIM H, YILDIRIM S (2009). TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 226 - 227.
Chicago YILDIRIM Hüseyin H.,YILDIRIM Selda TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3, no.2 (2009): 226 - 227.
MLA YILDIRIM Hüseyin H.,YILDIRIM Selda TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.3, no.2, 2009, ss.226 - 227.
AMA YILDIRIM H,YILDIRIM S TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(2): 226 - 227.
Vancouver YILDIRIM H,YILDIRIM S TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(2): 226 - 227.
IEEE YILDIRIM H,YILDIRIM S "TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3, ss.226 - 227, 2009.
ISNAD YILDIRIM, Hüseyin H. - YILDIRIM, Selda. "TIMSS anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3/2 (2009), 226-227.