Yıl: 2009 Cilt: 49 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 92 - 101 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği

Öz:
Dünyada her yıl 4 milyon diyare atağı oluşmakta ve tüm ölümlerin %5’ine neden olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı ölümlerinde ilk sırayı diyare almaktadır. Probiyotikler belirli miktarlarda alındığında konağın sağlığında olumlu etkilere neden olan canlı mikroorganizmalardır. S. boulardii, enteropatojenlere karşı etkin olduğu düşünülen bir nonpatojen probiyotikdir. S. boulardii’nin antibiyotikle ilişkili diyarenin önlenmesindeki etkinliği konusunda pek çok çalışma mevcuttur. Çocukluk çağı akut diyaresindeki etkileri konusunda yapılan çalışmalar sayıca azdır. Bu çalışmada, çocukluk çağı akut diyaresinde S.boulardii’nin etkinliği araş- tırılarak literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Kliniğimize akut diyare belirtileriyle getirilen 13 ay – 13 yaş arasındaki 55 olgunun (5,56 ± 2,93 yaş), rastlantısal olarak 29 ‘una S. boulardii (Reflor) günde tek doz olarak 250 mg saşe verildi. 26 olgu ise herhangi bir probiyotik preparatı verilmeksizin izleme alındı. 1, 3, 7, 14. günlerde dışkı sayısı kaydedildi. Dışkı sayısındaki azalma miktarı ilk güne göre S. boulardii kullanılan grupta 1. günde azalma sayısı 3,27 ± 2,77, 3. günde 4,89 ± 4,78, 7. günde 6,79 ± 3,48 bulundu. Kontrol grubunda 1. günde ilk güne göre azalma 1,38 ± 1,69, 3. günde 2,27 ± 1,68, 7. günde 4,69 ± 1,64 tespit edildi. Her iki grup karşılaştırıldığında dışkı sayısındaki azalma hızı açısından S. boulardii grubunda belirgin fark saptandı (sırasıyla p=0,001, p=0,001, p=0,006).S. boulardii’nin akut ishaldeki etkinliğine ilişkin olumlu sonuçlar, çocuk olgularda erişkinlere göre daha belirgindir. Ancak bugüne kadar yapılmış çalışmaların sayı ve içerikleri değerlendirildiğinde küresel bir tedavi şeması olarak önerilmesi için kanıtlar yeterli değildir. Çok merkezli, çift kör plasebo kontrollü geniş serileri içeren ileri araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Pediatri

