Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme

Öz:
Her yıl on binlerce yasadışı göçmenin geçiş yapmaya çalıştığı bir ülke olarak Türkiye'de, yasadışı göç çeşitli şekillerde gündeme gelmektedir. Konuyu gündeme en fazla taşıyan iletişim kanallarının başında gelen medyada yasadışı göç ile ilgili kavramların net olarak anlaşılamadığı görülmektedir. Özellikle, yazılı basında yer alan haberlerde; amaçlar, nedenler, yöntemler, başvurulan hukuki düzenlemeler bakımından birbirinden ayrı değerlendirilmesi gereken yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, iltica gibi kavramlar birbiriyle karıştırılır ya da birlikte kullanılır olmuştur. Yasadışı göçle ilgili verilen haberlerin birçoğunda kavramların yanlış kullanılması ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz etki yapılabilecek türdendir. Bu çalışma, bu sorunu araştırmayı ve kavramların daha doğru anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilk olarak yasadışı göç ile ilgili olan yasadışı göç-iltica ile göçmen kaçakçılığı-insan ticareti kavramlarının yasal ve pratikteki tanımları ve aralarındaki farklar açıklanmıştır. Daha sonra, bu kavramların basında nasıl kullanıldığını görmek amacıyla 2008 yılında yazılı basında çıkan haberler (n=84) incelenmiş ve haberlerin üçte birinin kavramları yanlış kullandığı belirlenmiştir. Bu çerçevede, uygulayıcı ve politika yapıcılar tarafından değerlendirilmek üzere iletişim kanallarının uygun şekilde açılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: yazılı basın emniyet teşkilatı kavram karışıklığı göçmen kaçakçılığı gazete insan ticareti uluslararası hukuk kamuoyu haber yazısı sığınmacılar Türkiye yasadışı göç mülteciler içerik analizi

Konular: İletişim

The problem of misunderstanding of terms related to illegal immigration and an examination of news appeared on printed media

Öz:
İllegal migration is on the agenda of Turkey where ten thousands of illegal immigrants try to pass through every year. The media is the leading communication instrument which puts illegal immigration on the country’s agenda; however, it is observed that illegal immigration terms are not well understood by the media. It has been common on the news media that related terms such as illegal immigration, migrant smuggling, human trafficking, and asylum are usually intermixed or intertwined; however, they need to be used separately since they are distinct in terms of objectives, reasons, methods, and legislation. Most of the news regarding illegal immigration has potential to make negative impact on domestic and international public opinion when terms are not properly used. This article aims to investigate this problem and to contribute to the better understanding of illegal immigration. For this purpose, first legislative and practical descriptions and differences of illegal immigration and asylum, refugees and asylum-seekers as well as human smuggling and human trafficking, have been explained. Then, to observe how these terms are used in the news media, related news that appeared on the news media (N=84) in 2008 have been examined. Findings have suggested that one third of news has not used these terms appropriately. In this regard, this study addresses some policy issues to be assessed by policy-makers and practitioners with regards to opening up new communication channels. I
Anahtar Kelime: Turkey illegal migration refugees content analysis print media law enforcement agency conceptual confusion migrant smuggling newspaper human trafficking international law public opinion news article asylum seekers

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Asar, Aydoğan, (2004), Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, Ankara: Emek Ofset.
 • Ay, Kadir; Demircioğlu, Egemen; Karatoprak, Meltem ve Baykal, Sanem, (2005), İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara.
 • Birleşmiş Milletler, (1951), 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi.
 • Çiçekli, Bülent, (2005), "Yasadışı Göç, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ve Türkiye", Polis Bilimleri Dergisi, C. 7, S. 1,ss.43-57.
 • Demir, Oğuzhan O. and Şahin, B., (2007), Critical Assessment of Media News Coverage on Human Trafficking Incidents in Turkey, Paper presented in the 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security.
 • Demir, Oğuzhan O., (2006), Understanding Illegal Immigration Towards the European Union by the case of Turkey, Unpublished master's thesis. Newark-New Jersey, USA: Rutgers University,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM), (2001), Dünyada ve Türkiye'de Yasadışı Göç, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Human Rights Watch, (HRW), (2008,), Stuck in a Revolving Door. A Report Communicated on November 2008.
 • International Organization for Migration (IOM), (2004), Glossary on Migration, Geneva.
 • Iselin, Brian and Adams, Melanie, (2003), Distinguishing between Human Trafficking and People Smuggling, Bangkok: Regional Centre for East Asia and the Pacific,
 • Koser, Khalid, (2000), "The Smuggling of Asylum Seekers into Western Europe: Contradictions, Conundrums, and Dilemmas", in David Kyle and Rey Koslowski (eds.): Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp.58-73.
 • Kyle, David, and Koslowski, Rey, (2001), Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 1-28
 • www.countertrafficking.org
 • www.unhcr.org.tr
 • www.iom.org
 • www.tsk.mil.tr
APA DEMİR Ö, ERDAL H (2010). Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. , 29 - 54.
Chicago DEMİR Ömer.Oğuzhan,ERDAL Hakan Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. (2010): 29 - 54.
MLA DEMİR Ömer.Oğuzhan,ERDAL Hakan Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. , 2010, ss.29 - 54.
AMA DEMİR Ö,ERDAL H Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. . 2010; 29 - 54.
Vancouver DEMİR Ö,ERDAL H Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. . 2010; 29 - 54.
IEEE DEMİR Ö,ERDAL H "Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme." , ss.29 - 54, 2010.
ISNAD DEMİR, Ömer.Oğuzhan - ERDAL, Hakan. "Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme". (2010), 29-54.
APA DEMİR Ö, ERDAL H (2010). Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi, 12(1), 29 - 54.
Chicago DEMİR Ömer.Oğuzhan,ERDAL Hakan Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi 12, no.1 (2010): 29 - 54.
MLA DEMİR Ömer.Oğuzhan,ERDAL Hakan Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, 2010, ss.29 - 54.
AMA DEMİR Ö,ERDAL H Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi. 2010; 12(1): 29 - 54.
Vancouver DEMİR Ö,ERDAL H Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi. 2010; 12(1): 29 - 54.
IEEE DEMİR Ö,ERDAL H "Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme." Polis Bilimleri Dergisi, 12, ss.29 - 54, 2010.
ISNAD DEMİR, Ömer.Oğuzhan - ERDAL, Hakan. "Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme". Polis Bilimleri Dergisi 12/1 (2010), 29-54.