Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 91 Sayfa Aralığı: 45 - 65 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi

Öz:
Etkin piyasalar hipotezine, göre, firmaların kamuya duyurdukları önemli haberlerden yararlanarak, ilgili firmaların hisse senetlerinden anormal getiriler elde etmek yarı kuvvetli etkin bir piyasada mümkün değildir. Bu çalışmanın amacı, firmaların "yatırım kararı" aldıklarına ilişkin duyurularının, ilgili firmaların hisse senedi getirilen üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığının, olay etüdü yöntemiyle ve sektörel bazda ortaya konulmasıdır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, yatırım kararı duyurularının ilgili firmaların hisse senedi getirilerini olumlu yönde etkilediğim ve piyasanın henüz yarı kuvvetli etkin bile olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Measurement of investment decision announcements' effects on stock return: Event study method

Öz:
According to Efficient Market Hypothesis, it is not possible to obtain abnormal returns in semi-strong form efficient markets by using private information announced to public about the firms in the market. The purpose of the study is how the announcement of firm's investment decision would affect stock returns of those firms based on the sectors by event study method. The results indicates that investment decision announcements have positive effect on stock prices of those firms in Istanbul Stock Exchange and our market is not working efficiently even in semi-strong form.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aharony, Joseph ve Swary, Itzhak. (1980)."Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholder's Returns: An Empirical Analysis", Journal of Finance. (1980): 1-12.
 • Başoğlu, U., Ceylan, A. ve Parasız, İlker (2001) Finans-Teori Kuram ve Uygulama. Bursa : Ekin Kitabevi
 • Bekçioğlu, Selim. (1983) Menkul Kıymet Analizi ve Türkiye'deki Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara, Gazi Üniversitesi
 • Bekçioğlu, S., Öztürk, M. ve Kaderli Y., (2004) "Kurulan İşbirliklerin İMKB'ye Kayıtlı İzocam, Çelebi ve Netaş Firmalarının Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Bir Olay Etüdü Denemesi" Muhasebe ve Finansman Dergisi 21 (2004): 43-48
 • Beyazıtlı, E., Kaderli, Y. ve Gürel E., (2008) "Kâr Payı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB'ye Kayıtlı Taş Toprağa
 • Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çelişmesi", Muhasebe ve denetime Bakış Dergisi 26 (2008): 1-16
 • Campbell, John Y., Lo, Andrew W. ve MacKinlay, A. Craig (1997) The Econometrics of Financial Markets, New Jersey: Princeton University Press.
 • Çukur, Sadık ve Eryiğit, Resul. (2006). "Banka Birleşme ve Devralma Olaylarının Borsadaki Etkisi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi. 243 (2006): 96-107.
 • Foster, George (1978). Financial Statement Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Hirt, Geoffrey A. ve Stanley B. Block (2006) Fundamentals of Investment Management. New York: McGraw-Hill/Irwin Publishing
 • Kaderli, Yusuf (2007)."Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirilen Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi" Muhasebe ve Finansman Dergisi. 36 (2007): 144-154
 • Karan, M. Baha, (2001). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara. Gazi Kitabevi.
 • Kıymaz, H., (1996). "Halk İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Performansları", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi. Özel Sayısı (1996)
 • Korkmaz, Turhan ve Ceylan, Ali (2006) Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin Kitabevi ,
 • Kothari, S.P. ve J.B. Warner, (2006). Econometrics of Event Studies, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Elsevier.
 • Lev, Baruch (1974). Financial Statement Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Levy, Haim (1999). Introduction to Investments. Cincinnati: Southwestern Collage Publishing.
 • Rao, Ramesh K.S. (1995). Financial Management: Concept and Application. Cincinnati: Southwestern College Publishing.
 • Şahin, Hüseyin (2004). Yatırım Proje Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
APA kaderli y, DEMİR S (2009). Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. , 45 - 65.
Chicago kaderli yusuf,DEMİR Sezgin Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. (2009): 45 - 65.
MLA kaderli yusuf,DEMİR Sezgin Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. , 2009, ss.45 - 65.
AMA kaderli y,DEMİR S Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. . 2009; 45 - 65.
Vancouver kaderli y,DEMİR S Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. . 2009; 45 - 65.
IEEE kaderli y,DEMİR S "Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi." , ss.45 - 65, 2009.
ISNAD kaderli, yusuf - DEMİR, Sezgin. "Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi". (2009), 45-65.
APA kaderli y, DEMİR S (2009). Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. Mali Çözüm, 0(91), 45 - 65.
Chicago kaderli yusuf,DEMİR Sezgin Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. Mali Çözüm 0, no.91 (2009): 45 - 65.
MLA kaderli yusuf,DEMİR Sezgin Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. Mali Çözüm, vol.0, no.91, 2009, ss.45 - 65.
AMA kaderli y,DEMİR S Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. Mali Çözüm. 2009; 0(91): 45 - 65.
Vancouver kaderli y,DEMİR S Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi. Mali Çözüm. 2009; 0(91): 45 - 65.
IEEE kaderli y,DEMİR S "Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi." Mali Çözüm, 0, ss.45 - 65, 2009.
ISNAD kaderli, yusuf - DEMİR, Sezgin. "Yatırım kararı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Olay etüdü yöntemi". Mali Çözüm 91 (2009), 45-65.