Effectiveness of saccharomyces boulardii in childhood acute diarrhea

Öz:
Four million diarrhea attacks occur every year in the world, which is the cause of death for the 5 % of all deaths. Especially in the developing countries diarrhea is the leading cause of death for children. Probiotics are living microorganisms that have positive effects of the health of the host when consumed in certain amounts. S. boulardii is a nonpathogenic probiotic that is effective against enteropathogens. There are many studies that investigate the effectiveness S. boulardii in diarrhea caused by the use of antibiotics. Yet there are limited numbers of studies that investigate its effectiveness in childhood acute diarrhea. In this study we aimed to find out the effectiveness of S. boulardii in the acute diarrhea of childhood. S. boulardii (Reflor, 250 mg safle) once a day is prescribed to 29 children out of 55 (5.56 ± 2.93) who appliedto our clinic for having acute diarrhea. 26 children are to observed without a probiotic treatment. Numbers of defecations were recorded on the day 1, 3, 7 and 14. The decrease in the number of defecations is 3.27 ± 2.77 on the day 1, 4.89 ± 4,78 on the day 3, and 6.79 ± 3.48 on the day 7 in S. boulardii group. The decrease in the number of defecations is 1.38 ± 1.69 on day 1, 2.27 ± 1.68 on day 3 and 4.69 ± 1.64 on day 7 in the control group. When the two group are compared a significant difference was detected (p=0.001, p=0.001, p=0.006, respectively) with respect to the decrease in number of defecation in favor of S. boulardii group. Positive results were prominent for the effectiveness of S. boulardii in acute diarrhea of childhood than adults. Yet when the number and the content of the studies in this context are analyzed it is seen that evidence suggesting for the use of S. boulardii as a worldwide treatment procedure is not sufficient. Doubleblind, placebo controlled multiple center studies are needed for further investigations.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aureli P, Franciosa G. Interactions between novel micro-organisms and intestinal flora. Digest Liver Dis 2002;34(Suppl 2):29-33.
 • 2. Bezirtoglu E. The intestinal microflora during the first weeks of life. Anaerobe1997;3:173-177.
 • 3. Heller F, Duchmann R. Intestinal flora and mucosal immune responses. Int J Med Microbiol 2003;293:77-86.
 • 4. Torun MM, Bahar H, Gür E, Taştan Y, Alikaifoğlu M, Arvas A. Anaerobic fecal flora in healthy breast-fed Turkish babies born by different methods. Anaerobe 2002;8:63-67.
 • 5. Holzapfel WH, Schillinger U. Introduction to pre- and probiotics. Food Res Int 2002; 35: 109-11.
 • 6. Elmer GW. Probiotics: "living drugs". Am J Health Syst Pharm 2001; 58: 1101-1109.
 • 7. Amital H, Gilburd B. Shoenfeld Y. Intelligent nutrition: health-promoting mechanisms of probiotics. Isr Med Assoc J 2003; 5: 812-813 x7
 • 8. Bengmark S. Pre-, pro- and synbiotics. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2001; 4: 571-579.
 • 9. Berg RD. Probiotics, prebiotics or 'conbiotics’ Trends Microbiol 1998; 6: 89-92. x9
 • 10. Gill HS, Probiotics to enhance anti-infective defences in the gastrointestinal tract. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2003; 17: 755-773.
 • 11. Kopp-Hoolihan L. Prophylactic and therapeutic uses of probiotics: a review. J Am Diet Assoc 2001: 101:229-238.
 • 12. Kurugöl Z, Koturoğlu G. Effcets of Saccharomyces boulardii in children with acute diarrhoea. Acta Pediatr 2005; 94(1): 44-7.
 • 13. Guandalini S. Probiotics for chilren use in diarrhea. J Clin Gastroenterol 2006; 40(3): 244-8.
 • 14. Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficiacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a metaanalysis opf masked, randomized, placebo controlled trials. Lancet Infect Dis 2006; 6(6): 374-82.
 • 15. Billoo AG, Memon MA, Khaskheli SA, Murtaza G, Iqbal K, Saeed Shekhani M, Siddiki AQ. Role of probiotic (Saccharomyces boulardii) in management and prevention of diarrhoea. World J Gastro- enterol 2006; 12(28): 2557-60.
 • 16. Szajewska H, Skorka A, Dilag M. Meta-analysis: Saccharomyces boulardii for treating acute diarrehoea in children. Aliment Phar- macol Ther 2007; 25(3): 257-64.
APA Nuhoglu C, PAÇAL Y, KARATOPRAK N, Akıcı N, CERAN Ö (2009). Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. , 92 - 101.
Chicago Nuhoglu Cagatay,PAÇAL Yakup,KARATOPRAK Nihal,Akıcı Narin,CERAN Ömer Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. (2009): 92 - 101.
MLA Nuhoglu Cagatay,PAÇAL Yakup,KARATOPRAK Nihal,Akıcı Narin,CERAN Ömer Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. , 2009, ss.92 - 101.
AMA Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. . 2009; 92 - 101.
Vancouver Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. . 2009; 92 - 101.
IEEE Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö "Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği." , ss.92 - 101, 2009.
ISNAD Nuhoglu, Cagatay vd. "Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği". (2009), 92-101.
APA Nuhoglu C, PAÇAL Y, KARATOPRAK N, Akıcı N, CERAN Ö (2009). Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49(2), 92 - 101.
Chicago Nuhoglu Cagatay,PAÇAL Yakup,KARATOPRAK Nihal,Akıcı Narin,CERAN Ömer Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 49, no.2 (2009): 92 - 101.
MLA Nuhoglu Cagatay,PAÇAL Yakup,KARATOPRAK Nihal,Akıcı Narin,CERAN Ömer Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.2, 2009, ss.92 - 101.
AMA Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2009; 49(2): 92 - 101.
Vancouver Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2009; 49(2): 92 - 101.
IEEE Nuhoglu C,PAÇAL Y,KARATOPRAK N,Akıcı N,CERAN Ö "Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49, ss.92 - 101, 2009.
ISNAD Nuhoglu, Cagatay vd. "Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 49/2 (2009), 92-101.