Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 10 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi

Öz:
Bu çalışma, 2006 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama hastanesinde yatan, diyabet tanısı olan ve çalışmayı kabul eden 97 hasta ile uyku kalitesi düzeyini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler “Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu” ve “Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)” kullanarak toplanmıştır. Veriler, SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan hastaların %67’sini kadınlar (65), %33’ ünü erkekler (32) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hastaların %34’ü uykularını kötü olarak nitelemişlerdir. Tüm yaş gruplarında PUKİ puan ortalaması beşten büyüktür ve diyabetli kadın hastaların PUKİ’den aldıkları puanların ortalaması (6.72 ± 2.80), erkek hastaların aldıkları ortalama puandan yüksektir (5.66 ± 2.39). Sonuç olarak bu çalışmada, diyabet hastalarının uyku kalitesi seviyesinin düşük olduğu saptanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre diyabet ve uyku kalitesi arasında önemli bir ilişki olduğu ve bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımına ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik

The determination of the quality of sleep of the patients with diabetes mellitus

Öz:
The descriptive study done in order to determine the levels of the sleep qualiy with participated 97 patients who accepted to take part and treated for diabetes disease in Adnan Menderes University Hospital in 2006. Data were collected by using “Descriptive Characteristic Questionnaire” and “Pittsburg Sleep Quality Invantory”. Data processing was performed by means of the Statical Package for the Social Sciences (SPSS).67% of the patients were women (65), 33% of the patients were men. 34% of the patients had poor sleep. PUKI point avarages of the patients were found higher than 5 in all of the age groups. PUKI point avarages of the women with diabetes (6.72±2.80) were higher than the point avarages of the men with diabetes (6.72±2.80).The sleep quality of the patients with diabetes were observed in law rates. It is significant relationship between Diabetes and the sleep quality, indicating the need for individualized supportive nursing care.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ……… AASM: Improve your sleep and reduce your riskof diabetes. http://www.medicalnewstoday.com/articles/84942.php (Erişim tarihi: 02/11/2007).
 • Ağargün MY, Kara H, Anlar O (1996) Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 7: 107-15.
 • Baldwin CM, Grifftith KA, Nieto FJ et al. (2001). The association of sleep-disordered breathing and sleep symptoms with quality of life in the sleep hearth study. Sleep 24(1): 96-105.
 • Björkelund C, Carlson DB, Lapidus L et al. (2005). Sleep disturbances in midlife unrelated to 32-year diabetes ıncidence. Diabetes Care 28(11): 2739-2744.
 • Einhorn D, Stewart DA, Erman MK et al. (2007). Prevalence apnea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocrin Practice 13(4): 355-362.
 • Fidan F, Ünlü M, Sezer M ve ark. (2005). Obstrüktif uyku apne sendromu ile anksiyete ve depresyon arasındaki ilişki. Toraks Dergisi 17(2): 125-129.
 • Fiorentini A, Valente R, Perciaccante A et al. (2007). Sleep’s quality disorders in patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus. International Journal of Cardiology 8(2): 8114.
 • Hayashino Y, Fukuhara S, Suzukamo Y et al. (2007). Relation between sleep quality and quantity, quality of life, and risk of developing diabetes in healthy workers in japan: the high – risk and population strategy for occupational health promotion study. BMC Public Health 7: 129.
 • Lopes LA, Lins CM, Adeodato VG et al. (2005). Restless legs syndrome and quality of sleep in type 2 diabetes. Diabetes Care 28(11): 2633-2636.
 • Mallon L, Broman JE, Hetta J (2005). High ıncidence of diabetes in men with sleep complaints or short sleep duration. Diabetes Care 28(1): 2762-2767.
 • Oleni M, Johansson P, Fridlund B (2003). Nursing care at nigtht: an evaluation using the night nursing care ınstrument. Journal of Advanced Nursing 47(1): 25-32.
 • Öztürk M (2003). Hastanede yatan yetişkin hastaların uygu gereksinimlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adana.
 • Potter PA, Perry AG (2005). Fundementals of Nursing, , 6th edition, Elsevier mosby, St. Louis pp:1198-1227.
 • Schelle J, Ouslander J, Simmons S et al. (1993). The Nigth-time environment, ıncontinence care and sleep disruption in nursing homes. Journal of the American Geriatrics Society 41: 910-914.
 • Southwell MT, Wistow G (1995). Sleep in hospitals at nigth: are patients’ needs being met. Journal of Advanced Nursing 21: 1101-1109.
 • Spiegel K, Knutson K, Leproult R et al. (2005). Sleep loss: a novel risk factor for ınsulin resistance and type 2 diabetes. Journal of Applied Physilogy 98: 2008-2019.
 • Sridhar GR, Madhu K (1994). Prevalence of sleep disturbances in diabetes mellitus. Diabetes Research & Clinical Practice 23(3): 183-186.
 • Uran G (2001). Kırsal kesimde evde ve huzurevlerinde kalan 60 yaş üzeri yaşlılarda pittsburg uyku kalitesi indeksi ile uyku kalitelerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Utkusavaş AF (2003). Obstrüktüf uyku apne sendromlu hastalarda 8 haftalık nokturnal cpap tedavisinin insülin direnci, serum leptin ve lipid konsantrasyonuları üzerine etkisi. Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
 • West SD, Nicall DC, Stradling JR (2006). Prevalence of obstructive sleep apnoea in men with type 2 diabetes. Thorax 61: 945-950.
 • Wilding J (2006). Diabetes and sleep apnoea: a hidden epidemic. Thorax 6: 928-929.
 • Yüksel S, Çölbay M (2007). Tip 1 ve Tip 2 Diyabetli hastaların depresyon ve uyku kalitelerinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı.
APA Güneş Z, KÖRÜKÇÜ Ö, ÖZDEMİR G (2009). Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. , 10 - 17.
Chicago Güneş Zeynep,KÖRÜKÇÜ Öznur,ÖZDEMİR Gonca Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. (2009): 10 - 17.
MLA Güneş Zeynep,KÖRÜKÇÜ Öznur,ÖZDEMİR Gonca Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. , 2009, ss.10 - 17.
AMA Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. . 2009; 10 - 17.
Vancouver Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. . 2009; 10 - 17.
IEEE Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G "Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi." , ss.10 - 17, 2009.
ISNAD Güneş, Zeynep vd. "Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi". (2009), 10-17.
APA Güneş Z, KÖRÜKÇÜ Ö, ÖZDEMİR G (2009). Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 10 - 17.
Chicago Güneş Zeynep,KÖRÜKÇÜ Öznur,ÖZDEMİR Gonca Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12, no.2 (2009): 10 - 17.
MLA Güneş Zeynep,KÖRÜKÇÜ Öznur,ÖZDEMİR Gonca Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, no.2, 2009, ss.10 - 17.
AMA Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(2): 10 - 17.
Vancouver Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(2): 10 - 17.
IEEE Güneş Z,KÖRÜKÇÜ Ö,ÖZDEMİR G "Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, ss.10 - 17, 2009.
ISNAD Güneş, Zeynep vd. "Diyabetli hastalarda uyku kalitesinin belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12/2 (2009), 10-17.