Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)

Yıl: 2009 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 131 - 176 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)

Öz:
Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verilebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir. Tanınmışlığın tespitinde milli mahkeme somut olayın önem arz eden tüm unsurlarını incelemelidir. Bu bağlamda özellikle, markanın pazar payı, kullanımının süresi, markanın kullanıldığı coğrafik alanın genişliği ve gene markanın kullanım yoğunluğu; keza, işletmenin markanın tutunması için promosyon faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu yatırımların kapsamı açısından değerlendirmenin yapılması gerekir. Markanın itibarından haksız yararlanmadan söz edilebilmesi için, bu şekilde tecavüz edilen markanın iyi şöhret ve itibar sahibi olması, yani goodwill'inin bulunması ve imaj transferi gereklidir. Markanın itibarına zarar verme açısından, olumsuz imajın tanınmış markaya maledilebilmesine ilişkin somut tehlikenin varlığı gerekir. Markanın ayırt etme gücünün zedelenmesinden, onun ayırt etme gücünün zayıflaması ve bu suretle tanınmış markanın reklam değerinin düşmesi anlaşılmalıdır. Ancak, tanınmış markanın ayırt ediciliği karakterinin zarar görebilmesinin teorik olarak ortaya konması yeterli değildir; ihlâlin somut olarak anlaşılabilir ve açıkça belli olması gerekir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Where in the case of a registered trademark or of a trademark which has an earlier date of application for registration the trademark has a reputation and where the use without due cause of trademark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the registered trademark or of the trademark with an earlier application date, upon opposition by the proprietor of the earlier trademark, the trademark applied for shall not be registered even to be used for goods and services which are not similar to those for which the earlier trademark is registered. While determining whether the mark is well-known mark, the national court should take all the important components of the present case into consideration. In this context, especially the market rate of the trademark, length of time of usage, the duration, extent and geographical area of any use for that trademark, also the extent of promotions invested by the undertaking should be assessed. Taking unfair advantage of repute of the trademark occurs in case the violated trademark has prestige and good reputation, which means having goodwill and also image transfer. In respect of detrimental effect to the prestige of the trademark, concrete danger which is corresponding that the negative image has been arrogated to well known trademark should occur. Detrimenting of distinctive character of the trademark connotes that the distinctive character has turned weak and thus the advertising value of well known trademark has declined. However stating theoretically that the distinctive character of the well known trademark has been detrimented is not adequate; the violation should be stated expressly and concretely.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
APA ŞENOCAK K (2009). Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). , 131 - 176.
Chicago ŞENOCAK KEMAL Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). (2009): 131 - 176.
MLA ŞENOCAK KEMAL Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). , 2009, ss.131 - 176.
AMA ŞENOCAK K Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). . 2009; 131 - 176.
Vancouver ŞENOCAK K Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). . 2009; 131 - 176.
IEEE ŞENOCAK K "Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)." , ss.131 - 176, 2009.
ISNAD ŞENOCAK, KEMAL. "Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)". (2009), 131-176.
APA ŞENOCAK K (2009). Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 25(2), 131 - 176.
Chicago ŞENOCAK KEMAL Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 25, no.2 (2009): 131 - 176.
MLA ŞENOCAK KEMAL Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.25, no.2, 2009, ss.131 - 176.
AMA ŞENOCAK K Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2009; 25(2): 131 - 176.
Vancouver ŞENOCAK K Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV). Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2009; 25(2): 131 - 176.
IEEE ŞENOCAK K "Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 25, ss.131 - 176, 2009.
ISNAD ŞENOCAK, KEMAL. "Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlere ilişkin korunması (556 sayılı KHK m.8/IV)". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 25/2 (2009), 131-176.