Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 361 - 378 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak araştırma nitel araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmış, cinsiyet, sınıf ve not ortalaması gibi değişkenler açısından çeşitlenmeye çalışılan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenin gören 20 öğrenci araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının bilginin genel olarak yaşantılarla ve çabayla elde edildiğini, bir gereksinim olduğunu ve zihinsel süreçlerle ilişkili bir kavram olarak nitelendirdikleri, öğrenmeyi sosyal çevrede yaşantılarla gerçekleşen, çaba gerektiren ve zaman alan bir süreç olarak açıkladıkları ve öğrenmede motivasyon, özgüven gibi kişisel niteliklerin de etkili olduğunu düşündükleri bulunmuştur. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbiligilerine ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında bilgiyi ve öğrenmeyi çevredeki yaşantılarla ilişkilendirerek açıklayan öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullandıkları ve kimi öğrencilerin ise kendi öğrenmelerini izledikleri yönünde sonuçlara da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Brownlee, J. (2003). Paradigm shifts in pre-service teacher education students: case studies of changes in epistemological beliefs. Australian Journal of Educational&Developmental Psychology, 3, 1-6.
 • Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education, 6 (2), 247-268.
 • Cano, F. (2005) Epistemological beliefs and approaches to learning: their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.
 • Chai, C. S., Khine, M. S. & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: a survey among pre- service teachers in Singapore. Educational Media International, 13 (4), 285- 298.
 • Cheng, M. M. H., Chan, K- W., Tang, S. Y. F. & Cheng, A. Y. N. (2008). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 1-9. (Article in press).
 • Clarebout G., Alan, J., Luyten, L. & Bamps, H. (2001). Assessing epistemological beliefs: Schommer's questionnaire revisited. Educational Research and Evaluation, 7 (1), 53-77.
 • Dahl, T. I., Bals, M. & Turi, A. L. (2005). Are students' beliefs about knowledge and learning associated with their reported use of learning strategies. British Journal of Educational Psychology, 75, 257-273.
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230 -249.
 • Drmrod, J. E. (1990). Human learning. New York: Macmillan Company.
 • Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational psychology: Classroom connections. New York: Macmillan.
 • Fisher, A. & Rush, L. (2008). Conceptions of learning and pedagogy: developing trainee teachers'epistemological understandings. Curriculum Journal, 19 (3), 227-238.
 • Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application (3rd.Ed.). London: Merrill Publishing Company.
 • Gürkan T. & E. Gökçe. (2000). Türkiye 'de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim. Ankara.
 • Hacker, D. J. & Dunlosky, J. (2003). Not all metacogniton is created equal. New Directions for Teaching and Learning, 95, 73-79.
 • Hofer, B.K. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353-83.
 • Huitt, W. (1997). Metacognition. Educational psychology interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.
 • Kavak, Y. (1997). Dünya da ve Türkiye 'de İlköğretim. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Miles, M. B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks, CA: Sage Pub.
 • Perry, W. G. (1981). Cognitive and ethical growth: the making of meaning. In A. W. Chickering (Ed.), The modern American college. San Francisco: Jossey-Boss, 76-116.
 • Schommer, M. A. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, (3), 498-504.
 • Sternberg, R. J. (1988). Intelligence applied. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
APA GÜVEN M, BELET Ş (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. , 361 - 378.
Chicago GÜVEN Meral,BELET Ş. Dilek Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. (2010): 361 - 378.
MLA GÜVEN Meral,BELET Ş. Dilek Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. , 2010, ss.361 - 378.
AMA GÜVEN M,BELET Ş Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. . 2010; 361 - 378.
Vancouver GÜVEN M,BELET Ş Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. . 2010; 361 - 378.
IEEE GÜVEN M,BELET Ş "Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri." , ss.361 - 378, 2010.
ISNAD GÜVEN, Meral - BELET, Ş. Dilek. "Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri". (2010), 361-378.
APA GÜVEN M, BELET Ş (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), 9(1), 361 - 378.
Chicago GÜVEN Meral,BELET Ş. Dilek Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online (elektronik) 9, no.1 (2010): 361 - 378.
MLA GÜVEN Meral,BELET Ş. Dilek Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.1, 2010, ss.361 - 378.
AMA GÜVEN M,BELET Ş Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(1): 361 - 378.
Vancouver GÜVEN M,BELET Ş Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online (elektronik). 2010; 9(1): 361 - 378.
IEEE GÜVEN M,BELET Ş "Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri." İlköğretim Online (elektronik), 9, ss.361 - 378, 2010.
ISNAD GÜVEN, Meral - BELET, Ş. Dilek. "Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve bilişbilgilerine ilişkin görüşleri". İlköğretim Online (elektronik) 9/1 (2010), 361-378.