Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 44 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)

Öz:
Bu araştırma 2007-2009 yılları arasında, Çakmak Barajı (Çarsamba-Samsun) ve çevresinin florasını tespit etmek üzere yapılmıştır. Araştırma alanında, 70 familyaya ait 214 cins ve toplam 311 takson tespit edilmiştir ( 214 tür, 61 alttür ve 36 varyete). Araştırma alanında en fazla taksona sahip familyalar, 31 takson ile Asteraceae (9.96 %), 29 takson ile Leguminosae (9.32 %) ve 28 takson ile Gramineae (9.00 %)’ dir. En çok tür ile temsil edilen cinsler Trifolium L. (7 takson), Salvia L. (6 takson), Vicia L. (5 takson) ve Geranium L. (5 takson)’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları su şekildedir: Euro-Siberian 25.72 % , Akdeniz 9.00 % , Irano-Turanien 1.28 % ve coğrafik bölgesi bilinmeyenler veya birden fazla bölgede yayılış gösterenler 63.98 % ’ dir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 3 (0.96 %)’ dür.
Anahtar Kelime: dams Turkey Black Sea Region phytogeography flora Samsun Carsamba

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akman, Y. 1990. iklim ve Biyoiklim,Palme Yayınları Mühendislik Serisi, 103, Ankara, 304 pp.
 • Anonymous, 1991. Samsun içme Suyu Projesi. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ VII. Bölge Müd., Samsun.
 • Anonymous, 2008. Samsun Meteoroloji Müdürlüğü, Meteoroloji Kayıtları, Samsun.
 • Ansin, R. 1979. Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Mescerelerinde Floristik Araştırmalar (Flore de la foret de Rescerches de Meryemana-Trabzon et Les Recherches Floristiques Dans les Peuplements Purs D’ Epicea). Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Press.
 • Ansin, R. 1982. Endemizm ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Endemik Bitki Taksonları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5, 311-326.
 • Ansin, R., Özkan, Z.C., Eminağaoğlu, Ö. 2002. Doğu Karadeniz Bölgesi Endemik Taksonları (Endemic taxa of East Black Sea Region) . Artvin, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Kitapçığı 2: 565-573.
 • Atalay, İ. 2006. The Effects of Mountainous Areas on Biodiversity: A Case Study from the Northern Anatolian Mountains and the Taurus Mountains. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, 41, 17-26.
 • Brummitt, R.K., Powell , C.E. (eds) (2001). Authors of Plant Names. Kew Royal Botanic Gardens.
 • Davis, P.H., (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (ed.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement), Vol. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants, Pteridophyta and Spermatophyta ), TTKD ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Press, Ankara.
 • Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Bilgin, A., Yalçın, E. 2006. Contribution to the phytosociology and conservation of tertiary relict species in Northeastern Anatolia (Turkey). Belgian Journal of Botany, 139, 124-130.
 • Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Özkan, Z.C., Ergül, A. 2008. Flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey). Turkish Journal of Botany, 32, 43-90.
 • Engin, A., Korkmaz, H. 1991. Bafra-Altınkaya Baraj Gölü Alanının Baraj Gövdesi Sahinkaya Boğazı Arasında Kalan Kesiminin ve Yakın Çevresinin Florası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 3(1), 278-309.
 • Good, R. 1974. The Geography of the Flowering Plants. Longman Group Limited, Fourth Edition, London.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. (ed.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • IUCN 2001. IUCN Red List Categories. Version 3.1. IUCN Species Survival Commission, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kılınç, M., Özen, F. 1988. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüs Alanı ve Çevresinin Florası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, 1(2), 97-121.
 • Kılınç, M., Kutbay, H.G., Akçin, A. 1998. Samsun Kocadağ ve Çevresinin Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Samsun.
 • Kılınç, M., Kutbay, H.G., Yalçın, E., Bilgin, A. 2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları. Palme Yayınları, Ankara.
 • Kikvidze, Z., Ohsawa, M. 2001. Richness of Colchic vegetation: comparison between refugia of South-western and East Asia. BMC Ecol, 116, 1-10.
 • Kutbay, H.G., Kılınç, M., Karaer, F. 1995. Nebyan Dağı (Samsun/ Bafra) Florası. Turkish Journal of Botany, 19, 345-371.
 • Özen, F., Kılınç, M. 2002. The Flora and vegetation of Kunduz Forests (Vezirköprü/ Samsun). Turkish Journal of Botany, 26, 371-393.
 • Palabas Uzun, S., Ansin, R. 2006. Subalpine and alpine flora of Altındere Valley (Maçka/ Trabzon). Turkish Journal of Botany, 30, 381-398.
 • Tahmiscioğlu, M.S., Anul, N., Ekmekçi, F., Durmus, N. 2007. Positive and negative impacts of dams on the environment. International Congress River Basin Management, 22-24 March, Antalya.
 • Terzioğlu, S., Ansin, R. 2001. A Chorological study on the taxa naturalized in the Eastern black Sea Region. Turk J Agric For, 25, 305-309.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S., Webb, B.A.(ed.) (1964-1980).
 • Flora Europaea. Vols. 1-5. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Uzun, A., Terzioğlu, S. 2008. Vascular Flora of Forest Vegetation in Altındere Valley (Maçka-Trabzon). Turkish Journal of Botany, 32, 135-153.
APA AKÇİN T, Akçin A, Kutbay H (2010). A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). , 28 - 44.
Chicago AKÇİN Tülay Aytaş,Akçin Adnan,Kutbay Hamdi Güray A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). (2010): 28 - 44.
MLA AKÇİN Tülay Aytaş,Akçin Adnan,Kutbay Hamdi Güray A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). , 2010, ss.28 - 44.
AMA AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). . 2010; 28 - 44.
Vancouver AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). . 2010; 28 - 44.
IEEE AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H "A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)." , ss.28 - 44, 2010.
ISNAD AKÇİN, Tülay Aytaş vd. "A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)". (2010), 28-44.
APA AKÇİN T, Akçin A, Kutbay H (2010). A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 3(1), 28 - 44.
Chicago AKÇİN Tülay Aytaş,Akçin Adnan,Kutbay Hamdi Güray A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation 3, no.1 (2010): 28 - 44.
MLA AKÇİN Tülay Aytaş,Akçin Adnan,Kutbay Hamdi Güray A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation, vol.3, no.1, 2010, ss.28 - 44.
AMA AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 2010; 3(1): 28 - 44.
Vancouver AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 2010; 3(1): 28 - 44.
IEEE AKÇİN T,Akçin A,Kutbay H "A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)." Biological Diversity and Conservation, 3, ss.28 - 44, 2010.
ISNAD AKÇİN, Tülay Aytaş vd. "A study on flora of Çakmak Dam and its surroundings (Çarsamba, Samsun/Turkey)". Biological Diversity and Conservation 3/1 (2010), 28-44.