Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 3 *dublicate*-18281 Sayfa Aralığı: 651 - 665 Metin Dili: Türkçe

Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi

Öz:
Bu araştırma metindilbilimsel veriler ile içeriklendirilmiş olan bilişsel süreç modelinin, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine bir etkisinin olup olmadığını incelemek üzere yapılmıştır. Bu deneysel nitelikli çalışmanın uygulaması, 2007-2008 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılında, Halil Naci Mıhçıoğlu İÖO'da, toplam 27 saatlik zaman dilimi içerisinde yapılmıştır. Bu çalışmada yazma becerilerinin gelişimi sadece kısa deneme türünde açıklayıcı metin ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin açıklayıcı metin üretimi içerik oluşturma, tutarlılık, sözcük kullanımı, tümce kuruluşu ve mekanik özellikler temelinde incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular göstermektedir ki bilişsel süreç yaklaşımına göre hazırlanan öğretim programı, geleneksel yaklaşıma göre, öğrencilerin daha nitelikli yazılı metinler üretebilmelerini sağlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Venedik Komisyonu

Öz:
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, F. M. (1998). The Effects of the Process Aproach to Teaching Writing on Turkish Students' Writing Skills and Overall Language Proficiency in EFL. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
 • Aksan, Y. ve Çakır, Ö. (1997). İlkokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinsellik Ölçütleri ve Metin Konusu Oluşumu Açısından Değerlendirilmesi XI. Dilbilim Kurultayı, Hz. Deniz Zeyrek, Şükriye Ruhi, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.
 • Brand, A. G. (1989). The Psychology of Writing: The Affective Experience New York: Greenwood Press.
 • Beaugrande, R. A.; Dressler W. U. (1981). introduction to Text Linguistic. Longman, London and New York.
 • Berkenkotter, C. (1988). Decisions and Revision: The Planning Strategies of a Publishing Writer. In
 • G. T. Edward & P. J. Corbett. The WritingTeachers Sourcebook. Oxford Universty Press.
 • Cho, Y. (2003). Assessing Writing: Are we Bound by Only One Method? Assessing Writing, 8, 165-191.
 • Enginarlar, H. (1994). Öğrenci Kompozisyonlarında Bağdaşıklık Sorunları ve Paragraf Yapısı. Çağdaş Türk Dili, 77-78, 3436.
 • Flower, L. & Hayes J. R. (1981). A Cognitive Process Theory of Writing. College Composition and Communitation, 32, 365387.
 • Gebrhard, R. C. (1983). Writing Processes, Revision and Rhetorical Problems: A Note on Three Recent Articles. College Composition and Communication, 34, 294-296.
 • Hamilton, A. C. (1992). Performance Assessment of Personal Correspondence on The Development of Written Language Use and Functions in Traditional and Process Writing Second-Grade Classrooms Ph.D., The University of Alabama at Birmingham.
 • Hopkins, C. (2002). Improving Tenth-Grade Students Five Paragraph Essay Writing Skills Using Various Writing Strategies Guided Assignments and Portfolios for Growth. ED 471 633.
 • Huber, E. ve Uzun, L. (2001). Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi. İçinde Dilbilim Araştırmaları (haz.) Serkan Şener, BÜ Yayınevi.
 • Kavcar, C. (1983). Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, Ankara: AÜEBF Yay.
 • La Paz, S. & Graham, S. (2002). Explicitly Teaching Strategies, Skills, and Knowledge: Writing Instruction in Middle School Classrooms. Journal of Educational Psychology , 94, 687-698.
 • Özçelik, D. Ali (1998). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Pressley, M. & Harris R. K. (2006). Cognitive Strategies Instruction: From Basic Research to Classroom Instruction. In Patrica A. A., Philip H. W. (Eds.) Handbook of Educational Psychology. New York: Routledge.
 • Ruhi, Ş. (1994). İlköğretim Öğrenci Kompozisyonlarındaki Bağdaşıklık Sorunları. Çağdaş Türk Dili, 77-78, 24-26.
 • Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing. OUP: New York.
 • Scannella, A. M.(1992). A Writing-As-Process Model As A Means for Improving Composition in The High School, Educat. D. Rutgers The State University of New Jersey-New Brunswick.
 • Ün, K. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • van Dijk, T.A & Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. New York: AP.
 • Weigle, S. C. (2002). Assessing Writing. Cambridge University Press.
 • Witte, P. S. & Cherry, R. D. (1986). Writting Process and Written Products in Composition Research. In C. R. Cooper & S. Greenbaum (Ed.) Studying Writing: Linguistic Approaches Sage Publication.
 • Zamel, V. (1983). The Composing Process of Advanced ESL Students: Six Case Studies. TESOL QUARTERLY, 17, 165-187.
APA ÜLPER H, KIRBAŞ CANİKOĞLU S, UZUN L (2009). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. , 651 - 665.
Chicago ÜLPER Hakan,KIRBAŞ CANİKOĞLU Seher,UZUN Leyla Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. (2009): 651 - 665.
MLA ÜLPER Hakan,KIRBAŞ CANİKOĞLU Seher,UZUN Leyla Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. , 2009, ss.651 - 665.
AMA ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. . 2009; 651 - 665.
Vancouver ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. . 2009; 651 - 665.
IEEE ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L "Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi." , ss.651 - 665, 2009.
ISNAD ÜLPER, Hakan vd. "Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi". (2009), 651-665.
APA ÜLPER H, KIRBAŞ CANİKOĞLU S, UZUN L (2009). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 0(3 *dublicate*-18281), 651 - 665.
Chicago ÜLPER Hakan,KIRBAŞ CANİKOĞLU Seher,UZUN Leyla Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online (elektronik) 0, no.3 *dublicate*-18281 (2009): 651 - 665.
MLA ÜLPER Hakan,KIRBAŞ CANİKOĞLU Seher,UZUN Leyla Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online (elektronik), vol.0, no.3 *dublicate*-18281, 2009, ss.651 - 665.
AMA ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 0(3 *dublicate*-18281): 651 - 665.
Vancouver ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2009; 0(3 *dublicate*-18281): 651 - 665.
IEEE ÜLPER H,KIRBAŞ CANİKOĞLU S,UZUN L "Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi." İlköğretim Online (elektronik), 0, ss.651 - 665, 2009.
ISNAD ÜLPER, Hakan vd. "Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi". İlköğretim Online (elektronik) 3 *dublicate*-18281 (2009), 651-665.