Yıl: 2000 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 195 - 199 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi

Öz:
Reperfüzyon hasarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kobaltın bu etkisi konusunda araştırma sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada rat böbrek modelinde reperfüzyon hasarına kobaltın etkisi araştırıldı. Her bir grupta 10 rat olacak şekilde toplam 7 grup oluşturuldu. Grup 1' de yalnızca laparatomi ve nefrektomi; Grup 2, 4 ve 5'de 45 dk. iskemi ve 60 dk. reperfüzyonu takiben nefrektomi; Grup 3,6 ve 7'de 60 dk. iskemi ve 60 dk. reperfüzyonu takiben nefrektomi uygulandı. Grup 4 ve 6'da iskemi süresince rotlara 5 mg/kg; 5 ve 7'de ise 10 mg/kg intravenöz kobalt nitrit infüzyonu yapıldı. Deney sonunda alınan kan örneklerinde; serum kobalt düzeyleri, antioksidan aktivitenin bir komponenti olan eritrosit glutatyon peroksidaz düzeyleri ölçüldü. Ayrıca böbrek korteksi ve medullasında reperfüzyon hasarının göstergesi olarak doku MDA (malondialdehid) düzeyleri ölçüldü. Kobalt tedavisi uygulanmayan iskemi ve reperfüzyon gruplarında (2,3) medulla MDA değerleri daha yüksek bulunurken (p>0.05) korteks MDA değerlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Kobalt tedavisi uygulanan gruplarda ise korteks MDA düzeyleri kontrol ve medulla değerlerine göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Kobalt tedavisi uygulanan gruplarda eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi anlamlı ölçüde yükseldi (p<0.05). Çalışmanın verilerine göre kobaltın böbrekte oluşturulan reperfüzyon hasarını engelleyemediği, tam aksine etkiyle böbrek korteksinde bu hasarı belirgin ölçüde arttırdığı ve eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesini yükselti iği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime: Sıçanlar Kobalt Böbrek Glutatyon peroksidaz İskemi Reperfüzyon hasarı

Konular: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

The effect of cobalt on reperfusion injury in the rat kidney ischemia-reperfusion model

Öz:
The results of trials regarding the effect of cobalt on the reperfusion injury are controversial. In this study, we investigated whether cobalt had a role on the prevention of reperfusion injury in the kidney of wistar rats. Rats were divided into seven groups, each consisting of 10 rats. Laparatomy and nephrectomy was only performed in group 1. In groups 2, 4 and 5 for 45 minutes and in groups 3,6 and 7 for 60 minutes ischemia were induced by temporary clamping of the bilateral renal pedicles. Additionally, intravenous cobalt nitrite had been administered 5 mg per kg in groups 4 and 6; 10 mg per kg in groups 5 and 7 during the ischemic period. After ischemic period reperfusion for 60 minutes were carried out in all groups. At the end of the study, blood samples were collected for measuring serum cobalt levels and erythrocyte glutathion peroxidase activity from all rats and after that bilateral nephrectomy was performed, all rats were sacrified. In the cortex and medulla of kidney as an indicator of severity of reperfusion injury Malone dialdehyde levels were examined respectively. The Statistical analyses was performed with Kruskal Wallis test and Mann Whitney -U test . While medulla MDA levels of groups 2-3 were found higher than control group (group 1), cortex MDA levels remained same. In cobalt nitrite administered groups (group 4,5,6 and 7) cortex MDA levels were determined higher than group 1,2,3 whereas medulla MDA levels didn't change. Erythrocyte gluthation peroxidase activity increased significantly in cobalt groups (4,5,6 and 7) (p<0.05). We conclude that reperfusion injury is not prevented in the kidney, moreover may be increased cortex MDA tissue levels by cobalt.
Anahtar Kelime: Ischemia Reperfusion Injury Rats Cobalt Kidney Glutathione Peroxidase

Konular: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA erdoğan o, ÇOLAK T, BİLMEN S, DEMİRBAŞ A, ŞENTÜRK Ü (2000). Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. , 195 - 199.
Chicago erdoğan okan,ÇOLAK Taner,BİLMEN Süreyya,DEMİRBAŞ Alper,ŞENTÜRK Ümit Kemal Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. (2000): 195 - 199.
MLA erdoğan okan,ÇOLAK Taner,BİLMEN Süreyya,DEMİRBAŞ Alper,ŞENTÜRK Ümit Kemal Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. , 2000, ss.195 - 199.
AMA erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. . 2000; 195 - 199.
Vancouver erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. . 2000; 195 - 199.
IEEE erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü "Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi." , ss.195 - 199, 2000.
ISNAD erdoğan, okan vd. "Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi". (2000), 195-199.
APA erdoğan o, ÇOLAK T, BİLMEN S, DEMİRBAŞ A, ŞENTÜRK Ü (2000). Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14(4), 195 - 199.
Chicago erdoğan okan,ÇOLAK Taner,BİLMEN Süreyya,DEMİRBAŞ Alper,ŞENTÜRK Ümit Kemal Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 14, no.4 (2000): 195 - 199.
MLA erdoğan okan,ÇOLAK Taner,BİLMEN Süreyya,DEMİRBAŞ Alper,ŞENTÜRK Ümit Kemal Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, vol.14, no.4, 2000, ss.195 - 199.
AMA erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2000; 14(4): 195 - 199.
Vancouver erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2000; 14(4): 195 - 199.
IEEE erdoğan o,ÇOLAK T,BİLMEN S,DEMİRBAŞ A,ŞENTÜRK Ü "Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi." Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, ss.195 - 199, 2000.
ISNAD erdoğan, okan vd. "Böbrek iskemi-reperfüzyon modelinde kobalt' ın reperfüzyon hasarına olan etkisi". Çağdaş Cerrahi Dergisi 14/4 (2000), 195-199.